Strona Główna Nr aukcji: 1374907973
INTENSYWNA HODOWLA RYB W STAWACH 1986

INTENSYWNA HODOWLA RYB W STAWACH 1986

Podobne: hodowla ryb
hodowla ryb stawach
hodowla ryb w stawach

Data wystawienia aukcji: 2010-12-18 12:01:17
Data zakończenia aukcji: 2011-01-01 12:00:36
Dane aukcji
Kup teraz: 79.9 PLN
Parametry
podrecznik hodowli.......................................................................................... karpia karasia.......................................................................................... lina ploci.......................................................................................... szczupaka sandacza.......................................................................................... okonia pstaga.......................................................................................... suma.......................................................................................... wedkarstwo.......................................................................................... wedkowanie odlawianie.......................................................................................... gospodarstwo stawowe.......................................................................................... stawy stawow.......................................................................................... zakladanie pielegnacja.......................................................................................... czyszczenia grobla.......................................................................................... grobli budowa.......................................................................................... tama budowanie.......................................................................................... tam stawow.......................................................................................... kopanie rosliny.......................................................................................... stawowe.......................................................................................... staw.......................................................................................... w stawie.......................................................................................... stawach.......................................................................................... Werner Steffens..........................................................................................

INTENSYWNA PRODUKCJA RYB

Praca zbiorowa

Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne 1986

Wydanie 1

Stron 420, kilkaset ilustracji w tekście, okładka miękka, stan bardzo dobry, okładka ładniejsza niż na zdjęciu (foto innego egzemplarza).

Wszystko o intensywnej hodowli ryb. Opisy są ilustrowane kilkuset rysunkami i zdjęciami.

SPIS TREŚCI:

Przedmowa

l. Rola i zadania rybactwa śródlądowego (doc. dr hab. Hans Ulrich Menzel) 

2. Limnologiczne podstawy produkcji rybackiej (dr hab. Detiev Barthelmes)

2.1. Charakterystyka limnologiczna intensywnej produkcji ryb

2.2. Formy intensywnej produkcji ryb i główne problemy limnologiczne

2.3. Jakość wody w basenach

2.3.1. Dopływ materii organicznej i aktywność biologiczna heterotrofów jako główne czynniki negatywne 2.3.2. Czynniki i procesy pozytywne 2.3.3. Regulowanie sytuacji środowiskowej (zależność między obsadą ryb a czystością wody)

2.4. Jakość 'Wody w zbiornikach naturalnych

2.4.1. Stabilizacja jakościowa - wynik przeciwstawnej aktywności biologicznej autotrofów i heterotrofów 2.4.2. Zmiany wywoływane zrzutami ścieków i nawozów sztucznych 2.4.3. Jakość wody w sadzach do intensywnej produkcji ryb w jeziorach  2.4.4. Wpływ intensywnej produkcji ryb w sadzach na wodę jezior 2.4.5. Jakość wody w sadzach do intensywnej produkcji ryb w wodach płynących 2.4.6. Jakość 'Wody do intensywnej produkcji ryb w stawach z żywieniem paszami granulowanymi

2.5. Produkcja pokarmu naturalnego ryb w stawach przy żywieniu ich paszami granulowauymi

2.5.1. Skład jakościowy produkcji pośredniej 2.5.2. Łańcuchy pokarmowe 2.5.3. Wpływ wielkości :produkcji pokarmu naturalnego na jego wyżerowywanie 2.5.4. Limnologiczne problemy :produkcji naturalnego pokarmu zwierzęcego ryb

2.6. Limnologiczne problemy tradycyjnej produkcji karpi w stawach i jeziorach

3. Produkcja karpia w stawach (dr Wolfgang Muller)

3.1. Charakterystyka gatunku

3.2. Stan i rozwój produkcji na świecie

3.3. Staw jako środowisko życia

3.4. Pokarm naturalny j pasza

3.5. Wymagania rynkowe, kierunki produkcji i zasady chowu

3.6. Czynniki intensyfikacji produkcji

3.6.1. Reguły obsadzania stawów 3.6.2. Nawożenie stawów . 3.6.3. Żywienie karpi 

3.7. Technologia produkcji

3.7.1. Pozyskiwanie wylęgu 3.7.2. Podchów wylęgu 3.7.3. Produkcja jednorocznego narybku - Wybór i przygotowanie stawu - Żywienie - Zimowanie - 3.7.4. Produkcja kroczka z zastosowaniem pełnodawkowych mieszanek paszowych - Wybór i przygotowanie stawu - Obsadzanie - Żywienie ­ Zimowanie 3.7.5. Produkcja karpia towarowego - Obsadzanie - Żywienie

4. Intensywna produkcja karpia w wodach podgrzanych i sadzach (dr Marie-Luise Albrecht)

4.1. Stan i rozwój produkcji na świecie

4.2. Warunki produkcji

4.2.1. Zapotrzebowanie na Wodę 4.2.2. Jakość wody - Temperatura - Zawartość tlenu - Odczyn wody - Zanieczyszczenia - 4.2.3. Stosunki świetlne 4.2.4. Przepływ wody . 4.2.5. Gęstość obsady .

