Strona Główna Nr aukcji: 2102184706
EXODUS Deportacje i migracje Wątek wschodni

EXODUS Deportacje i migracje Wątek wschodni

Podobne:

Data wystawienia aukcji: 2012-02-05 15:01:14
Data zakończenia aukcji: 2012-03-06 15:00:29
Dane aukcji
Kup teraz: 49.99 PLN
Parametry
Tematyka: Historia miast, regionów
Stan: Używany
2008
170 str
stan bdb

Spis treści
Wstęp - Marcin Zwolski.................................................. 7
Wykaz skrótów......................................................... 10
Jerzy Autuchiewicz- Stan i perspektywy badań nad deportacjami Polaków
w %iąb ZSRS oraz związane z nimi problemy terminologiczne...................... 13
Aleksander Gurjanow - Sowieckie represje polityczne na ziemiach wschodnich
II Rzeczypospolitej w latach 1939-1941....................................... 21
Jan Jerzy Milewski - Deportacje z Białostockiego
wiatach okupacji sowieckiej (1939-1941)..................................... 31
Marcin Zwolski - Deportacje internowanych Polaków w głąb ZSRS 1944-1945..... 40
Agnieszka Kolasa - Dobrowolne wyjazdy polskich i ukraińskich komunistów
z powiatu Biała Podlaska do ZSRS w 1939 r.................................... 50
Zofia Gronowska - Następstwa zdrowotne i społeczne deportacji do ZSRS
w latach 1940-1956...................................................... 55
Anna Zapalec - Źródła dotyczące deportacji obywateli polskich
z województwa tarnopolskiego w okresie pierwszej okupacji sowieckiej (1939-1941) ... 65
Beata Kozaczynska - Wysiedlenia mieszkańców Zamojszczyzny
do dystryktu warszawskiego w łatach 1942—1943
i losy deportowanych (w świetle sprawozdań RGO)............................. 70
Dariusz Węgrzyn - Prawo zwycięzców. Deportacje Górnoślązaków do ZSRS
w 1945 r jako jedna z konsekwencji wkroczenia Armii Czerwonej na Górny S/ąsk..... 93
Adam Dobroński - Sybir w oczach dzieci. Z materiałów odnalezionych
M- Instytucie Polskim w Londynie............................................ 103
Janina Hera - Losy ekspatriantów z Kresów po zakończeniu wojny................ 112
Krzysztof Jodczyk - Migracje Polaków z Wileńszczyzny
na powojenne terytorium Polski (1945-1959).................................. 1-6
Maria Mazur - Polacy w Kazachstanie...................................... 149
Przemysław Czyżewski - Sytuacja Polaków na Grodzieńszczyżnie
wiatach 1945-1946 w świetle raportów Zrzeszenia „WiN"....................... l54
Indeks osób............................................................ '59


