Strona Główna Nr aukcji: 1533627480
Fantom 069EW 1l  = Puma owies głuchy jęczmień

Fantom 069EW 1l = Puma owies głuchy jęczmień

Podobne: fantom
owies
jęczmień

Data wystawienia aukcji: 2011-03-28 12:45:17
Data zakończenia aukcji: 2011-04-11 12:44:14
Dane aukcji
Kup teraz: 136 PLN
Parametry
FANTOM 069 EW
1l

Zawartość substancji aktywnej:
fenoksaprop-P-etylu (związek z grupy arylofenoksykwasów) - 69 g/l
/ester etylowy kwasu 2-[4-(6-chloro-1,3-benzoksazol-2-iloksy)fenoksy]
propanowego/
OPIS DZIAŁANIA ŚRODKA
Fantom 069 EW jest środkiem chwastobójczym w formie emulsji (olej w wodzie) do
sporządzania emulsji wodnej, stosowanym nalistnie, przeznaczonym do powschodowego
zwalczania jednorocznych chwastów jednoliściennych głównie miotły zbożowej i owsa
głuchego w pszenicy ozimej, jęczmieniu jarym.
DZIAŁANIE NA CHWASTY
Środek działa układowo. Pobierany jest przez zielone części roślin a następnie
przemieszczany do miejsc oddziaływania to jest do stożków wzrostu pędów i korzeni. Po
upływie 2-3 dni od wykonania zabiegu, wzrost chwastów ulega zahamowaniu. Działanie
środka widoczne jest po upływie 2-4 tygodni od zastosowania w zależności od warunków
atmosferycznych Fantom 069 EW niszczy najskuteczniej chwasty jednoliścienne od fazy
dwóch liści do końca fazy krzewienia niezależnie od fazy rozwojowej rośliny uprawnej.
Chwasty wrażliwe np.: chwastnica jednostronna, miotła zbożowa, owies głuchy,
wyczyniec polny.
Chwasty odporne np.: kostrzewy, perz właściwy, wiechlina roczna, życice, rośliny
dwuliścienne.
ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI
Środek stosować po wschodach zbóż, od fazy dwóch liści do końca fazy krzewienia chwastów
jednoliściennych.
ZBOŻA OZIME
Pszenica ozima
Zwalczanie miotły zbożowej:
wiosną po ruszeniu wegetacji
-Zalecana dawka: 1-1,2 l/ha.
Jednoczesne zwalczanie miotły zbożowej i chwastów dwuliściennych:
wiosną
Środek można stosować łącznie ze środkami Sekator 125 OD lub Granstar 75 WG w dawce:
Fantom 069 EW 1,2 l/ha + Sekator 125 OD 0,15 l/ha
lub
Fantom 069 EW 1,2 l/ha + Granstar 75 WG 20 g/ha.
Do zwalczania miotły zbożowej i chwastów dwuliściennych środka Fantom 069 EW nie
stosować łącznie ze środkami zawierającymi MCPA (Chwastox Extra 300 SL itp.) lub
2,4-D (Aminopielik D 450 SL, itp.)
Zalecanych mieszanin do jednoczesnego zwalczania miotły zbożowej i chwastów
dwuliściennych nie stosować później niż w fazie 4-6 liści miotły zbożowej.
ZBOŻA JARE
Jęczmień jary
Zwalczanie owsa głuchego:
Środek stosować w fazie krzewienia jęczmienia najpóźniej do początku fazy strzelania
w źdźbło (od fazy dwóch liści do końca fazy krzewienia owsa głuchego).
-Zalecana dawka:0,8-1 l/ha.
Jednoczesne zwalczanie owsa głuchego i chwastów dwuliściennych:
Stosując środek Fantom 069 EW w mieszaninach z zalecanymi środkami stosować wyższą
z zalecanych dawek tj. 1 l/ha.
Fantom 069 EW 1 l/ha + Sekator 125 OD 0,1 l/ha
lub
Fantom 069 EW 1 l/ha + Granstar 75 WG 20 g/ha.
lub
Fantom 069 EW 1 l/ha + Chwastox Turbo 340 SL 2 l/ha.
Zalecanych mieszanin do jednoczesnego zwalczania owsa głuchego i chwastów
dwuliściennych nie stosować później niż w fazie 4 liści owsa głuchego.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zaleca się opryskiwanie drobnokropliste, używając końcówek
płaskostrumieniowych przy ciśnieniu 2,5-3,5 At. Zalecana średnica kropel: 0,2-0,3 mm.
PRZECIWWSKAZANIA
1. Nie stosować środka (również w mieszaninie):
a) na rośliny chore, uszkodzone przez szkodniki
b) w okresie występowania przymrozków
c) w temperaturze powyżej 28oC i wilgotności względnej powietrza poniżej 30%
d) podczas wiatru o prędkości powyżej 3 m/sek.
2. Przestrzegać wszelkich przeciwwskazań dotyczących środka wchodzącego w skład
mieszaniny ze środkiem Fantom 069 EW.
Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
a) znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawne
b) nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.


Wystawiamy faktury VAT do każdego zakupu paragon
Posiadamy stosowne zezwolenia na konfekcjonowanie i obrót środkami ochrony roślin

Wszystkie sprzedawane przez nas środki mają aktualną datę ważności

Posiadamy również  w sprzedaży różne inne środki ochrony roślin dla gospodarstw rolnych, sadowniczych i hobbistów - odpowiemy na każde pytanie zapraszamy !!!!!!!

ŚRODEK ZNAJDUJE SIĘ W REJESTRZE ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN DOPUSZCZONYCH PRZEZ MINISTERSTWO ROLNICTWA

KONTAKT:
tel: 601430677
email: agrostrefa@interia.pl
Fantom 069EW 1l  = Puma owies głuchy jęczmień

Cytat ze strony: http://allegro.pl/show_item.php?item=1533627480