Strona Główna Nr aukcji: 1642797787
KRASUSKI HISTORIA WYCHOWANIA PEDAGOGIKA OŚWIATA

KRASUSKI HISTORIA WYCHOWANIA PEDAGOGIKA OŚWIATA

Podobne: historia wychowania
historia wychowania krasuski
krasuski historia wychowania
krasuski

Data wystawienia aukcji: 2011-05-30 18:58:16
Data zakończenia aukcji: 2011-06-09 18:56:50
Dane aukcji
cena aukcji: 13.99 PLN
Kup teraz: 14.99 PLN
Parametry
 
JÓZEF KRASUSKI
 
 
HISTORIA WYCHOWANIA
ZARYS SYNTETYCZNY
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
STAN: BARDZO DOBRY (WEWNĄTRZ KSIĄŻKI W TRZECH MIEJSCACH ŚLADY KOREKTORA MASKUJĄCE PODPIS POPRZEDNIEGO WŁAŚCICIELA) 
 
LICZBA STRON - 264
WYDAWNICTWA SZKOLNE I PEDAGOGICZNE
1989
 
 
 
SPIS TREŚCI:

WSTĘP

I. NARODZINY WYCHOWANIA

1. POJĘCIE WYCHOWANIA JAKO ZJAWISKA SPOŁECZNEGO
2. ISTOTA WYCHOWANIA PIERWOTNEGO

II. WYCHOWANIE W STAROŻYTNEJ GRECJI I W RZYMIE

1. WPŁYW WARUNKÓW SPOŁECZNO-POLITYCZNYCH NA MODYFIKACJĘ CELÓW WYCHOWANIA W GRECJI I RZYMIE
2. KSZTAŁTOWANIE SIĘ SZKOŁY JAKO INSTYTUCJI WYCHOWAWCZEJ
OKRES STAROGRECKI
SPARTA
ATENY
HELLENIZM
RZYM
3. WYCHOWAWCY I NAUCZYCIELE W EPOCE STAROŻYTNEJ
4. KSZTAŁTOWANIE SIĘ GRECKO-RZYMSKIEJ MYŚLI PEDAGOGICZNEJ
STAN WIEDZY O DZIECKU ODBICIEM POGLĄDÓW NA WYCHOWANIE I NAUCZANIE
5. TRWAŁE WARTOŚCI PEDAGOGIKI STAROŻYTNEJ

III. IDEAŁY I ORGANIZACJA WYCHOWANIA W ŚREDNIOWIECZU

1. FEUDALIZM I JEGO IDEAŁY WYCHOWAWCZE
2. ORGANIZACJA WYCHOWANIA I SZKOLNICTWA W ŚREDNIOWIECZU
DĄŻENIA DO ZACHOWANIA TRADYCJI SZKOLNICTWA STAROŻYTNEGO
ORGANIZACJA I PROGRAM SZKÓŁ KOŚCIELNYCH
SZKOLNICTWO KOŚCIELNE W POLSCE ŚREDNIOWIECZNEJ
POWSTAWNIE I ROZWÓJ UNIWERSYTETÓW
3. ŚWIECKIE WYCHOWANIE RYCERSKIE I RZEMIEŚLNICZE
4. NAUCZYCIELE OKRESU ŚREDNIOWIECZA
5. DOROBEK PRAKTYKI I TEORII ŚREDNIOWIECZNEJ PEDAGOGIKI

IV. PRAKTYKA I TEORIA PEDAGOGIKI RENESANSOWEJ

1. POJĘCIE ODRODZENIA
2. IDEAŁY WYCHOWAWCZE ODRODZENIA
3. STAN I ORGANIZACJA SZKOLNICTWA W EUROPIE
SZKOLNICTWO PARAFIALNE
SZKOLNICTWO PARAFIALNE W POLSCE
SZKOLNICTWO ŚREDNIE
SZKOLNICTWO ŚREDNIE W POLSCE
SZKOLNICTWO WYŻSZE
4. RENESANSOWA MYŚL PEDAGOGICZNA
5. TRWAŁY DOROBEK PEDAGOGIKI OKRESU ODRODZENIA