Darmowy Hosting na Zdjęcia Fotki i Obrazki Darmowy Hosting na Zdjęcia Fotki i Obrazki Darmowy Hosting na Zdjęcia Fotki i Obrazki Darmowy Hosting na Zdjęcia Fotki i Obrazki Darmowy Hosting na Zdjęcia Fotki i Obrazki Darmowy Hosting na Zdjęcia Fotki i Obrazki Darmowy Hosting na Zdjęcia Fotki i Obrazki Darmowy Hosting na Zdjęcia Fotki i Obrazki Darmowy Hosting na Zdjęcia Fotki i Obrazki Indeks osób Abakumow Wiktor 44, 45 Adamajtis Franciszka 107 Adamowicz W. 135 Ajnenkiel Andrzej 44 Akielaszek Janina 133 Aleksandrowiczowa Stanisława 140 Anczarski Józef 116. 121 Anders Władysław 20, 38, 39. 103, 110 Andziak Zbigniew 76, 78, 79 Ankudowicz Janusz 16, 17 AntoniczAdam 105 Anusz Zbigniew 79 Applebaum Annę 15 Aptekar Paweł 40, 43, 45, 47 Areszka Wacław 27 Autuchiewicz Jerzy 7,13 Awchimowicz N. 147 Babiński Czesław 131 Baehr Marian 75 Balcerak Wiesław 147 Banaś Kornelia 96 Barchat 38 Barsengow-Pławiński Wieńczysław „Ciotka" 119 Basiński Euzebiusz 138 Baziak Eugeniusz 118 Baziukówna Anna 106-109 Bebko Józef 54 Bechta Mariusz 52 Bednarzak Jan 75, 76, 79 Beria Ławrientij 14,42,43,46,95,99, 152 Berland Natalia 126, 129 Berling Zygmunt 38, 43, 44, 114 Bielicka Hanka 114 Bierut Bolesław 123 Biezborodowa I.W. 24 BikontAnna 35 Biłaś Iwan 14,67 Bim Teresa 108 Bizuń Stanisław 113 Bloch Czesław 14 Blum Ignacy 14 BlaszczykJan 99 Błoński Romuald 105 Bobrowski Stefan 103 Boćkowski Daniel 15,16.31,37,38 Boda-Kreżcl Zofia 94 Bodio Tadeusz 151 Bohdanowicz Karol 74, 76, 84, 86, 87, 91 Borejsza Jerzy 123,135 Borkowicz Leonard 125 Borkowska Elżbieta 96 Brakoniecki Kazimierz 135 Briański Wincenty zob. Wlodek Józef Brodzisz Jan „Ścibor" 119 Brończyk Kazimierz 118 Bruliński Władysław 40 Brzozowski Adam 143 Buchowski Krzysztof 155 Buczek Roman 13 Buczkowski Oktawiusz 107 Budzyńska-Topolowska Janina 63 Bugaj Nikołaj F. 14 Bugaj Tadeusz 14, 63 Bukowska Irena 132,133 Caban Ireneusz 41,42 Canawa Ławrientij 37. 44,45 Cariewskaja Tatiana 40, 95 Ceypek Tadeusz 12! Chajdarowa Jewgienija 27 Cbałupczak Henryk 152 Charlińska Halina 108 Chłystek Lucjan 131 Chmielarz Andrzej 44. 156 Chmielowiec Piotr 36 Chodyń Eustachiusz 133 Christoforow Wasilij 21, 66 Chrobak Antoni 130 Chrobak Tadeusz 128,130 Chrustałow Władimir 24 Chruszczow Nikita 145.147.148 Churchill Winston 44, 158 Chwalibóg Tadeusz 90 Ciesielski Stanisław 13-15, 17, 20, 21 23, 26,38,40,41,44,46.55-63, 138,151 Ciosek Agnieszka 151, 153 Cyprian Tadeusz 85 Cyrankiewicz Józef 144, 148 159 Czajkowski Antoni 35 Cząjkowski Piotr 35 Czapski Józef 16 CzerżanLuba 51,53,54 Czternastek Bronisław 126 Czyż Henryk 131 Czyżewska Natalia 157 Czyżewski Przemysław 9, 154, 157 Ćwikowski Edward 39 Ćwikowski Henryk 39 Danilecki Tomasz 46, 