Strona Główna Nr aukcji: 1482495147
AMATORSKIE ANTENY KF I UKF - ZDZISŁAW BIEŃKOWSKI

AMATORSKIE ANTENY KF I UKF - ZDZISŁAW BIEŃKOWSKI

Podobne: anteny
anteny kf
kf ukf
anteny kf i ukf
amatorskie anteny
amatorskie anteny kf ukf
amatorskie anteny kf i ukf
anteny amatorskie
bieńkowski anteny
bieńkowski

Data wystawienia aukcji: 2011-02-26 19:24:10
Data zakończenia aukcji: 2011-03-08 19:23:04
Dane aukcji
Kup teraz: 169 PLN
Parametry
Stan: używany

przedmiotem aukcji jest:

AMATORSKIE ANTENY KF I UKF

TEORIA I PRAKTYKA

ZDZISŁAW BIEŃKOWSKI, EDMUND LIPIŃSKI

WKŁ

1978 ROK

518 STRON

OKŁADKA TWARDA + OBWOLUTA

STAN: TEKST: BARDZO DOBRY-

TWARDA OKŁADKA I OBWOLUTA: DOBRY, ZABRUDZENIA, PRZERWANIA OBWOLUTY PRZY BRZEGU,

SPIS TREŚCI

ROZDZIAŁ

WIADOMOŚCI WSTĘPNE 11

ROZDZIAŁ /

ELEMENTY TEORII ANTEN ' 15

Pole elektromagnetyczne ......./..... 15

Ośrodek propagacji ..-..-.../..... f 18

Powstawanie fali elektromagnetycznej . . . . . . . . | Iff

Parametry propagacji ........ ^. . . . . / 18

Prędkość propagacji, długość fali, przesuwność . . >v . . ./ 18

Prędkość falowa, fazowa i grupowa ...... ^ . /. 21

Kształt fali elektromagnetycznej .......... 24

Składniki pola i energii fali elektromagnetycznej ..... 25

Elementarny dipol elektryczny .......... 25

Elementarny dipol magnetyczny, elementarna powierzchnia . . 28

Energia pola elektromagnetycznego ......... 30

Polaryzacja fali elektromagnetycznej ......... 32

Rozchodzenie się fal elektromagnetycznych ....... 35

Tory przewodzące .............. 36

Parametry linii długich ............ 36

Linie przesyłowe. ..'.,.......... 43

Linia jednożyłowa ............... 44

Linia dwużyłowa symetryczna .......... 44

Linia czterożyłowa symetryczna .......... 50

Linia paskowa .'.............. 51

Własności linii paskowej ............ 51

Linia Goubau ............... 59

Linia długa Jako obwód elektryczny ......... 62

Rozkład napięć i prądów w linii .....'*,.... 83

Impedancja wejściowa linii ........... 67

Linia długa jako obwód rezonansowy ..'.'. . . . 73

Dopasowanie linii ,..-......,... 74

Zależności podstawowe ............ 76

Informacje uzupełniające ............ 78

2,2.4.3. Układy dopasowujące ..........

2.3. Elementy teorii anten .......--.

2.3.1. Charakterystyka promieniowania .......

2.3.2. Kierunkowość i zysk ..........

2.3.3. Rezystancja anteny. ..........

2.3.4. Długość skuteczna ............

2.3.5. Powierzchnia skuteczna anteny .......

2.3.6. Wskaźnik przeniesienia mocy . . . . .

2.3.7. Zasada wzajemności ......",...

2.3.8. Elementarne źródła promieniowania ......

2.3.8.1. Charakterystyka kierunkowości .......

2.3.8.2. Wpływ ekranu na pole wibratora ..... /..

2.3.8.3. Charakterystyka układu dipoli .......

2.3.8.4. Rozkład prądu i impedancja w antenie dipolowej .

2.3.8.5. Szerokość pasma anteny, dipol szerokopasmowy .

3 rozdział

ZASILANIE ANTEN

3.1. Rodzaje torów zasilających ........

3.1.1. Zasilanie bezpośrednie ..........

3.1.2. Zasilanie nierezonansowe .........

3.1.3. Zasilanie rezonansowe ..........

3.2. Praktyczne rozwiązania układów dopasowania .

3.2.1. Bezpośrednie zasilanie dipola linią symetryczną

3.2.2. Zasilanie linią dopasowaną ........

3.2.3. Transformator ćwierćfalowy ........

3.2.4. Zasilanie bocznikowe symetryczne ......

3.2.5. Zasilanie bocznikowe asymetryczne ......

3.3. Układy symetryzująco-dopasowujące .....

3.3.1. Symetryzatory rezonansowe ........

3.3.2. Symetryzatory aperiodyczne ........

3.3.3. Parametry symetryzatorów ........

3.4. Dopasowanie układu nadajnik—linia zasilająca

3.4.1. Układy z linią asymetryczną .-...-..

^.4.2. Układy z linią symetryczną . . . . ...

