Strona Główna Nr aukcji: 1308008657
antropomotoryka PODSTAWY ANTROPOMOTORYKI Szopa Zak

antropomotoryka PODSTAWY ANTROPOMOTORYKI Szopa Zak

Podobne: szopa podstawy
podstawy antropomotoryki szopa
podstawy antropomotoryki

Data wystawienia aukcji: 2010-11-05 19:31:12
Data zakończenia aukcji: 2010-11-15 19:30:10
Dane aukcji
cena aukcji: 34.99 PLN
Kup teraz: NIE
Parametry
Język: polski
              Rozdział I
ANTROPOMOTORYKA JAKO DYSCYPLINA
NAUKOWA
Ruch jest podstawowym atrybutem życia. Aktywność ruchowa towarzyszy więc człowiekowi od momentu jego poczęcia. Pozostając z nią w ścisłych związkach najczęściej w ciągu życia nie wzbudzamy w sobie refleksji nad jej istotą. Taka płaszczyzna rozważań pojawia się dopiero w sytuacjach szczególnych, kiedy specyficzna forma ruchu staje się wartością pożądaną, np. w sporcie, pracy zawodowej czy też rehabilitacji.
Okazuje się bowiem, że przyjęcie określonej koncepcji interpretacyjnej oma­wianego zjawiska prowadzi do bardzo poważnych konsekwencji praktycznych. Aby uzasadnić powyższe stwierdzenie zaprezentujemy chociażby skrótowo ewolu­cję poglądów na istotę ruchu człowieka i ich związki z praktyką, np. sportem czy też wychowaniem fizycznym.
Najczęściej ruchowi występującemu w różnych formach aktywności fizycznej człowieka przypisywano, podobnie jak to dzieje się jeszcze dzisiaj w niektórych sposobach interpretacji, znaczenie nadawane mu w naukach matematycz-no-fizycznych, a szczególnie w biomechanice: ,,(...) jest to zmiana położenia ciała lub punktu materialnego w stosunku do innych punktów, dokonująca się w czasie poruszania się w pewnym kierunku77 (Doński 1963).
Wówczas, przy uwzględnieniu w jego opisie zmiany miejsca, odwoływano się do jednostek przejętych z kinematyki: czas, droga, prędkość, a przy rozpat­rywaniu przyczyn zjawiska, analizowano siły działające w bezruchu (statyka) i ruchu (kinematyka). Na tej podstawie wyróżniono w każdym ćwiczeniu strukturę kinematyczną (formę, tempo, rytm etc.) i dynamiczną (siły działające) - (Fidelus 1969).
Wymieniony sposób interpretacji występował już w czasach starożytnych (Arystoteles, Galen) umożliwiając rozważania nad istotą ruchu człowieka. Kon­tynuowali je z powodzeniem w czasach nowożytnych przedstawiciele renesansu (Leonardo da Vinci), a także „Szkoły filantropów55 XVIII wieku oraz wybitni, jak na wiek XIX, biomechanicy (W. i E. Weberowie). Na początku naszego stulecia

              Tytuł: Podstawy antropomotoryki


              Autor: Jan Szopa Edward Mleczko Stanisław Żak

              Wydawnictwo i rok wydania: PWN WARSZAWA-KRAKÓW 1996

              Stan: -bdb

              Oprawa: miekka

              Ilość stron i format: 223str.

              17x24cm

              Ilustracje: rys.

              Spis treści: 

SPIS TREŚCI
I. ANTROPOMOTORYKA JAKO DYSCYPLINA NAUKOWA 7
II. UWARUNKOWANIA, PRZEJAWY I STRUKTURA MOTORYCZNOŚCI 19
Podstawowe pojęcia — cechy ruchu 19
Strona potencjalna motoryczności 23
Strona efektywna 42

SYSTEMATYKA CZYNNOŚCI RUCHOWYCH CZŁOWIEKA 49
ROZWÓJ RUCHÓW CZŁOWIEKA W ONTOGENEZIE - ASPEKTY 56
JAKOŚCIOWE

Rozwój motoryczny noworodka i niemowlęcia 58
Rozwój motoryczny w okresie poniemowlęcym i przedszkolnym 60
Rozwój motoryczny w młodszym wieku szkolnym 62
Rozwój motoryczny w okresie pokwitania i okresie młodzieńczym 64
Motoryczność wieku dojrzałego oraz okresu starzenia się 65
V. ZMIENNOŚĆ ONTOGENETYCZNA ZDOLNOŚCI MOTORYCZNYCH NA 68
TLE ICH PREDYSPOZYCJI
Zdolności motoryczne o podłożu strukturalno-energetycznym 72
Zdolności koordynacyjne 90
VI. GENETYCZNE UWARUNKOWANIA ZDOLNOŚCI MOTORYCZNYCH - 98
ODZIEDZICZALNOŚĆ A WYTRENOWALNOŚĆ
Model dziedziczenia wielogenowego 98
Odziedziczalność a wytrenowalność — okresy sensytywne 107
VII. ŚRODOWISKOWE UWARUNKOWANIA ROZWOJU PREDYSPOZYCJI 120
I ZDOLNOŚCI MOTORYCZNYCH
VIII. SOMATYCZNE I ROZWOJOWE UWARUNKOWANIA SPRAWNOŚCI 144
MOTORYCZNEJ - ASPEKTY TEORETYCZNE I IMPLIKACJE
PRAKTYCZNE
Sprawność motoryczna a poziom rozwoju somatycznego 144
Sprawność motoryczna jako funkcja zaawansowania rozwoju 154
Teoretyczne i pedagogiczne podstawy relatywnej oceny sprawności motorycznej 163
IX. TESTOWANIE SPRAWNOŚCI MOTORYCZNEJ
171

Przegląd najważniejszych testów sprawności motorycznej
Metody relatywnej oceny sprawności motorycznej — propozycje własne
178 195

BIBLIOGRAFIA
211

"Moja strona" w Allegro

Zobacz inne moje aukcje - SZUKAJ W PRZEDMIOTACH UŻYTKOWNIKA - szybkie wyszukiwanie podobnych tytułów
Uwaga! Na zdjęciach wokół liter możliwe charakterystyczne zniekształcenia - wynik kompresji jpg. W rzeczywistości zniekształcenia nie występują. Możliwe też błędy literowe - z powodu niedoskonałości odczytu OCR, za co przepraszam i liczę na wyrozumiałość.


Cytat ze strony: http://allegro.pl/show_item.php?item=1308008657