Strona Główna Nr aukcji: 2155445398
Kresy w literaturze polskiej XX wieku

Kresy w literaturze polskiej XX wieku

Podobne:

Data wystawienia aukcji: 2012-02-19 20:49:25
Data zakończenia aukcji: 2012-03-20 20:48:15
Dane aukcji
Kup teraz: 39.99 PLN
Parametry
Tematyka: Historia miast, regionów
Stan: Używany
  1993
220 str
stan dobry (odgniecenia okładki)

SPIS TREŚCI Od autora

I

Zarys literatury kresowej                                                                                        5

II

Proza Kresów w dwudziestoleciu międzywojennym (rekonesans)                    25

Opowieści wspomnieniowe z Kresów (o latach 1914 - 1921)                          36

Powieść ziemiańska w dwudziestoleciu                                                              44

O poezji Kresów w dwudziestoleciu                                                                    55

Pejzaż Kresów w poezji międzywojennej                                                             64

Inspiracje kresowe w twórczości Czesława Miłosza                                          72

W wileńskim świecie Tadeusza Konwickiego                                                     85

Kresowość Zbigniewa Żakiewicza                                                                       95

Demityzacja Kresów Józefa Mackiewicza                                                         105

IV

Huculski świat Stanisława Vincenza                                                                 114

W galicyjskim świecie Andrzeja Kuśniewicza                                                  125

W podolskim świecie Leopolda Buczkowskiego                                              134

Metafizyka Kresów Włodzimierza Odojewskiego                                             143

O Wielkim Księstwie Bałaku Andrzeja Chciuka                                               153

W żydowsko-galicyjskim świecie Juliana Stryjkowskiego                               163

Lwów w eseistyce Wittlina i Vincenza                                                              174

Saga ziemiańsko-galicyjska Andrzeja Stojowskiego                                       185

V

Ekspatriacja z Kresów (o nostalgii)                                                                 192

Kresowe retrospekcje Zygmunta Trziszki                                                       201

Nota bibliograficzna                                                                                       210