4.3. Urządzenia produkcyjne

4.3.1. Wyposażenie wylęgarni i podchowalni wylęgu 4.3.2. Baseny 4.3.3. Sadze 

4.4. Urządzenia do oczyszczania wody

4.5. Żywienie

4.5.1. Pasze - Pokarm naturalny  - Suche mieszanki paszowe - Zawartość i skład białka - Zawartość i skład tłuszczów - Zawartość węglowodanów - Zawartość witamin - Zawartość składników mineralnych (popiołu) - Zawartość włókna - Środki do utrwalania granul (lepiszcze) - Jakość mieszanek paszowych  4.5.2. Technika żywienia - Wielkość dawki  - Częstotliwość karmienia

4.6. Technologia produkcji

4.6.1. Utrzymanie tarlaków 4.6.2. Uzyskiwanie produktów płciowych i sztuczne unasienianie 4.6.3. Inkubacja Ikry 4.6.4. Podchów wylęgu 4.6.5. Produkcja karpia obsadowego (kroczków) 4.6.6. Produkcja karpia towarowego

5. Intensywna produkcja pstrągów (doc. dr hab. Werner Steffens)

5.1. Charakterystyka gatunków

5.1.1. Pstrąg tęczowy 5.1.2. Pstrąg potokowy (strumieniowy) 5.1.3. Pstrąg źródlany 5.1.4. Mieszańce łososiowatych.

5.2. Stan i rozwój produkcji na świecie

5.3. Warunki produkcji

5.3.1. Jakość wody  - Zawartość tlenu - Temperatura - Odczyn wody - Zasolenie - Stopień zmętnienia - Zanieczyszczenia organiczne - Inne czynniki warunkujące jakość 5.3.2. Stosunki świetlne 5.3.3. Przepływ wody 5.3.4. Źródła wód zasilających 5.3.5. Zapotrzebowanie na wodę

5.4. Urządzenia produkcyjne

5.4.1. Stawy naturalne 5.4.2. Stawy intensywnie zagospodarowane 5.4.3. Baseny - Baseny podłużne lub rynny - Kanały przepływowe (raceways) - Baseny rotacyjne - Baseny prostokątne z okrężnym obiegiem wody- Baseny spiralne - Urządzenia piętrowe {silosy produkcyjne) 5.4.4. Sadze 5.4.5. Doprowadzanie i odprowadzanie wody 5.4.6. Rozplanowanie stawów i basenów 5.4.7. Urządzenia ze zwrotnym obiegiem wody 5.4.8. Aparaty wylęgowe - Koryta wylęgowe - Aparaty słojowe - Aparaty szafkowe 5.4.9. Wylęgarnie

5.5. Żywienie

5.5.1. Przemiana materii i wzrost (uwagi ogólne) 5.5.2. Składniki pokarmowe - Białko - Węglowodany - Tłuszcze 5.5.3. Witaminy 5.5.4. Składniki mineralne 5.5.5. Dodatki paszowe - Przeciwutleniacze (antyoksydanty) - Lepiszcze - Barwniki -  Leki 5.5.6. Pasze-  Pasze pochodzenia zwierzęcego - Pasze pochodzenia roś1innego - Suche mieszanki paszowe 5.5.7. Technika żywienia Przechowywanie i przygotowywanie pasz - Wielkość dawki - Częstotliwość karmienia - Zadawanie paszy

5.6. Technologia produkcji

5.6.1. Utrzymanie tarlaków 5.6.2. Pozyskiwanie produktów płciowych i sztuczne unasienianie - Dane anatomiczne - Dojrzałość tarłowa - Wybór tarlaków - Przeprowadzanie sztucznego tarła 5.6.3. Inkubacja ikry 5.6.4. Podchów wylęgu 5.6.5. Wychów materiału zarybieniowego 5.6.6. Produkcja pstrągów towarowych

6. Produkcja roślinoieroych karpiowatych (dr Hors Jahnichen)

6.1. Charakterystyka gatunków

6.1.1. Amur biały

6.1.2. Tołpyga biała 6.1.3. Tołpyga pstra

6.2. Stan i rozwój produkcji na świecie

6.3. Technologia produkcji

6.3.1. Utrzymanie tarlaków 6.3.2. Pozyskiwanie produktów płciowych i sztuczne unasienianie 6.3.3. Inkubacja ikry 6.3.4. Przetrzymywanie wylęgu 6.3.5. Podchów wylęgu - Podchów w stawach - Podchów w rynnach z podgrzaną wodą 6.3.6. Wychów narybku jesiennego 6.3.7. Wychów ryb dwuletnich 6.3.8. Produkcja ryb towarowych - Produkcja w stawach - Produkcja w jeziorach

