Strona Główna Nr aukcji: 1260890459
GÓRNICTWO t.9 TRANSPORT KOPALNIANY cz.5 UROBKU ..

GÓRNICTWO t.9 TRANSPORT KOPALNIANY cz.5 UROBKU ..

Podobne: górnictwo
górnictwo transport
transport kopalniany
transport górnictwo
górnictwo transport kopalniany

Data wystawienia aukcji: 2010-10-04 23:04:03
Data zakończenia aukcji: 2010-10-14 23:03:43
Dane aukcji
Kup teraz: 14.99 PLN
Parametry
Język: polski
Rok wydania (xxxx): 1963
Stan: używany

 

 

 

 

GÓRNICTWO

 

TOM IX

 

TRANSPORT KOPALNIANY

 

CZĘŚĆ 5 

 

ŁADOWANIE UROBKU





 

Autor: W. Lesiecki
Twarda okładka
Stron: 492
Stan: db
Wydawca: Wydawnictwo Górniczo - Hutnicze Katowice 1963r.

 

 

<<<>>> UNIKAT !!! nakład 2140 <<<>>>


 

W książce omówiono sposoby ładowania urobku w kopalniach podziemnych za pomocą narządzi, maszyn i urządzeń, stosowane w chodnikach, zabierkach, ścianach i szybach. Podano dokładny opis konstrukcji, zasad działania i obsługi tych maszyn oraz mo­żliwości ich zastosowania w różnych warunkach górniczych. Książka przeznaczona jest dla inżynierów i techników ruchu oraz dla studentów wyższych uczelni górniczych. Ze wzglądu na zawarty w niej obszerny materiał konstrukcyjny może służyć za poradnik dla konstruktorów i racjonalizatorów w górnictwie.
 
 



Spis treści:


Przedmowa do wydania drugiego
Wstęp
1.   Znaczenie  ładowania  w  kopalni
2.   Czynności składowe ładowania.
3.   Klasyfikacja sposobów i maszyn do ładowania urobku
 
Rozdział I. Ładowanie ręczne w chodnikach i wyrobiskach wybierkowych
4.   Łopaty do ładowania ręcznego.
5.   Czynniki mające wpływ na wydajność ładowania ręcznego
a.   Wysokość podnoszenia urobku
b.   Odległość urobku od urządzeń transportowych
c.   Wymiary wyrobiska.
d.   Stan i nachylenie spągu
e.   Rodzaj ładowanego urobku.
f.   Temperatura i stan powietrza w wyrobisku
g.   Oświetlenie wyrobisk  
h.   Inne czynniki.
 
Rozdział II. Ładowanie urobku za pomocą materiałów wybuchowych
6.   Strzelanie na pancerne przenośniki w ścianach
a.   Strzelanie na pancerne przenośniki wstrząsane.
b.   Strzelanie na pancerne przenośniki zgrzebłowe.
7.   Strzelanie na pancerne przenośniki w zabierkach.
a.   Strzelanie na pancerne przenośniki wstrząsane
b.   Strzelanie na pancerne przenośniki zgrzebłowe.
 
Rozdział III. Podawarki.
8.   Podawarki taśmowe.
a.   Podawarki taśmowe o ramie prostej
b.   Podawarki taśmowe o ramie wygiętej
c.   Zalety i wady podawarek taśmowych
d.   Zasadnicze obliczenia podawarek taśmowych
9.   Podawarki płytowe
10.   Podawarki zgrzebłowe.
a.   Podawarki zgrzebłowe o ramie prostej
b.   Podawarki zgrzebłowe o ramie wygiętej.
c.   Zalety i wady podawarek zgrzebłowych.
d.   Zasadnicze obliczenia podawarek zgrzebłowych.
11.   Zastosowanie podawarek w kopalniach
a.   Zastosowanie podawarek w wyrobiskach przygotowawczych
b.   Zastosowanie podawarek w wyrobiskach eksploatacyjnych 
 