Indeks nazwiskDarmowy Hosting na Zdjęcia Fotki i Obrazki Darmowy Hosting na Zdjęcia Fotki i Obrazki Darmowy Hosting na Zdjęcia Fotki i Obrazki Darmowy Hosting na Zdjęcia Fotki i Obrazki Darmowy Hosting na Zdjęcia Fotki i Obrazki Darmowy Hosting na Zdjęcia Fotki i Obrazki Darmowy Hosting na Zdjęcia Fotki i Obrazki Darmowy Hosting na Zdjęcia Fotki i Obrazki 211 Abramowicz Ludwik 62 Abramowicz Władysław 62,66 Abrams Meyer H. 70 Adamski Jan 15, 193,198 Alberti Kazimiera 66 Aleksandrowska Elżbiela 9 Ancewicz Franciszek 81 Andriolli Michał Elwiro 53 Andrzejewski Antoni 60 Arcimowicz Władysław 13,31 Atlas (właśc. Terlerski Edward) 159 Auderska Halina 15. 192. 197 Baal Szem Tow (właśc. Izrael ben Eleazar)119. 168, 169 Bachtin Michaił Michajtowicz 37, 119 120. 124 Baczyński Stanisław 45 Bałaban Majer 163, 171 Bałabanowie 177 Bałucki Michał 187 Bandera Stepan 195. 203 Bandrowski Jerzy 28 Bandrowski-Kaden Juliusz 159 Bańkowska Maria 26, 47 Barański Kamil 14 Barański Zbigniew 29 Bardach Juliusz 101 Bartel Kazimierz 179 Batory Stefan, król 176 Baumgardten Aleksander 161 Baziuk 182 Bączkowska Irena 14 Bączkowski W. 181 Beauvois Daniel 6, 9 Bełia Władysław 172, 173, 178 Benedykt S 106, 111 Bereza Henryk 134, 204, 206 Berget Rajmund 27 Berkeley George 98 Berłowski Paweł 157 Bernacki Ludwik 8 Bezłuda Mirosław (właśc. Neumeuer Ferdynand) 26. 30 Białasiewicz Wojciech 183 Bielanka-Luftowa Maria 17 Bielatowicz Jan 109. 156 Bieniasz Józef 26. 157 Bieńkowski Zbigniew 151 Bilewicz M. M. 194 Biskupski Krzysztof 173 Blake William 79 Blumenfeld 179 Błażejewski Tadeusz 142 Błok Aleksander 144 Błoński Jan 23. 171 Bobkowski Andrzej 122 Bobola Andrzej św. 142 Bocheński Alojzy 181 Bodekowie 176 Bogusławska Maria 26 Bohdanowiczowa Zofia 14, 26, 47 Bohomolec Franciszek 9 Boimowie 176 Bojtar E. 20 Bomse Nuchim 179 Borkowska Grażyna 12 Borkowski Jan Łukasz 53 Borowy Wacław 31 Braiter Bronisław 176 212 KRESY W LITERATURZE POLSKIEJ XX WIEKU Brandys Kazimierz 199 Branicki Franciszek Ksawery 8 Broch Hermann 15 Bruchnalska Maria 33 Brzezina Maria 21, 166 Brzoza Jan 15, 192, 196, 198, 199 Brzozowski (Leopold) Stanisław 80 Buber Martin 168, 170 Buczkowski Leopold 15, 19, 26, 58, 95, 134-142, 144, 195, 201, 204, 206, 207, 208, 210 Budionny Siemion M. 127, 140 Budzyński Wiktor 161 Bujnicki Tadeusz 14 Bujnicki Teodor 62, 66, 67, 83 Bujnowski Józef 112 Bukowski Andrzej 98 Bukowski Kazimierz 62 Bułhak Jan 20, 65 Bunin Iwan Aleksiejewicz 108 Burek Tomasz 27, 74, 95, 148 Burkot Stanisław 90 Butkiewiczowa Irena 173 Bykowski-Jaksa Piotr 10 Byrski Tadeusz 81 Cała Alina 171 Camus Albert 148 Chagall Bella 167 Chagall Marc 167 Chałasiński Józef 192 Chciuk Andrzej 153-162, 210 Chetmoński Józef 56 Chlebowczyk Józef 20 Chlebowski Bronisław 16, 126 Chmielnicki Bohdan 7, 35, 127, 172, 180 Chodkiewiczowie 7 Chołodecki-Biatynia Józef 177 