V. NARODZINY I ROZWÓJ PEDAGOGIKI NOWOŻYTNEJ W XVII I XVIII W

1. WARUNKI SPOŁECZNO-POLITYCZNE I NAUKOWE ROZWOJU PEDAGOGIKI NOWOŻYTNEJ
2. TRZY NURTY MYŚLI PEDAGOGICZNEJ
PEDAGOGIKA DEMOKRATYCZNA JANA AMOSA KOMEŃSKIEGO
ARYSTOKRATYCZNO-BURŻUAZYJNA PEDAGOGIKA JOHNA LOCKE'A
NATURALIZM PEDAGOGICZNY JANA JAKUBA ROUSSEAU
3. STAN SZKOLNICTWA W EUROPIE W II POŁOWIE XVII I XVIII W
SZKOLNICTWO ŚREDNIE
SZKOLNICTWO PARAFIALNE

VI. KOMISJA EDUKACJI NARODOWEJ

1. GENEZA KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ
2. DZIAŁALNOŚĆ KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ
3. STRUKTURA ORGANIZACYJNA SYSTEMU SZKOLNEGO
SZKOLNICTWO PARAFIALNE
SZKOLNICTWO ŚREDNIE
SZKOLNICTWO WYŻSZE
4. ZNACZENIE KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ

VII. KSZTAŁTOWANIE SIĘ EUROPEJSKICH SYSTEMÓW SZKOLNYCH W XIX W.

1. SZKOLNICTWO ELEMENTARNE I WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE
CZYNNIKI ROZWOJU IDEI OŚWIATY LUDOWEJ
ORGANIZACJA I STAN SZKOLNICTWA ELEMENTARNEGO W WYBRANYCH KRAJACH EUROPEJSKICH
WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE I OPIEKA NAD DZIECKIEM
2. SZKOLNICTWO ŚREDNIE OGÓLNOKSZTAŁCĄCE I WYŻSZE W EUROPIE W XIX W.
3. KSZTAŁTOWANIE SIĘ SZKOLNICTWA REALNEGO I ZAWODOWEGO
4. DOROBEK PEDAGOGIKI EUROPEJSKIEJ W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA SIĘ SYSTEMÓW SZKOLNYCH

VIII. EUROPEJSKA MYŚL PEDAGOGICZNA XIX W.
1. GŁÓWNE KIERUNKI ROZWOJU MYŻLI PEDAGOGICZNEJ W ZAKRESIE NAUCZANIA POCZĄTKOWEGO I WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO W XIX W.
JAN HENRYK PESTALOZZI - OJCIEC ELEMENTARNEJ SZKOŁY LUDOWEJ
SYSTEM BELLA-LANCASTERA
DZIAŁALNOŚĆ PEDAGOGICZNA ROBERTA OWENA
KONCEPCJA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO FRYDERYKA FROEBLA
IDEA SWOBODNEGO WYCHOWANIA LWA TOŁSTOJA
2. PEDAGOGIKA SZKOŁY ŚREDNIEJ
SZKOŁA TRADYCYJNA J. F. HERBARTA I HERBARTYSTÓW
KONCEPCJA KSZTAŁCENIA HERBERTA SPENCERA
3. WKŁAD KAROLA MARKSA I FRYDERYKA ENGELSA DO DOROBKU ŚWIATOWEJ MYŚLI PEDAGOGICZNEJ
4. GŁÓWNE OSIĄGNIĘCIA XIX-WIECZNEJ MYŚLI PEDAGOGICZNEJ

IX. SZKOLNICTWO I MYŚL PEDAGOGICZNA NA ZIEMIACH POLSKICH POD ZABORAMI

1. SZKOLNICTWO ELEMENTARNE I WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE
ZABÓR AUSTRIACKI
ZABÓR PRUSKI
ZABÓR ROSYJSKI
WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE I OPIEKA NAD DZIECKIEM
2. SZKOLNICTWO ŚREDNIE I WYŻSZE NA ZIEMIACH POLSKICH W OKRESIE ZABORÓW
ZABÓR PRUSKI
ZABÓR ROSYJSKI
 ZABÓR AUSTRIACKI
3. GŁÓWNI PRZEDSTAWICIELE POLSKIEJ MYŚLI W ZAKRESIE NAUCZANIA POCZĄTKOWEGO I WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
4. DOROBEK PEDAGOGIKI POLSKIEJ OKRESU ZABORÓW

X. TEORIA I PRAKTYKA NOWEGO WYCHOWANIA

1. POJĘCIE I GENEZA NOWEGO WYCHOWANIA
2. FORMY ORGANIZACYJNE NOWEGO WYCHOWANIA
GŁÓWNE KONCEPCJE SZKOŁY PRACY
PLAN DALTOŃSKI
METODA OŚRODKÓW ZAINTERESOWAŃ
SZKOŁA FREINETA
SYSTEM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO MARII MONTESSORI
3. ZNACZENIE NOWEGO WYCHOWANIA DLA ROZWOJU MYŚLI PEDAGOGICZNEJ