6.4. Zarybianie amurem białym jako biologiczna metoda zwalczania roślinności wodnej

7. Intensywna produkcja węgorzy (mgr inż. Horst Martinkowitz)

7.1. Charakterystyka gatunków

7.1.1. Węgorz europejski

7.1.2. Węgorz japoński

7.2. Stan i rozwój produkcji na świecie

7.3. Warunki produkcji

7.3.1. Jakość wody - Zawartość tlenu - Temperatura - Odczyn wody - Zasolenie - Zanieczyszczenia 7.3.2. Stosunki świetlne 7.3.3. Przepływ wody 7.3.4. Zapotrzebowanie na wodę

7.4. Urządzenia produkcyjne .

7.5. Pasze i żywienie

7.6. Technologia produkcji

7.6.1. Transport i odbiór narybku szklistego

7.6.2. Podchów narybku szklistego oraz produkcja węgorzy obsadowych i towarowych - Faza adaptacji - Podchów - Produkcja narybku obsadowego - Produkcja węgorzy towarowych - Straty 7.6.3. Postępowanie zapobiegawcze i lecznicze. 7.6.4. Sortowanie 7.6.5. Produkcja w stawach

8. Produkcja innych gospodarczo wainych gatunków ryb (doc. dr hab. Werner Steffens)

8.1. Produkcja łososi

8.1.1. Łososie atlantyckie.i pacyficzne 8.1.2. Pozyskiwanie ,produktów płciowych, sztuczne unasienianie i inkubacja ikry, wylęg 8.1.3. Wychów narybku obsadowego 8.1.4. Produkcja ryb towarowych

8.2. Produkcja głąbieli (siejowate)

8.2.1. Sielawa, sieja i peluga 8.2.2. Pozyskiwanie !produktów płciowych, sztuczne unasienianie i inkubacja ikry, wylęg 8.2.3. Podchów wylęgu w basenach 8.2.4. Wychów narybku w sadzach sieciowych 8.2.5. Podchów wylęgu i wychów narybku w 5tawach . 8.2.6. Produkcja ryb towarowych w stawach

8.3. Produkcja szczupaków

8.3.1. Szczupak 8.3.2. Pozyskiwanie ,produktów 'płciowych, sztuczne unasienianie i inkubacja ikry, wylęg 8.3.3. Obsadzanie wylęgiem i jego podchów - Podchów wylęgu w basenach - Podchów w stawach 8.3.4. Wychów narybku w stawach

8.4. Produkcja sandaczy

8.4.1. Sandacz 8.4.2. Produkcja wylęgu 8.4.3. Podchów wylęgu - Podchów w basenach - Podchów w stawach 8.4.4. Wychów narybku w stawach

8.5. Produkcja sumów

8.5.1. Sumy i sumiki 8.5.2. Produkcja suma europejskiego - Utrzymanie tarlaków - Rozród w stawach - Pozyskiwanie produktów płciowych i sztuczne unasienianie - Inkubacja ikry i postępowanie z wylęgiem - Podchów wylęgu w basenach - Wychów narybku w stawach - Produkcja ryb towarowych 8.5.3. Produkcja sumika nakrapianego - Utrzymanie tarlaków - Rozród - Wychów narybku ­ Produkcja ryb towarowych 8.5.4. Produkcja sumów z rodzaju Clarias

8.6. Produkcja jesiotrów

8.6.1. Bieługi i jesiotry 8.6.2. Pozyskiwanie produktów płciowych, sztuczne unasienianie i inkubacja ikry, wylęg 8.6.3. Podchów wylęgu - Podchów w basenach 210. - Podchów kombinowany - Podchów w stawach  8.6.4. Wychów narybku i produkcja ryb towarowych - Produkcja w stawach - Produkcja w sadzach sieciowych  ­ Produkcja w basenach

9. Zasady hodowli ryb (dr. hab. Gunter Merla)

9.1. Pojęcia podstawowe

9.2. Perspektywy i cechy szczególne hodowli

9.3. Cele pracy hodowlanej

9.4. Dziedziczenie ułuszczenia u karpia

9.5. Zmienność, modyfikacja i odziedziczalność

9.6. Odziedziczalność cech ilościowych i jakościowych

9.7. Populacje a hodowla w pokrewieństwie.

9.8. Krzyżowanie

9.9. Selekcja

9.10. Wskazania dotyczące selekcji przy intensywnych metodach produkcji

10. Mechanizacja i automatyzacja produkcji (dr Gunter Kajewski)

10.1. Podstawy mechanizacji i automatyzacji procesów ,produkcyjnych

10.1.1. Procesy produkcyjne w rybactwie śródlądowym 10.1.2. Zadania i możliwości mechanizacji i automatyzacji - Cele mechanizacji - Wymagania wobec środków mechanizacji  - Warunki i możliwości automatyzacji 10.1.3. Wnioski