Choroszy Jan A. 121 Chowański Iwan 127 Chruszczyński Andrzej 69 Chrzanowski Ignacy 11 Chrzanowski Tadeusz 24 Chrząstowski Zdzisław 26, 27, 34 Cwi Nahum 130 Cybulski Henryk 195 Cynarski Stanisław 52 Czachowski Kazimierz 65 Chahrowski Adam 7 Czajkowski Michał 11, 20 Czaplejewicz Eugeniusz 13, 37 Czapski Józef 13, 146 Czarnecka Ewa (właśc. Gorczyńska Renata) 72 Czarniecki Stefan 177 Czarnyszewicz Florian 14 Czartoryscy 7 Czaykowski Bogdan 156 Czechowicz Józef 17, 78 Czermińska Małgorzata 89, 98 Czerniakiewicz Jan 193 Czernik Stanisław 17, 31, 55, 57 Czeszejko-Sochacki 46 Czotowski Aleksander 177 Czosnowski Wacław 25, 45, 51 Danilewiczowa Maria zob. Danile-wicz-Zielińska Maria 13, 17 Daniłowski Gustaw 12, 22 Danyło Halicki, książę 183 Darwin Karol 172 Datner Szymon 165 Dawid, król izrael. 164 Dąbrowska Maria 20, 45, 49, 50, 208 Denikin Anton 110 Dębicka E. 37 Dębicki Zdzisław 36, 57, 61 Didolió 177 Diogenes 135 Dmowski Roman 39, 80 Dmytryk (właśc. Wasyluk Dmytryk) 115 Dobaczewska Wanda zob. Niedział-kowska-Dobaczewska Wanda Dobosz Ołeksa (Dowbusz) 115 116 117,119, Domańska Michalina 26, 29, 36 Domański Bolesław 30 •NDEKS NAZWISK Dominski Henryk 67 Dontenowa Halina 32 Dorożyńska Elżbieta z Zaleskich 25, 34, 37, 38, 40, 42 Dostojewski Fiodor Michajłowicz 81 Dowbor-Muśnickl Jńzef 32, 41 Drewnowski Jerzy 45 Drożdżyński Aleksander 165 Dunin-Borkowski P. 178 Dunin-Kozicka Maria 22, 25, 30, 31, 36, 37, 38, 42, 43 Dworakowski Stanisław 28 Dworzaczek Władysław 18 Dybciak Krzysztof 40, 183 Dymitr Pierwszy Samozwaniec 191 Dzieduszycki Jan 194 Dzieduszyccy 176 Dzikowski Stanisław 25 Eberhardt Konrad 87 Ejdziukiewicz A. 96 Eriugena (Erigena) Johannes Scotus 79 Estreicher Stanisław 25, 37 Ezralbn 165 Faliński Seweryn 29 Falkiewicz Andrzej 142 Fałat Julian 136 Faulkner William Harrison 148 Feldman Wilhelm 12 Feliksiak Elżbieta 93 Fenton J. 58 Fik Ignacy 45, 57 Fiut Aleksander 72, 74, 93 Florczak Zofia 8 Fornalczyk Feliks 131 Franciszek Ferdynand 28 Franciszek Józef I, cesarz 15 Frank Jakub Lejbowicz 171 Frantz Wiktor 176 Fredro Aleksander 177 Fredro Andrzej Maksymilian 8 Fredrowie 8 Fridrusz (wtaśc. Herburt Fryderyk) 7 Fryde Ludwik 60 Fryling Jan 14 Gamska-Łempicka Jadwiga 13, 17, 67 Garliński Józef 13 Gawroński A. 157 Gawroński-Rawita Franciszek 12, 18, 45,53, 163 Gerhardt Jan 15 German Juliusz 167 Giertych Jędrzej 181 Glass Henryk 26 Glinka Ksawery 26 Głowacki Bartosz 177 Gnatowski Jan (ps. Lada Jan) 26, 45 Goetel Ferdynand 160 Gogol Nikołaj Wasiljewicz 180 Golewska Anna 168 Gołębiowski Bronisław 192 Gołębiowski Łukasz 121 Gołuchowski Agenor 176 Gombrowicz Witold 52, 83, 112 Gomolicki Leon 10, 15 Gonta Iwan 35 Gosławski Maurycy 34, 35 Goszczyński Seweryn 10, 16, 150, 182 Górska Halina 161 Górska Pia 56 Górski Artur 37, 52 Grabowski Michał 11, 16, 56 Grabski Władysław 39, 52 Grajewski Wincenty 