Rozdział IV. Ładowarki chodnikowe nagarniające urobek
12.   Chodnikowe ładowarki gracowe.
a.   Ładowarki gracowe z pochyłymi pomostami załadowczymi
b.   Ładowarki gracowe z podawarkami zgrzebłowymi    
c.   Zalety i wady ładowarek gracowych.
d.   Zastosowanie ładowarek gracowych w kopalniach
13.   Chodnikowe ładowarki żerdziowe.
a.  Ładowarki żerdziowe nasiębierne
b.   Ładowarki żerdziowe podsiębierne
c.   Zalety i wady ładowarek żerdziowych.
d.   Zastosowanie ładowarek żerdziowych w kopalniach
14.   Chodnikowe ładowarki palczaste.
a.   Istniejące konstrukcje chodnikowych ładowarek palczastych
b.   Zalety i wady ładowarek palczastych.
c.   Zastosowanie ładowarek palczastych w kopalniach.
15.   Chodnikowe ładowarki zgrzebłowe.
a.   Ładowarki zgrzebłowe nasiębierne
b.   Ładowarki zgrzebłowe dosiębierne
c.   Ładowarki zgrzebłowe łukowe.
d.   Wrębiarki przystosowane do ładowania w chodnikach
e.   Zalety i wady ładowarek zgrzebłowych
f.   Zasadnicze obliczenia ładowarek zgrzebłowych dosiębiernych
g.   Zastosowanie  ładowarek  zgrzebłowych  w  kopalniach
16.   Chodnikowe ładowarki tarczowe.
a.   Istniejące konstrukcje chodnikowych ładowarek tarczowych
b.   Zalety i wady ładowarek tarczowych.
c.   Zastosowanie ładowarek tarczowych w kopalniach.
17.   Chodnikowe ładowarki łapowe
a.   Ładowarki łapowe jednosilnikowe.
b.   Ładowarki łapowe wielosilnikowe
c.   Zalety i wady ładowarek  łapowych.
d.   Zasadnicze  obliczenia  ładowarek  łapowych.
e.   Zastosowanie ładowarek łapowych w kopalniach
18.   Chodnikowe ładowarki zgarniakowe
a.   Zgarniarki przystosowane do ładowania
b.   Właściwe ładowarki zgarniakowe
c.   Osprzęt ładowarek zgarniakowych
d.   Zalety i wady ładowarek zgarniakowych
e.   Zasadnicze obliczenia ładowarek zgarniakowych
f.   Zastosowanie ładowarek zgarniakowych w kopalniach 
 
Rozdział V. Ładowarki chodnikowe zaczerpujące urobek.
19.   Chodnikowe  ładowarki  łyżkowe  obrotowe.
a.   Istniejące konstrukcje łyżkowych ładowarek obrotowych
b.   Zalety i wady łyżkowych ładowarek obrotowych
20.   Chodnikowe ładowarki zasięrzutne ramionowe.
a.   Istniejące konstrukcje zasięrzutnych ładowarek ramionowych
b.   Zalety i wady zasięrzutnych ładowarek ramionowych    
c.   Zasadnicze obliczenia zasięrzutnych ładowarek ramionowych
d.   Zastosowanie zasięrzutnych ładowarek ramionowych w kopalniach
21.   Chodnikowe ładowarki zasięrzutne kołyskowe.
a.   Istniejące konstrukcje zasięrzutnych ładowarek kołyskowych
b.   Zalety i wady zasięrzutnych ładowarek kołyskowych    
c.   Zasadnicze obliczenia zasięrzutnych ładowarek kołyskowych
d.   Zastosowanie  zasięrzutnych ładowarek kołyskowych w kopalniach
22.   Chodnikowe ładowarki zasięrzutne wózkowe
a.   Istniejące  konstrukcje  zasięrzutnych  ładowarek  wózkowych
b.   Zalety i wady zasięrzutnych ładowarek wózkowych.
23.   Chodnikowe ładowarki łopatowe przerzutne
a.   Istniejące konstrukcje łopatowych ładowarek przerzutnych   .
b.   Zalety i wady łopatowych ładowarek przerzutnych.
c.   Zasadnicze obliczenia łopatowych ładowarek przerzutnych
d.   Zastosowanie łopatowych ładowarek przerzutnych w kopalniach
24.   Chodnikowe ładowarki łapowe inercyjne.
a.   Ładujące przenośniki wstrząsane
b.   Ładowarki wstrząsane.
c.   Ładowarki podrzutowe.
d.   Ładowarki wibracyjne
e.   Zalety i wady ładowarek inercyjnych.
f.   Zasadnicze obliczenia Kaczych Dziobów i ładowarek wstrząsanych
g.   Zastosowanie  ładujących  przenośników  i  ładowarek  wstrząsanych w kopalniach
 