10.2. Sztuczne napowietrzanie

10.2.1. Zadania i wymogi technologiczne - Stawy - Rynny i wody podgrzane - Sadze - Magazyny (zbiorniki magazynowe do przetrzymywania ryb)  10.2.2. Obecne metody postępowania  i zadania na przyszłość - Napowietrzanie wirowe - Napowietrzanie walcowe ­Napowietrzanie kaskadowe - Napowietrzanie hydropneumatyczne - Napowietrzanie ciśnieniowe - Inne metody

10.3. Technika żywienia

10.3.1. Zadania i wymogi technologiczne 10.3.2. Obecne metody postępowania  i zadania na przyszłość - Technika żywienia w stawach - Technika żywienia w rynnach - Technika żywienia w sadzach

10.4. Odłów

10.4.1. Zadania i wymogi technologiczne - Odłów stawów - Odłów rynien - Odłów sadzów sieciowych 10.4.2. Obecne metody postępowania i zadania na przyszłość - Mechanizacja odłowu stawów - Mechanizacja odłowu rynien - Mechanizacja odłowu sadzów sieciowych

10.5. Sortowanie, ważenie i liczenie ryb

10.5.1. Zadania i wymogi technologiczne 10.5.2. Obecne metody postępowania  i zadania na przyszłość

10.6. Obsługa, konserwacja i przeglądy techniczne urządzeń.

10.6.1. Planowa zapobiegawcza konserwacja sprzętu 10.6.2. Cel konserwacji i warunki !przeprowadzania napraw

10.7. Standaryzacja i działalność nowatorska

10.7.1. Standaryzacja 10.7.2. Racjonalizacja i innowacje

11. Zagospodarowanie rybackie naturalnych zbiorników wodnych (doc. dr hab. Karl Anwand)

11.1. Cele i zasady działania

11.2. Podział wód zagospodarowanych rybacko

11.2.1. Klasyfikacja rybacka jezior 11.2.2. Krainy rybne wód płynących

11.3. Gospodarka populacjami ryb użytkowych .

11.3.1. Gospodarka węgorzem 11.3.2. Gospodarka szczupakiem 11.3.3. gospodarka sandaczem 11.3.4. Gospodarka linem 11.3.5. Gospodarka głąbielami 11.3.6. Gospodarka karpiem 11.3.7. Gospodarka roślinożernymi karpiowatymi

12. Narzędzia połowowe w rybactwie śródlądowym (prof. dr Gunter Predel)

12.1. Znaczenie narzędzi połowowych

12.2. Materiały do wyrobu narzędzi

12.2.1. Produkty włókiennicze 12.2.2. Oznakowanie przędzy sieciowej i lin 12.2.3. Liny z włókien i drutu 12.2.4. Urządzenia usprawniające

12.3. Najważniejsze narzędzia połowowe

12.3.1. Połów bez narzędzi 12.3.2. Narzędzia raniące 12.3.3. Narzędzia ogłuszające 12.3.4. Narzędzia haczykowe (hakowe) 12.3.5. Narzędzia pułapkowe 12.3.6. Odłów ryb skaczących 12.3.7. Przestawy 12.3.8. Włoki 12.3.9. Narzędzia ciągnione 12.3.10. Okrężnice 12.3.11. Podrywki 12.3.12. Rzutki 12.3.13. Narzędzia stawne (wontony i drygawice) 12.3.14. Inne metody połowu

12.4. Metody lokalizacji ryb do wspierania narzędzi połowowych w wodachśródlądowych

13. Obróbka technologiczna, przerób i obrót rybami słodkowodnymi (doc. dr hab. Karl Anwand)

13.1. Znaczenie rybactwa w gospodarce żywnościowej

13.2. Ryby jako artykuł spożywczy

13.3. Psucie się ryb i metody oznaczania stanu nieświeżości

13.4. Obróbka technologiczna

13.5. Zabezpieczanie ryb !przed zepsuciem i produkcja przetworów rybnych

13.6. Pakowanie ryb i przetworów rybnych

13.7. Obrót rybami

Skorowidz rzeczowy

UNIKAT

INTENSYWNA HODOWLA RYB W STAWACH 1986

Cytat ze strony: http://allegro.pl/show_item.php?item=1374907973