124 Grażyński Michał 6 Grodzicka-Czechowska Wacława 67, 69,71 Grodziski Stanisław 10 Gross Jan Tomasz 13 Grot-Kwaśniewski Jerzy 157 Grottger Artur 179 Groza Aleksander 11 Grudzińska-Gross Irena 13 Gruszecki Artur 12,45, 49 Grynberg Henryk 107 KRESY W LITERATURZE POLSKIEJ XX WIEKU Grzegorz z Nyssy 79 Grzymała-Siedlecki Adam 45, 49, 52 Habela Jerzy 182 Hacquet Balthasar 121 Hadaczek Bolesław 210 Hajduk-Nijakowska Janina 37 Halkowski Henryk 167 Hali Edward Twitchell 64, 128 Haller Józef 32 Halski Ludwik (wt. Ludwikowski Lud¬wik) 161 Handke Ryszard 64 Haszek Jarosław 128 Haupt Zygmunt 14, 161 Hemar Marian (właśc. Hescheles Ma¬rian) 155, 161 Herburtowie 8, 161 Herling-Grudziński Gustaw 13 Hernas Czesław 56 Hertz Aleksander 173 Hertz Paweł 168 Hersch Jeanne 124, 168 Herzl Teodor 169, 170 Heschel Abraham Joshua 167, 168, 172, 173 Heszeles Henryk 180 Heydel Adam 50 Hierowiski Zdzisław 192 Hitler Adolf 180 Hnatiuk Wołodymyr Mychajłowycz 121 Hollender Tadeusz 55, 62, 161 Hołowaćkyj Jakiv Fedorowycz 121 Hołowacz (właśc. Hołowaty Fedor) 115 Hołówko Tadeusz 160 Homer 114, 156, 181 Horn Maurycy 163 Horzyca Wiłam 179 Hrabec Stefan 22 Hryckowian Jarosław 10 Hrynkiewicz Stanisław 101 Huizinga Johan 118, 120 Hulewicz Witold 62 Humnicki Stanisław 50 Huszcza Jan 15 Igelowie 176 Iłłakowiczówna Kazimiera 57, 60, 61, 62, 63, 66, 67 Indyk Maria 142 Irzykowski Karol 178 Iwanicki Eugeniusz 194 Iwaniuk Wacław 13, 67 Iwański August 39 Iwaszkiewicz Janusz 50 Iwaszkieiwcz Jarosław 15, 22, 25, 30, 33, 38, 55, 57, 59, 60, 62, 66, 69 Jabłonowski Stanisław 177 Jabłonowscy 8 Jabłoński Henryk 19 Jachimowski Tadeusz 67 Jachowicz Stanisław 176 Jadwiga, królowa 183 Jagiełło Władysław, król 118, 161 Jaksa-Bykowski Piotr zob. Bykow- ski-Jaksa Piotr Jan XXIII (Angelo Giuseppe Roncalli), papież 111 Jan II Kazimierz, król 183 Jan św. 76 Janczarski Czesław 13, 67 Janicki Jerzy 177 Janion Maria 17, 34, 56, 150 Jantar Mateusz 15 Janusz Bogdan 37 Januszkiewiczowa Jadwiga 26, 37, 41 Jarosławski J. 106, 151 Jarosławski Mieczysław 26, 45, 51 Jarzębski Jerzy 24, 89, 127 Jasienica Paweł 7, 209 Jasinowski Bogumił 17 Jasinska Maria 37 Jaworski Stanisław 65 Jedynak Stanisław 177 Jehuda Pobożny (Jehuda ha-Chasid) 167 Jeleńska-Dmochowska Emma 26 Jeremiasz, prorok 154 Jeske-Choiński Teodor 171 Jeż Teodor Tomasz (właśc. Miłkowski Zygmunt) 12, 19 Jędrkiewicz Edwin 116 Jodełka-Burzecki Tomasz 11 Józef Conrad zob. Korzeniowski-Con- rad Józef Jucewicz Ludwik Adam, ks. 76 Judenicz Nikołaj N. 105 Jung Carl Gustaw 102 Kabata Eugeniusz 15 Kaczkowski Zygmunt 11 Kafka Franz 15, 148 Karndl Raimund Friedrich 121 Kamieńska Anna 165 Kamiński U. 183 Kampianowie 176 Karpiński Adam 44 Karpiński Franciszek 9 Karpiński Wojciech 43 Kasperski Edward 37 Kasprowicz Jan 178 Kaszyński Stefan Hubert 15 Kazimierczyk Barbara 131 Kazimierz Wielki, król 6, 183 Kersten