154 Dembiński 135 Dobroński Adam 8, 17, 103 Doliński Feliks 126 Domsza Helena 107,110 Doroszuk Tadeusz 85 Drabina Jan 96 Duszka Mieczysław 103 Dymek Benon 75,88 Dzienkiewicz Anna 28,40 DziurokAdam 41,93,95,96 Dzwonkiewicz Eliza 27, 28 Eberhard Piotr 52 Fabisch Albert 76 Feldman Krystyna 122 Fertacz Sylwester 41, 96, 99 Fiałkowski 126 Fiderer Maria 126 Figlewski Witold 131 Filipów Borys 96 Fionik Doroteusz 38 Fischer Ludwik 72 Fitowa Alina 40 Flonanowicz Mieczysław 104 Frenkel Mieczysław 121 Fribolin 89 Furman Maria 108 Gajdzis Tadeusz 31 Gajowniczek Zuzanna 21,27 Gałuszka Franciszek 119 Gansiniec Ryszard 114,115 Garbicz Janina HO Gawęcki Marek 149,150,151 Gawrychowski Józef 34 GdowskiJan 40 Gede Tadeusz 147 Ginko Tadeusz 126 Giza Antoni 143 Giżejewska Małgorzata 16,17,105 Gluza Zbigniew 8 Gładkow 35 Głowacki Albin 15, 18, 19,21,43,63, 137 Gnatowski Michał 32, 34, 36, 38, 105 Gogol Antonina 34,38 Goliński Józef 108 Golon Mirosław 41, 42, 96, 97, 100, 101 Gołasz Zbigniew 96,98-100 Gomułka Władysław 147 GoratyńskiS. 119, 122 Gorbatiuk Iwan 44 Gorłanow Oleg 21, 24 Górski Kazimierz 135 Grek-Pabisowa Iryda 157 Gronek Bernadetta 21,67 Gronowska Zofia 8,55,63,64 Gross Jan Tomasz 13, 106, 108 Grudzińska-Gross Irena 13,108 Grybowicz Władysław 103 Gryciuk Franciszek 42,43,49, 113 Grzędzielski Władysław 113 Gunter Hermann 71 Gurjanow Aleksander 8, 15, 18-21, 24, 25, 27-30, 37, 38, 40, 45^7, 67 Gwozdek Zdzisław 154 Handke Kwiryna 157 Heger Michał 118, 134 Hera Janina 8, 112, 118, 120, 133, 134 Herling-Grudziński Gustaw 16 Hitler Adolf 118 Hojny Franciszek 118 HorochEmil 51 Hrybacz Janusz „Zawisza" 120 Hryciuk Grzegorz 13, 15, 17,20,21,55,63 ignasiakN. 134 ImiżukAnna 37 Iwanów Mikołaj 150 Jahn Alfred 116 Jakubowski Grzegorz 21,67 -'akubowski Kazimierz 104 Janczukowicz Aleksander 141.143 JanickiJerzy 116 Jankowiak Stanisław 94 Januszkiewicz Żelisław 136 Jaros Jerzy ] 02 Jasienica Paweł 134 Jasiewicz Krzysztof 21, 46, 65, 154 Jasińska Bernarda 142,148 Jasiński Józef 88 Jasiukiewicz Stanisław 131 Jaśniechówna J. 135 Jeleniewska-Niewiarowicz Alicja 121 Jclisiejewa Natalia 45, 47 Jeruzalówna Maria 89 Jedrychowski Stefan 114 Jodczyk Krzysztof 8. 136 Jopek 118 Juszkiewicz 121 Kabzińska Iwona 152, 153 Kaczmarek Ryszard 93, 95 Kaczorowski Ryszard 105 Kalbarczyk Sławomir 15 Kamieniecki 135 Kamieniewski Maurycy 131 Kamiński Marek Kazimierz 14 Kapusta Anna 107 Karczewski Witold 104 Karpienko Aleksander 104 Karpińska Maria 87 Kazimierski Józef 75 Kersten Krystyna 14,151 Kępiński Antoni 63 Kęstowicz Zygmunt 120,132 Kiełboń Janina 72, 77 Kiemik Władysław 