Strona Główna Nr aukcji: 1790476195
Dozór policji jako środek zapobiegawczy... /NOWA

Dozór policji jako środek zapobiegawczy... /NOWA

Podobne:

Data wystawienia aukcji: 2011-08-26 22:30:14
Data zakończenia aukcji: 2011-09-25 22:29:07
Dane aukcji
Kup teraz: 62.6 PLN
Parametry
Book24
Book24 - księgarnia internetowa serdecznie wita na swoich aukcjach w serwisie Allegro.pl. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą oraz zakupu.
O nas

Kupując u nas masz pewność co do jakości zakupionego towaru, oraz szybkiej przesyłki.
Do każdej transakcji podchodzimy indywidualnie, staramy się, aby nasz klient był w 100% usatysfakcjonowany.

Każdą paczkę starannie pakujemy w tekturowe pudełko lub kopertę bąbelkową, tak aby w stanie nienaruszonym dotarła do odbiorcy.
Zwrot pieniędzy

Dane Kontaktowe

Po wylicytowaniu przedmiotu koniecznie wypełnij formularz dostawy, jeśli masz dodatkowe pytania napisz e-maila.

Book24 - księgarnia internetowa al.Solidarności 117 lok.610
00-140 Warszawa

NIP: 527-242-33-78
REGON: 015638171

e-mail: book24@book24.waw.pl
pon-pt: 9-18

Numer konta:
95114020040000370234045730 (mBank)
50102055581111145200000594 (Inteligo)


Zaufanie do Book24 Kurier UPS

Dozór policji jako środek zapobiegawczy w polskim procesie karnym
Jacek Kosonoga

Dozór policji jako środek zapobiegawczy w polskim procesie karnym
Dodatkowe informacje

 • ISBN:978-83-7526-910-9
 • liczba stron: 388
 • Okładka: twarda
 • Wydawnictwo: Wolters Kluwer
 • Wymiary: 150 x 210 mm
 • Rok wydania: 2008
 • Opis

  Stan prawny na 1.02.2008 r. Niniejsza monografia stanowi pierwszą w polskiej literaturze prawniczej próbę kompleksowej analizy instytucji dozoru Policji w polskim procesie karnym. Generalnym założeniem przyjętym w pracy jest zaprezentowanie tego nieizolacyjnego środka zapobiegawczego na szerokim tle: dogmatycznym, historycznym, statystycznym i pragmatycznym oraz ocena jego modelu normatywnego. W opracowaniu poruszono m.in. kwestie związane z rodzajami oddania pod dozór w systemie prawa karnego, genezą i ewolucją dozoru Policji, a także omówiono funkcje i podstawy tego środka zapobiegawczego. Gruntownej analizie poddano poszczególne rodzaje obowiązków nakładanych na oskarżonego w ramach dozoru Policji, jak również odniesiono się do procedury stosowania oraz zasad wykonywania tego środka. Przeprowadzone rozważania stanowiły kanwę do sformułowania zamieszczonych w końcowej części pracy wniosków de lege lata i postulatów de lege ferenda. Wartość poznawczą monografii i wzbogacają przeprowadzone badania aktowe, które stanowią tło dla dociekań teoretycznoprawnych.