Krystyna 193 Kiedrzyński Stefan 26 Kieniewicz Stefan 5, 44, 50, 53 Kiereński Aleksander Fiodorowicz 40 Kiewnarska Jadwiga 45, 49 Kiliński Jan 177 Kimchi Dawid (vel Kimhi Dob) 165 Kisielewski Stefan (ps. Staliński To¬masz) 14 Kleiner Juliusz 44 Klemensiewicz Zenon 71 Kleszczyński Zdzisław 26 Klonowicz Sebastian 8, 22, 33, 176 Ktańska Maria 15 Knobloch 159 Kobylińska Eugenia 66, 67 Kochanowski Jan 10, 44 Kochowski Wespazjan 7 Kolberg Oskar 19, 121 Kolbuszewski Jacek 6, 192 Kołaczkowski Stefan 32, 34 Kołłątaj Hugo 9 Konowalec Jewhen 195 Konwicki Tadeusz 10, 15, 18, 24, 85- 94,210 Korniaktowie 177 Korzeniowski Józef 19 Korzeniowski-Conrad Józef 83 Korzeniowski-Nalęcz Apollo 83 Kossak Juliusz 56 Kossak Wojciech 53 Kossakowski Szymon 9 Kossak-Szczucka Zofia 25, 26, 37, 40, 41, 42, 43, 118 Kossowski Jerzy 45, 49 Kościałowska Janina 83 Kot Stanisław 44 Kotarbiński Tadeusz 136 Kowalczykowa Alina 69 Kowalik Jan 77 Kowalski Władysław 45, 47 KoziełJ. 112 Kozłowski A. 156 Kozłowski Maciej 181 Krajewski Aleksander 178 Krajewski Michał Dymitr 9 Krakowiecki Anatol Eugeniusz 13 Krasicki Ignacy 8, 10, 17 Krasiński Zygmunt 34 Krasińscy 35 Kraszewski Józef Ignacy 11, 12, 19, 20 Krochmal Nachman 168, 171 Króliński Kazimierz 30 Kruczkowski Leon 47 Kruszewski Eugeniusz S. 83 Krzemieniecka Hanna 26, 27 Krzysztoń Jerzy 96, 194 Krzyżanowski Jerzy Ryszard 151 Krzyżanowski Julian 22, 27 Kubski G. 165 KRESY W LITERATURZE POLSKIEJ XX WIEKU Kurecka-Wirpsza Maria 118 Kuryluk Ewa 16 Kurawa Zofia 21, 22, 156,182 Sewicz Andrzej 15, 114, 125-133 Kwiatkowski Jerzy 74 Lalewicz Janusz 37 Lam Andrzej 64, 176 Lam Jan 12, 187 Lam Stanisław 176 Langer Jiri 168 Lanner Josef 188 Lasecka-Zielakowa Janina 9 Laskownicki Stanisław 176 Lec Stanisław Jerzy 119, 128, 161 Łęczycki Kazimierz 26 Lednicki Wacław 83 Lehr-Spławiński Tadeusz 155 Leibniz Gottfried Wilhelm 116, 174 Lem Stanisław 15 Lenin Włodimir lljicz 110 Leonard z Bończy 22 Leończuk Jan 101 Leopold Wanda 128 Leskiewiczowa Janina 46, 188 Leśmian Bolesław 10 Lewicki Stanisław 182 Ligocki Edward 25 Lilie Ludwik 178 Linde Samuel Bogumił 181 Lis-Kula Leopold 32 Lisiewicz Mieczysław 14 Lubelski Tadeusz 85 Lubomirscy 176 Lutoslawska-Wolikowska Izabela 26, 37 Lutosławski Jan 44 Lada-Walicka Janina 21 ł-apifiski Zdzisław 70 ł-aszowski Alfred 65 Łączyhska Amelia 26, 45, 49 Łempicki Stanisław 8, 9, 11, 17, 19 Łęczycka Maria Jadwiga 194 Łobodowski Józef 55, 69, 109, 112 Loch Eugeniusz 90 Lopalewski Tadeusz 13, 57, 59, 60, 62,67 Łoś Stefan 26, 181 Łoziński Władysław 18, 53, 184 Łuczyńska Mieczysława 45, 49 Łukasiewicz Jacek 64 Łukawski Zygmunt 51 Łużny Ryszard 8 Machalski Franciszek 17 Maciejewska Irena 173 Maciejewski Janusz 8, 12, 19, 52 Maciejewski Jerzy Konrad 26 Mackiewicz Józef 13, 14, 19, 83, 105-113 Mackiewicz-Cat Stanisław 111 Majewska Wanda 161 Makabi Juda (Machabeusz