126 Kiersnowski Ryszard 131 Kietliński Marek 155 Kijas Artur 150, 152 Kluk Edward 119 Knyt Agnieszka 27 KnyvaAlbertas 139 Kobułow Bogdan 45 Kokurin Aleksander 24 Kolasa Agnieszka 8,50 Kolasa Tadeusz 54 Kołakowski Piotr 43 Kołerbicka Urszula 109 Kołodziejska Ewa 28 Konopka Maria 116 Kopalko Zbigniew 123 Korboński Stefan 112 Korfanty Wojciech 93 Korta Jan 104, 108 Korzeniewski Bohdan 134 Kostycewicz Jarosław 38 Kostycewicz Świetlana 38 Kostycewicz Zenaida 38 Kościałkowska Maria 117,118 Kot Stanisław 25 Kot Stefan 81 Kowalczuk 99 Kozaczyńska Beata 8, 70, 79, 82 Kozłowski Jerzy 151, 153 Krajewski Kazimierz 154,156,157 Krasiński Edward 134 Krasowska Wiera 38 Krat Teodor 51,54 Krawczak Tadeusz 51 Kriwienko Siergiej 40 Krogulski Mariusz Lesław 95, 96 Kroll Bogdan 71 Kruger Friedrich Wilhelm 71 Kruglow Siergiej 45 Krumey Hermann 71, 72, 74 Kruża Zachariasz 135 Krzymowski Stanisław „Kostka" 123 Krzyżanowski Bronisław 119 Kubiak Hieronim 14 Kubica Alfred 98 Kubica Helena 73 Kucharska Aleksandra 109 Kuczewski Edward 104 Kuczyński Antoni 15,21, 151 Kułak Jerzy 31,49 Kurek Jalu 118 Kurowski Władysław 110 Kuzańska-Obrączkowa Maria 81 Kwiecień Zbigniew 51 Kwieciński Arkadiusz 96 Kysiak Edward 115 Kysiak Maria 115 Kysiak-Bobrowska Romana 115 Lang Maciej 149 Latuch Mikołaj 147 Lebiediewa Natalia 21,23 Lech Apolonia 144, 145 Ledóchowska Urszula 134 LelewskiM. 115 LeśEwa 78 Levin Izrael 34 Lewandowska Stanisława 119,137 Lewczuk Wołga 38 Liber 123 Liedke Marzena 155 Lipińska Grażyna 113, 115 Lis Michał 96 Lisiecka Teodozja 112 Lisiecki Stanisław 122 Łabuszewski Tomasz 46,154-156 Łach Stanisław 96 Ładysz Bernard 131 Łatak 104 Ławnicki Jan 106 Lawnicki Ryszard 106,107 Łodziński Alfred 127 Łoś Jan 119 Łoś Leon 40 Łozinskaja Tatiana 28 Łuczak Czesław 71 Madajczyk Czesław 71,72 Madajczyk Piotr 96 Magierska Anna 94 Makówka 52 Małynicz Zofia 133, 134 Mańkowski Zdzisław 106 Marszałek Adam 14, 137 Materski Wojciech 15,20,21 23 38 40 41 44, 46, 94 Matusak Piotr 42,43,49, 113 Mazur Maria 9, 149 Możejko 39 Mękarska-Kozłowska Barbara 112 115 117- -119,130 Michalik Elżbieta 152 Mieleszczuk Olga 54 Mieszik Paweł 95 Mikolajczyk 45 Mikołajczyk Stanisław 44 Milewska Maria Irena 50 Milewski Jan Jerzy 8,31, 32, 36 Mironowicz Eugeniusz 139, 140, 141, 155, 156 Miroszewski Kazimierz 42, 96 Mochnacka Irena 121 Mogilański Ryszard 118,120,123 Mołotow Wiaczesław 51 Mora Sylwester zob. Zamorski Kazimierz Moszczyńska T. 115 Myszor Jerzy 93 Narkiewicz Albert 114,131 Nagajew Igor 45, 47 Neja Jarosław 96,97, 102 Niedurny Marcin 41,96 Niewiarowicz Ewa 121 Niewiarowicz Roman 132 Nikoliszyn-Markowska Helena 53 Niwiński Piotr 119 Noskowa Albina 40 Nowak Edmund 99 Nowogrodzka Anna 87 Nowosad Zbigniew 123 Ochocki Stanisław 139 Ochotin Nikita 47 Olechnowicz Antoni „Lawicz" 113, 114, 133 Olechowska Anna 109 Olejnik Leszek 94 Olszyna-Wilczyński Józef 113 Opeldus Franciszek 101 Osterwa Juliusz 134 Ostrówka Małgorzata 157 Paczkowski Andrzej 15, 20, 21, 23. 