  Spis treści:
  Wykaz skrótów
  Periodyki
  Akty prawne
  Organy orzekające
  Wstęp
  Rozdział I
  Charakter prawny środków zapobiegawczych
  1. Środki zapobiegawcze a środki reakcji karnej
  2. Środki zapobiegawcze w systemie procesowych środków przymusu
  2.1. Systematyka środków przymusu
  2.2. Izolacyjny środek zapobiegawczy
  2.3. Nieizolacyjne środki zapobiegawcze
  3. Funkcje środków zapobiegawczych
  3.1. Pojęcie funkcji środków zapobiegawczych
  3.2. Procesowe funkcje środków zapobiegawczych
  3.3. Pozaprocesowe funkcje środków zapobiegawczych
  3.3.1. Funkcja prewencyjna
  3.3.2. Funkcja wychowawcza
  3.3.3. Funkcja antycypacji represji karnej
  3.3.4. Funkcja restytucyjna
  4. Środki zapobiegawcze a prawa i wolności obywatelskie
  4.1. Rodzaje praw i wolności obywatelskich ograniczanych w związku z zastosowaniem środków zapobiegawczych
  4.2. Zasada proporcjonalności i zasada określoności ustawowej ingerencji
  4.3. Zakaz stosowania analogii
  Rozdział II
  Oddanie pod dozór w systemie prawa karnego
  1. Uwagi terminologiczne
  2. Dozór w prawie karnym materialnym i wykonawczym
  3. Dozór w prawie karnym procesowym
  4. Nadzór w postępowaniu w sprawach nieletnich
  Rozdział III
  Geneza i ewolucja dozoru Policji
  1. Kształtowanie się instytucji dozoru Policji w okresie przedrozbiorowym
  2. Dozór Policji w ustawach państw zaborczych
  3. Dozór Policji Państwowej, wójta, sołtysa albo innej władzy, która się tego podejmie, w kodeksie postępowania karnego z 1928 r.
  4. Dozór Milicji Obywatelskiej w kodeksie postępowania karnego z 1969 r.
  5. Dozór Policji w kodeksie postępowania karnego z 1997 .r
  Rozdział IV
  Funkcje dozoru Policji
  1. Funkcja procesowa
  2. Funkcja prewencyjna
  3. Funkcja ochronna
  4. Funkcja wychowawcza
  5. Funkcja antycypacji represji karnej
  6. Podsumowanie
  Rozdział V
  Obowiązki nakładane w ramach dozoru Policji
  1. Rodzaje obowiązków
  2. Zakaz opuszczania określonego miejsca pobytu
  3. Zgłaszanie się do organu dozorującego w określonych odstępach czasu
  4. Zawiadamianie organu dozorującego o zamierzonym wyjedzie oraz o terminie powrotu
  5. Inne ograniczenia swobody niezbędne do wykonywania dozoru
  6. Dodatkowe obowiązki nakładane w ramach warunkowego dozoru Policji
  Rozdział VI
  Podstawy stosowania i kryteria wyboru dozoru Policji
  1. Podstawy ogólne
  1.1. Duże prawdopodobieństwo popełnienia przez oskarżonego przestępstwa
  1.2. Potrzeba zabezpieczenia prawidłowego toku procesu
  1.3. Obawa popełnienia nowego ciężkiego przestępstwa
  2. Podstawy szczególne
  2.1. Uzasadniona obawa ucieczki lub ukrywania się oskarżonego
  2.2. Uzasadniona obawa utrudniania w sposób bezprawny postępowania
  2.3. Grożąca oskarżonemu surowa kara
  2.4. Obawa popełnienia przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu lub bezpieczeństwu powszechnemu
  2.5. Chuligański charakter czynu
  3. Podstawy stosowania warunkowego dozoru Policji
  4. Kryteria wyboru dozoru Policji
  4.1. Zasada minimalizacji środków zapobiegawczych
  4.2. Właściwości osobiste oskarżonego
  4.3. Prognoza kary kryminalnej a dobór środka zapobiegawczego
  Rozdział VII
  Procedura stosowania dozoru Policji
  1. Organy uprawnione do stosowania dozoru Policji
  2. Tryb podejmowania decyzji w przedmiocie zastosowania dozoru Policji
  3. Forma i treść decyzji o zastosowaniu dozoru Policji
  4. Kontrola stosowania dozoru Policji
  4.1. Zaskarżalność postanowienia
  4.2. Wniosek o uchylenie lub zmianę dozoru Policji
  4.3. Kontrola z urzędu zasadności stosowania dozoru Policji
  Rozdział VIII
  Wykonywanie dozoru Policji
  1. Organ uprawniony do wykonywania dozoru Policji
  2. Wykorzystanie monitoringu elektronicznego
  3. Dokumentowanie czynności związanych z wykonywaniem dozoru Policji
  4. Konsekwencje prawne naruszenia wymogów dozoru Policji
  5. Zakończenie obowiązywania dozoru Policji
  Zakończenie
  1. Wnioski de lege lata
  2. Wnioski de lege ferenda
  Bibliografia
  Orzecznictwo
  Trybunał Konstytucyjny
  Sąd Najwyższy
  Sądy Apelacyjne
  Naczelny Sąd Administracyjny
  Book24@book24.waw.pl - Book24 - księgarnia internetowa
  Dozór policji jako środek zapobiegawczy... /NOWA

  Cytat ze strony: http://allegro.pl/show_item.php?item=1790476195