Juda) 164, 171 Makuszyński Kornel 62, 157, 161, 178 Malczewski Antoni 10, 34, 184 Malczewski Jacek 53 Malewski Jerzy (właśc. Bolecki Wło¬dzimierz) 111, 112 Maleczyński Karol 177 Maliszewski Edward 27, 36 Małaczewski-Korwin Eugeniusz 18, 26, 29, 55, 71 Małańczak R. J. 176 Mamon Bronisław 145 Mańkowski Tadeusz 177 Martuszewska Anna 12 Marynowski Józef 182 Masewicz K. 168 Maśliński Józef 60 Mayenowa Maria Renata 37 Mękarska J. 177 Mętrak Krzysztof 24 Mickiewicz Adam 9, 10, 16, 22, 34 62 71, 82, 176, 184 Miklaszewski Stanisław 50 Mikłucho-Makłaj Jura 59 Mikołaj I, car 78 Milczarek Władysław 66, 67, 68 Miller Antoni 26 Miller Jan Nepomucen 57 Miłaszewska Wanda 26, 47, 50, 67 Miłosz Czesław 6, 14, 18, 19, 58, 72- 84, 110, 112, 174 Miłosz Oskar Władysław 75, 81 Mniszech Maryna 191 Mniszchowie 8 Mniszek Helena 45, 49 Mohyłowie 177 Morawski Franciszek 5 Morawski M. 46 Moskalówna Ewa 96 Mościcki Bolesław 32 Murawjow (Murawjew) Michaił Nikoła- jewicz (zw. Wieszatielem) 118 Musil Robert 15, 128, 129 Nachman (właśc. Nachmanides Moj¬żesz) 168 Nadler Józef 73, 74 Naglerowa Herminia 13 Nałęcz-Korzeniowski Apollo zob. Ko-rzeniowski-Nałęcz Apollo Naruszewicz Adam 9 Nasalska Anna 86, 90 Nawrocki Witold 192 Nekanda-Trepka Walerian 18 Nicieja Stanisław Sławomir 181 Niecichowski Jerzy 173 Niedziałkowska-Dobaczewska Wanda 17, 21,26,32, 61, 62, 66 Niedziela Z. 10 Niedżwiedzki A. 65 Niedźwiedzki Mikołaj 59 Niemcewicz Julian Ursyn 9 Nobel Alfred Bernhard 83, 112 Noel Leon 209 Norwid Cyprian Kamil 80, 83 Nowak Jan 111 Nowakowski Zygmunt (właśc. Trepka Zygmunt) 154, 157 Nowicki Stanisław (właśc. Bereś Sta¬nisław) 85, 94 Nycz Ryszard 124, 142 Obertyńska Maria 37, 41, 62 Odojewski Włodzimierz 15, 19, 23, 108, 143-152, 195, 210 Offenbach Jacques 179 Olędzka-Frybesowa Aleksandra 43, 200 Olschowsky Heinrich 64 Orobkiewicz Władysław 29 Ortwin Ostap (właśc. Katzenellenbo- gen Oskar) 17, 55, 179 Orzechowski Stanisław 8, 22, 44, 184 Orzeszkowa Eliza 12, 19, 71, 173 Ossendowski Ferdynand Antoni 13, 26, 106, 118 Ossowski Stanisław 58 Ostrogscy 7, 8 Ostrogski Konstanty 180 Ostrowska Ewa 193 Ostrowska Róża 98 Ostrowski M. 109 Owczarek Bogdan 142 Pacławski Jan 165 Padurra Tomasz (Tymko) 10 Panas Henryk 176 Pannenkowa Irena 26 Papee Fryderyk 177 Papierzyńska-Turek Mirosława 181 Parandowski Jan 14 Parnas Józef 178 Parnicki Teodor 161 Parylak Piotr 155 Paszkiewicz Dyonizy (vel Poszka Dyo- nizas) 83 Paszkowski Edmund 12, 29 Patkowski Aleksander 30 Paukszta Eugeniusz 15, 192, 197 Paweł VI (Giovanni Batista Montini), papież 111 Pawlikowski Michał 67 KRESY W LITERATURZE POLSKIEJ XX WIEKU Pawlikowski Michał K. 14 112 Pażniewski Włodzimierz 15, 17, Zó Peiper Tadeusz 65, 70 PetluraSemen 40, 127 Piasecki Sergiusz 14 Piasecki Zdzisław 118 Piesowicz Kazimierz 193 Pigoh Stanisław 63 Pietrkiewicz Jerzy 57, 134, 206 Piłsudski Józef 18, 28, 32, 39, 78, 106, 110, 111, 127, 128, 140, 177, 181, 182! 