38, 40- _42, 44-46, 95 Paczoska Alicja 139-143 Pakulski 104 Parsadanowa Walentyna S. 14 Pasierbska Helena 115, 121 Patek Artur 14 Pawełczyńska Anna 135 Pawluczuk 38 Pawlowicz Stanisław 33 Pelcówna Maria 109 Pempel Stanisław 113. 115 Petecki Lesław 132, 133 Piątkowski Franciszek 131 Piekarski Maciej 89 162 Płesiewicz Marian 75 p|«mczuk Dymitr 51, 53, 54 Pietmczuk Nadzieja 53 p'etrykiewicz Danuta 107 Pilichowski Czesław 75 Piorrowiczowa Marta 120 Piskunowicz Henryk 156 Plater-Gajewski Jan 152 Pleśniarowicz Jerzy 132 Pobereżna Danuta 108 Pobereżna Sabina 108 Podoski Bohdan 13 Polak Barbara 93 Polak Bogusław 46 Polewka Adam 132 Ponomarienko Pantclcjmon 37 Popiel Mieczysław 147 Popiefewska Janina 88 Popiński Krzysztof 24 Popławski Leon 90 Powierza Andrzej 110 Raczinskij Andriej 28 Raczkiewicz Władysław 136 Ramert 89 Rasiński Gustaw 127 Reichert-Thotowa Janina 127 Riepin 95 Rogaczow Michaił 28 Roginskij Arsienij 21, 24, 47 RogowskiJan 112 Rogut Dariusz 43 Rojan Barbara 63,64 Rokossowski Konstanty 101 Roman Wanda 47 Romaniuk Zbigniew 31,34,39 Romanowski Bogusław 119 Romanowski Franciszek ,,Roman" i Rosowska Ewa 95 Roszkowska Janina 88 Roszkowski Wojciech 43 Ruchniewicz Małgorzata 144-148 Rudnicki Szymon 95 Rumik Józef 86 Rusinek Józef 133 Rusinek Tadeusz „Orlicki" 119 Rybak Natalia 154, 156 RybarskaEwa 23,27,28 Rybicka Ewa 75 Rychłowski Franciszek 121 Rydz-Śmigły Edward 113 Rymaszewski Stanisław 8 Rytel-Zacharzewska Halina 115,131 Saburow Maksym 95 Sadowska Joanna 155 Sadowskaja E. 153 Sari Ada 124 Sawicki Jerzy 85 Sawola Henryk 131 Schmidt Bronisław 134 Seemann Franz 72 Seyfried Edmund 89 Siamaszka Jauchien 154,156,157 Sichla Józef 101 Siedlecki Julian 13,40 Siemaszko Zbigniew S. 13 Siemianowicz M. 117 Sierowlwan 42^14, 113 Sigaczow Siergiej 47 Sikorska Zofia 108 Sikorski Władysław 108 Skirmunt Konstanty 104 Skirmunt Roman 104 SkobelskiL. 149 Skowroński Zdzisław 131 Skrzeszewski Stanisław 145 Skrzyńska-Pławińska Maria 27 Skrzypek Andrzej 43,49 Skrzypkowski Zenon 31, 39 Sławiński Jerzy 105 Smetona Anantas 113 Smimow Michaił 47 Sobczyński Władysław 119 Sobota Anna 16 Sosna Grzegorz 38 Soszyński Roman 51 Srebrakowski Aleksander 13. 15, 17, 20, 21, 55,63 Stalin Józef 14,40,42-44. 