Rozdział VI. Ładowarki ścianowe nagarniające urobek.
25.   Ścianowe ładowarki pługowe
a.   Ładowarki odkładniowe.
b.   Ładowarki wibracyjne.
c.   Zalety i wady ładowarek pługowych.
d.   Zasadnicze obliczenia ładowarek odkładniowych
26.   Ścianowe ładowarki żerdziowe
a.   Istniejące konstrukcje ścianowych ładowarek żerdziowych
b.   Zalety i wady ładowarek żerdziowych.
c.   Zastosowanie ładowarek żerdziowych w kopalniach.
27.   Ścianowe ładowarki palczaste
a.   Istniejące konstrukcje ścianowych ładowarek palczastych
b.   Zalety i wady ładowarek palczastych.
c.   Zastosowanie ładowarek palczastych w kopalniach.
28.   Ścianowe ładowarki zgrzebłowe.
a.   Wrębiarki ładujące
b.   Ładowarki zgrzebłowe.
c.   Ładujące przenośniki zgrzebłowe
d.   Zalety i wady ładujących maszyn zgrzebłowych.
e.   Obliczenia ścianowych ładowarek zgrzebłowych
f.   Zastosowanie ładujących maszyn zgrzebłowych w kopalniach
29.   Ładowarki chodnikowe stosowane w ścianach
 
Rozdział VII. Ładowanie ręczne i materiałami wybuchowymi w szybach
30.   Ładowanie ręczne w szybach.
a.   Narzędzia do ręcznego ładowania w szybach
b.   Czynniki wpływające na wydajność ładowania ręcznego 
31.   Ładowanie materiałami wybuchowymi w szybach.
 
Rozdział VIII. Ładowanie urobku w szybach przy użyciu najprostszych urzą­dzeń pomocniczych.
32.   Kosze załadowcze w szybach.
a.   Konstrukcje koszy załadowczych                
b.   Zastosowanie koszy załadowczych w szybach.
33.   Podawarki w szybach.
 
Rozdział IX. Ładowarki szybowe nagarniające urobek
34.   Ładowarki zgarniakowe  w szybach.
 
Rozdział X.   Ładowarki szybowe zaczerpujące urobek.
35.   Szybowe ładowarki łyżkowe.
a.   Ładowarki łyżkowe podsiębierne.
b.   Ładowarki łyżkowe nasiębierne
c.   Ładowarki łyżkowe zasięrzutne
d.   Zalety i wady szybowych ładowarek łyżkowych.
36.   Szybowe ładowarki chwytakowe
a.   Chwytarki przystosowane do ładowania w szybach    
b.   Chwytakowe ładowarki linowe
c.   Chwytakowe ładowarki pneumatyczne
d.   Chwytakowe ładowarki hydrauliczne
e.   Zalety i wady chwytarek i ładowarek chwytakowych
f.   Zasadnicze  obliczenia  szybowych  ładowarek  chwytakowych
 
Zakończenie
Literatura.
Skorowidz rzeczowy



 
*************************************************************

Gorąco polecam !!!

*********************************************





ZAPRASZAM NA MOJE AUKCJE

 



Cytat ze strony: http://allegro.pl/show_item.php?item=1260890459