187 PinskerLeo 169 Piotrowicz Wiktor 13, 30 Piskor Stanisław 102 Piszczkowski Mieczysław 44, 65 Poczobutt-Odlanicki Marcin 78 Podhorski-Okołów Leonard 56, 57, 58, 59,61,62,63,66,67,69,71, 175 Podoski Julian 26, 29 Pohorecki Feliks 177 Poe Edgar Allan 183 Poklewska Krystyna 10 Poi Wincenty 18, 20 Pomer Stefan 67 Poniatowski Stanisław August, król 9, 185, 186, 189 Poniński Adam 126, 129 Poszka zob. Paszkiewicz Dyonizy Potoccy 7, 8, 39 Potocki Stanisław Szczęsny 8 Potocki Wacław 7 Prajs Julia 15 Prendowska Janina 53 Prpić 177 Prus Edward 195 Pruszkowski Antoni 194 Pruszyński Ksawery 135 Prutkowski Józef (właśc. Nacht Józef) 161 Przyboś Julian 65, 70, 71 Przybylski Seweryn 33 Pulnarowicz Władysław 118 Putrament Jerzy 15, 66, 68 Rabska Zuzanna 29 Radziwiłł Karol 20 Radziwiłłowie 7, 33, 131 Rapaport Salomon Juda 171 Raszi (właśc. Rabbi Szalomo Icchaki) 165, 167 Rawita-Gawroński Franciszek zob. Gawroński-Rawita Franciszek Rayski Stefan 20 Rej Mikołaj 8, 18, 22, 44, 184 Remer Jerzy 13 Rieger Janusz 21 Rodoć (właśc. Biernacki Mikołaj) 187 Rodziewiczówna Maria 12, 13, 19, 26, 32, 45, 48, 49, 50, 65 Rogowski Stanisław 67, 161 Rolle Antoni Józef 12, 19, 21, 29 Rolle Michał 12, 13, 19,21 Romer B. 32 Romer E. 29 Romer-Ochenkowska Helena 26, 57 Romiszewski Eugeniusz 14 Rostworowski Karol Hubert 137 Roth Józef 178 Różewicz Tadeusz 64, 148 Rudnicki Adolf 179 Rudzka Beata (właśc. Obertyńska Beata) 13 Ruszczyc Ferdynand 53, 65 Rutkowska Ewa 9 Rutkowski Krzysztof 6, 9 Ruysbroeck van (Ruysbroek) 79 Ryohlikowa Irena 46 Rychter-Janowska Bronisława 53 Rymkiewicz Jarosław Marek 14 Rytard Jerzy Mieczysław (właśc. Ko- złowski Mieczysław) 26, 116 Rytardowa Helena 26 Rzewuscy 8, 126 Rzewuski Henryk 11, 20 Rzewuski Stanisław 8 Rzewuski Wacław 20 Sadaj Ryszard 15 INDEKS NAZWISK Safrin Horacy 166 Salomon, król izrael. 120 Sandauer Artur 171 Sapieha Adam Stefan, kardynał 111 Sapiehowie 7 Sariusz-Skąpska I. 13 Sawicka Elżbieta 10 Sawicki Stefan 16 Savonarola 112 Schaff Maks 180 Scheler Max 102 Schleyen Kazimierz 154, 176 Schroeder Artur 26, 62 Schulz Bruno 15, 57, 98, 161 Sell Jolanta 167 Sęp-Szarzyński Mikołaj 7 Siemaszko Zbigniew S. 111 Siemiradzki Henryk 176 Sieniawscy 8, 98, 183 Sienkiewicz Henryk 11, 33, ,34, 132 Sieroszewski Wacław 10 Sikora Ireneusz 64 Sikorski Franciszek 193, 195 Simonides Dorota 192 Skarbek Stanisław 176 Skibniewska Maria 41 Skotnicka Gertruda 96 Skwarczyńska Stefania 30, 74, 124 Sławiński Janusz 37 Słonimski Antoni 163 Słoński Edward 26 Słowacki Juliusz 10, 20, 22, 34, 56, 83, 184 Smolarski Mieczysław 27 Smolka Franciszek 177 Sobieski Jan III, król 126, 176 Sobolewska Anna 165 Sokrates 135 Sosabowski Stanisław 14 Sowiński Leonard 12, 18 Spuch Icek 159, 160 Srokowski Stanisław 15, 16, 193, 195, 198 Staff Leopold 178 Stalin