103, 112, 118, 123, 131, 132,145,152 Stańczyk Henryk 96, 99 Starczewski Jan 82 Starostin Siergiej 19,28,29 Starzewski Stanisław 13 Stradczuk Włodzimierz 51,54 163 Stravinskiene Vitalija 146-148 Strzembosz Tomasz 17, 18. 105 Sulewski Wojciech 79 Sulik 112 Syga Teofil 118 Szajkowska Maria 38 Szatek Jan 134 Szczepańska M. 122 Szczerbicki Bronisław 127 Szelążek Adolf 118 Szeremeta Bronisław 118 Szkapow Dmitrij 47 Szlachetko Olimpia 113 Sznek Zygfryd 145 Sztachelska Irena 117 Sztachelski Jerzy 124. 125 Szulc Wacław 72 Szwed Aleksandra 107 Szydłowska-Ceglowa Barbara t4 SzymańskaM. 120 Szymborski Władysław „Bąk" 154 Szymusik Adam 63 SzyplukJan 48 Szyr Eugeniusz 94,99, 116, 122, 124, 132 Śleszyński Wojciech 155 Śliwowska Wiktoria 16,17 Świątek Szczepan 117,128 Świderski 35 Świerczyńska Zofia 79 Świrski Władysław 113 Tarasiewicz Kordian 89 Tarczyński Marek 27 Tamawski Władysław 133 Tazbir Stanisław 81 Tchórznicki Konstanty 117 Tkaczow Stanisław 66 Tokarz Zbigniew 88, 89 Tomaszewski Stanisław 116, 118 Tomaszewski Wilhelm 73 Tomczyk Antoni 31 Topól Andrzej 96 Toruńczyk Romana 134 Tracz Bogusław 95,96 Trela Elżbieta 14 Truszkowski Jan 39 Trybus Antoni 124 Trynkowski Jan 155 Tudel Marian 103 TułabaVladas 137 Tułak Helena 110 Turek Stanisław 134 Turlejska Maria 14 Uspienskij Iwan 45. 47 Walewander Edward 14,150 Walichnowski Tadeusz 13 Wanatowicz Maria 96 Wasilewski Tadeusz 51 Wal Aleksander 16 Ważniewski Władysław 85 Wątróbski Leszek 150 Węgrzyn Dariusz 8, 93, 99 Wialiki Anatol 155, 156 Wielhorski Władysław 13 Wierzbicka Paulina 120,129 Wierzbicki Marek 106 Wilmowska Anna 63, 64 Włodek Józef 40, 44, 45 WtnianBeta 108 Wnuk Rafał 19,44 Wojtas Wacław 104 Wolnica Józef 100 Wolny Gunter 129 Wolski Andrzej „Jur" 133 Wolski Stanisław „Gromadzki" 155 Wolski Władysław 120, 122 Wołujewicz Zofia „Dzikuska" 49 Woroniecki Jacek 134,135 Wożniczka Zygmunt 95, 96, 100, 127, 129 Wróblewska Maria 38 Wróblewski Bogusław 75 Wrzosek Mieczysław 78 Wyganowski Leon 117. 122. 126 Wysocki Leon 33 Wyszyński Andriej 144 Zacharewicz Jan 104 Zachariasz Szymon 123,124 Zajdel Józef 124 Załęski Piotr 153 Zamorski Kazimierz 13 Zapalec Anna 8. 65 Zasadny Tadeusz 134 164 Zasztowt Halina 139 Zwilnian Grabowski Tadeusz 143 Zawadzki Aleksander 101 Zwolski Marcin 8,40,44,46,48 Ząbek Wiesław 31 Zybała Stanisław 31 Zielińska Anna 157 Zylberg 124 Zieliński Józef 123, 124 Ziemiański Światosław 63 Żaba Lamberta 142 Ziemskow Wiktor N. 14 Żaroń Piotr 14 Zwierniak Piotr zob. Starzewski Stanisław Żmigród Irena 134
Cytat ze strony: http://allegro.pl/show_item.php?item=2102184706