3.4.3. Układy uniwersalne ..........

4 rozdział ^ .

PROPAGACJA FAL RADIOWYCH

4.1. Rodzaje propagacji ...........

4.2. Wybrane zagadnienia z propagacji ......

4.2.1. Propagacja w wolnej przestrzeni .......

4.2.2. Zasada Huyghensa i strefy Fresnela ......

4.2.3. Rozchodzenie się fal nad płaską powierzchnią Ziemi .

4.2.4. Rozchodzenie się fal nad realną ziemią . . . ., • .

4.2.5. Rozpraszanie się fal radiowych w troposferze . .r. .

4.2.6. Właściwości jonosfery .........'.

4.2.7. Odbicia od śladów meteorów ........

4.2.7.1. Powstawanie odbić ...........

4.2.7.2. Statystyczny charakter odbić ........

4.2.8. Propagacja w odbiciu od zorzy polarnej .....

4.2.9. Propagacja za pośrednictwem. Księżyca .....

4.3. Warunki łączności satelitarnej . . . . '.

4.4. Bilans energetyczny łącza radiowego . .

Tłumienie i szumy trasy kosmicznej ....

Szumy układu: odbiornik, linia zasilająca i antena

Bilans mocy układu, konieczne zyski anten .

rozdział

BUDOWA ANTEN KRÓTKOFALOWYCH

Uwagi wstępne .............

Dobór anteny krótkofalowej .........

Układy antenowe do łączności dalekich ......

Konstrukcja anten harmonicznych .......

Anteny pólfalowe ............

Antena półfalowa zasilana linką ........

Dipol zasilany linią współosiową ........

Dipol pętlowy .............

Antena pięciopasmowa zasilana przewodem współosiowym

Proste anteny wielopasmowe .........

Antena typu L, antena Fuchsa ........

Antena Zeppelin ............

Podwójny Zeppelin (Doublet) .........

Anteny pasmowe z przeniesionym punktem zasilania .

Długi i krótki Doublet ..........'.

Antena G5RV ..............

Dipol pięc-iopasmowy ze stroikiem .......

Dipole asymetryczne ...........

Antena Windom ............

Zestaw anten Windom ...........

Antena Longwire (LW)...........

Złożone anteny wielopasmowe . - . . . . . .

Skrócony dipol pracujący w paśmie 3,5 i 7 MHz ....

Wielopasmowa antena DL7AB ........

Antena wielopasmowa z odsprzęgaczami ......

Antena wielopasmowa W3DZZ ........

Odmiany anteny W3DZZ .....;....

Antena z wieloma odsprzęgaczami . . . .

Antena HA5DM ............

Anteny o zmniejszonej rozpiętości .......

Dwupasmowa antena T ..........

Antena odwrócone V ...........

Antena skrócona odwrócone V .........

Siedmiopasmowa antena odwrócone V ......

Piramida drutowa ............

Antena Delta + odwrócone V .........

Anteny z formowaną charakterystyką ......

Antena pozioma V . . . . . . . - -

Antena LV . ,. ............

Gwiazda antcir. V ............

Piętrowa antena V ............

Załamany LW .............

Otwarty romb .............

Anteny aperiodyczne . . ... . . . . . .

Obciążona antena LW . . - . . . . - . «'.

Antena T2FD . . . . . . . . .^ . . . .

Anteny rombowe ............

Antena dipolowa z falą bieżącą ........

Układy dipoli ..............

Wiadomości podstawowe ...........

Definicje i określenia ......... ^^ ..

Charakterystyka promieniowania .........

Wzajemne oddziaływanie elementów ........

Układy antenowe czynne ...........

Układy kolinearne ..............

Układ równoległy poprzecznokierunkowy ......

Układy dwuelementowe . . . . . . . . . . .

Układy wieloelementowe .......*....

Antena “Leżące H".............

Piętrowa antena V . . . . . . ... ...

Antena kwadratowa ............

Anteny ścianowe .............

Anteny wzdłużnokierunkowe ..........

Antena W8JK ..............

Antena W8JK ze zwiększoną sprawnością ......

Antena ZL-Specjał ............

Antena HB9CV ..............

'Antena o przełączalnym kierunku ........

Anteny strumieniowe dipolowe .........

Układ dwóch dipoli. Antena Yagi-Uda .......

Antena 3-elementowa ............

Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych anten strumieniowych .

Anteny pełnowymiarowe ...........

Antena HB9CV ..............

Minibeam VK2AOU ............

Minibeam HA5DR .............

Minibeam W8HRF .............

Antena W2EEY ...............

Antena VK2ABQ ..............

Anteny spiralne .............

Wielopasmowe strumieniowe anteny obrotowe .....

.Antena G4ZU .'.............