XI. GŁÓWNE OSIĄGNIĘCIA PEDAGOGIKI RADZIECKIEJ W LATACH 1917-1945

1. MODYFIKACJA OŚWIATY I SZKOLNICTWA RADZIECKIEGO
2. RADZIECKA MYŚL PEDAGOGICZNA
NADIEŻDA KONSTANTYNOWNA KRUPSKA
STANISŁAW TEOFILOWICZ SZACKI
PAWEŁ PIOTROWICZ BŁOŃSKI
ANTONI SIEMIONOWICZ MAKARENKO

XII. SZKOLNICTWO I MYŚL PEDAGOGICZNA W POLSCE W OKRESIE MIĘDZYWOJENNYM

1. ORGANIZACJA, STAN SZKOLNICTWA I OŚWIATY W LATACH 1918-1939
SZKOLNICTWO POWSZECHNE PRZED I PO REFORMIE JĘDRZEJEWICZOWSKIEJ
SZKOLNICTWO ŚREDNIE OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
SZKOLNICTWO ZAWODOWE
KSZTAŁCENIE NAUCZYCIELI
SZKOLNICTWO WYŻSZE
SZKOLNICTWO DLA MNIEJSZOŚCI NARODOWYCH
WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE
OŚWIATA POZASZKOLNA
2. OSIĄGNIĘCIA TEORII I PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ W LATACH 1918-1939
WALKA O POSTĘPOWY USTRÓJ SZKOLNY
DĄŻENIA DO OKREŚLONEGO POLSKIEGO IDEAŁU WYCHOWAWCZEGO
KIERUNKI UNOWOCZEŚNIENIA SYSTEMU DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEGO
POLSKA KONCEPCJA SZKOŁY PRACY: H. ROWID. J. OSTROWSKI, W. SPASOWSKI
POLSKI DOROBEK W DZIEDZINIE PRAC RĘCZNYCH
SYSTEM WYCHOWAWCZY JANUSZA KORCZAKA I KAZIMIERZA JEŻEWSKIEGO
DOROBEK MYŚLI PEDAGOGICZNEJ W ZAKRESIE WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
WARUNKI TWORZENIA  POLSKIEJ MYŚLI PEDAGOGICZNEJ
3. TRWAŁY DOROBEK W ZAKRESIE SZKOLNICTWA I PEDAGOGIKI POLSKIEJ OKRESU MIĘDZYWOJENNEGO

XIII. SZKOLNICTWO POLSKIE POD OKUPACJĄ HITLEROWSKĄ

1. POLITYKA OŚWIATOWA OKUPANTA
2. ORGANIZACJA I FUNKCJONOWANIE POLSKIEGO PODZIEMNEGO SYSTEMU SZKOLNEGO
3. SYSTEM DYDAKTYCZNY TAJNEGO NAUCZANIA
4. SYSTEM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODZIEMNEJ

XIV. SZKOLNICTWO I OŚWIATA W POLSCE LUDOWEJ

1. MODYFIKACJE I OSIĄGNIĘCIA SYSTEMU SZKOLNEGO W OKRESIE KSZTAŁTOWANIA SIĘ WŁADZY LUDOWEJ W LATACH 1944-1948
2. ZMIANY IDEOWE I ORGANIZACYJNE SZKOLNICTWA PODSTAWOWEGO I ŚREDNIEGO W LATACH 1948-1961
NOWE CELE WYCHOWANIA
PRZEMIANY STRUKTURALNE SZKOLNICTWA
3. SZKOLNICTWO PO REFORMIE Z 1961 R.
4. PRÓBY REFORMY STRUKTURALNEJ I PROGRAMOWEJ SYSTEMU SZKOLNEGO W LATACH 70-TYCH
OŚWIATA POZASZKOLNA I DOROSŁYCH
WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE
SZKOLNICTWO WYŻSZE
6. DOROBEK MYŚLI PEDAGOGICZNEJ OKRESU POLSKI LUDOWEJ
7. ISTOTA I GŁÓWNE KIRUNKI ROZWOJU WSPÓŁCZESNYCH SYSTAMÓW OŚWIATOWYCH W POLSCE I NA ŚWIECIE

BIBLIOGRAFIA
TABLICA CHRONOLOGICZNA WAŻNIEJSZYCH WYDARZEŃ Z DZIEJÓW TEORII I PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ
 
 
 
 


 
Cytat ze strony: http://allegro.pl/show_item.php?item=1642797787