3-pasmowa antena VK2AOU ..........

3-pasmowa antena obrotowa typu W3DZZ ......

3-pasmowa obrotowa antena DL1FK ........

Wielopasmowe anteny nakładane .........

Anteny pętlowe . . . . . ; . . . . f -

Właściwości anteny pętlowej ..........

3-pasmowy Quad VK2AOU ..........

Dwuelementowy Cubieal Quad .........

Trójelementowy Cubieal Quad .........

Antena X-Quad..............

Konstrukcja anten Cubieal ..........

Antena klatkowa ..............

Antena Swiss-Quad . . . . . . . . . ^ . ...

Antena Delta Loop ...........'.--

Skrócone anteny Cubieal Quad ..........

Anteny ramowe .............

Dipole pionowe ..............

Antena Ground Plain (GP) . . . . . . . .,,...

Uziemione dipole pionowe . . . . . . . . ••...-

Anteny GP z dopasowaną rezystancją . . . . ...

Anteny GP skrócone ............

5.8.5. Pionowe dipole półfalowe ............ 417

5.8.6. Anteny GP wielopasmowe ............ 418

5.8.6.1. Czteropasmowe GP. . . . . •: ........ 419

5.8.6.2. Pięć iopasm owa antena GP ........... 420

5.8.6.3. 3-pasmowa antena LA1EI ............ 420

5.8.7. Anteny do stacji ruchomych (Mobil) ......... 421

5.9. Anteny DDRR ............... 422

6 ROZDZIAŁ

PROJEKTOWANIE ANTEN UKF

6.1. Wiadomości wstępne ............. 424

6.2. Anteny dipolowe UKF ............. 426

6.2.1. Krótka antena Yagi-Uda ............ 426

6.2.1.1. Anteny dwueiementowe ............ 427

6.2.3.2. Anteny 3-elementowe ............. 429

6.2.1.3. Wieloelementowe anteny Yagi-Uda ......... 434

6.2.2. Zespoły anten Yagi ............. 434

6.2.2.1. Antena “5 nad 5".............. 439

6.2.2.2. Układ z korektą charakterystyki .......... 439

6.2.2.3. Antena z wibratorem ramowym .......... 443

6.2.3. Anteny z charakterystyka dookólną ......... 445

6.2.3.1. Pionowa antena kolinearna ........... 446

6.2.3.2. Dipol pierścieniowy ............. 447

6.2.3.3. Antena krzyżowa .............. 448

6.2.3.4. Dookólny Helical .............. 450

6.3. Anteny z falą powierzchniową .......... 450

6.3.1. Fala powierzchniowa i jej właściwości ........ 450

6.3.2. Projektowanie anteny L-Yagi ........... 456

6.3.3. Zespoły anten L-Yagi ........'..... 458

6.3.4. Przykłady anten L-Yagi na 144 MHz ......... 459

6.3.5. Anteny Yagi na 432 MHz ............ 467

6.4. Anteny ścianowe .............. 472

6.5. Anteny do łączności satelitarnych ......... 475

6.6. Anteny reflektorowe ............. 477

6.6.1. Budowa reflektora ......'........ 478

6.6.2. Anteny z reflektorem kątowym . ' . . . ' . - - . . . 479

6.6.3. Anteny Backfire .............. 484 '

6.6.4. Anteny paraboliczne , .............. 489

6.7. Anteny Helical .... . . . . . . . , . , . . 493

6.7.1. Wiadomości podstawowe ..-.'........ 493

6.7.2. Układy anten Helical ............. 500

6.7.3. Anteny Helicone .............. 503

6.7.4. Przykłady anten Helical ............ 503

6.8. Uwagi na temat przepisów ........... 506

Dodatek ................... 508

Wykaz literatury ... r. ............. 513

Skorowidz .....'.....'......... 515

 

Wszelkie dane niezbędne do sfinalizowania transakcji (nr konta, adres i inne pożyteczne informacje) zostaną wysłane po zakończeniu aukcji w powiadomieniu z Allegro.  Jeżeli przesyłka ma zostać wysłana na inny adres niż podany w Allegro, proszę napisać niezwłocznie po zakończeniu aukcji, przed wysłaniem pieniędzy. Wiadomość proszę wysłać z Allegro lub z adresu e-mail podanego na Allegro. Przesyłki wysyłam za pośrednictwem Poczty Polskiej. O wysłaniu przesyłki informuję listem e-mail. Nie wysyłam przesyłek za pobraniem. Adres do wysyłki tylko na terenie Polski. W razie dodatkowych pytań dotyczących aukcji proszę pisać, postaram się odpowiedzieć jak najszybciej. 

AMATORSKIE ANTENY KF I UKF - ZDZISŁAW BIEŃKOWSKI

Cytat ze strony: http://allegro.pl/show_item.php?item=1482495147