Józef Wissarionowicz (właśc. Dżugaszwili) 194 Starczewski Eugeniusz 44 Stanisławski Jan 56 Starowieyska-Morstinowa Zofia 183 Stefanowska Zofia 18 Stempowski Jerzy (ps. Hostowiec Paweł) 42, 43, 135, 139, 201 Stępień Marian 90, 173 Stochel Włodzimierz 10 Stodor Adam (właśc. Cehak Adam) 29 Stojowski Andrzej 15, 16, 18, 185-191 Stolzman Małgorzata 17, 161 Strauss Johann 188 Strońska Anna 15 Struś Jakub 7 Stryjkowski Julian 15, 163-173 Strzemski Michał 165 Stur Jan 179 Sucher Miszel 180 Suchewycz Wołodymyr 195 Sulima Marian 26 Sulimierski Filip 126 Syrokomla Władysław (właśc. Kondra- towicz Ludwik) 10 Szczepko (właśc. Wajda Kazimierz) 155, 182 Szcześniak Antoni B. 195 Szela Jakub 35 Szewc Piotr 96 Szewczenko Taras 176 Sznejrson 117 Szota Wiesław Z. 195 Szpotański Stanisław 44, 45 Szulecka Maria 15 Szweykowski Zygmunt 50 Szymonowicz Szymon 8, 22 Śpiewak Jan 69 Święch Jerzy 86 Świecki Tomasz 9 Świętochowski Aleksander 45 Taranienko Zbigniew 164, 185 KRESY W LITERATURZE POLSKIEJ XX WIEKU Tarkocińska Zofia 194 TarnawskiWlt14 Taub 188 Taylor Nina 14, 112 Tazbir Janusz 52 Tempka-Nowakowski Zygmunt zob. Nowakowski-Tempka Zygmunt Terlecki Tymon 112 Termer Janusz 96 Thoreau Henry David 116 Timofiejew Grzegorz 65, 66, 67, 68 Timoszewicz Jerzy 139 Tomaszewski E. 177 Tortko (wtaśc. Vogelfanger Henryk) 155, 182 Toporska Barbara 109 Trzeciakowski Lech 44 Trziszka Zygmunt 58, 134, 135, 142, 201-209, 210 Trznadel Jacek 64 Tuhaj-bej 127 Turczyński Andrzej 15, 195 Turczyński Juliusz 12, 116 Turowicz Jerzy 80 Turnau Jerzy 26, 45, 52 Turska Halina 71 Tuszowski Roman 45 Tuwim Julian 65, 158, 165 Twain Marek 183 Twardowski Samuel 7 Tyloch Witold 165 Tyrowicz Marian 177 Tyszyński Aleksander 16 Ujejski Kornel 1 77 Uliasz Stanisław 6 Umiastowski Jan Kazimierz 13 Unterman Alan 165 Urbanski Antoni 29 Van der Este Philip 109 Venclova Tomas 72, 77 Vincenz Andrzej 123 Yincenz Irena 123 Vincenz Stanisław 19, 25, 33, 58, 64, 75, 80, 83, 114-122, 168, 173, 174-184, 210 Wacław z Oleska (właśc. Zalewski Wa¬cław) 10 Wagner Marian Emanuel 14 Walc Jan 85 Walewski Władysław 126 Walichnowski Tadeusz 194 Walicka Wacława 26 Wallis Aleksander 128 WallisT. 128 Wańkowicz Melchior 13, 15, 25, 26, 27, 30, 32, 54 Wańkowicz Otton 33 Wańkowicz Tolek 34 Wasilewska Irena 13 Wasilewska Wanda 15, 47 Wasilewski Andrzej 192 Wasiutyński Wojciech 25 Wasylewski Stanisław 13, 176, 177 Weil Simone 43, 75, 116, 162, 200, Weiss H.L. 117 Werenicz Wiaczesław 21 Wereszyca J. 159 Wereszycki Henryk 44 Wertyński Aleksander (właśc. Wer-tyńskij Aleksander Nikołajewicz) 144 Weyssenhoff Józef 12, 19, 65 Węgier Janina 204 Wiegandt Ewa 15 Wielopolska-Jehanne Maria 29 Wieniewski Ignacy 14 Wiercińska Janina 52, 53 Wierzyński Kazimierz 7, 56, 60 63 161 Windakiewicz Stanisław 44 Wirpsza Witold 44 Wiśniowieccy 7 Wiśniowiecki Jeremi Michał 180 Wit Juliusz 161 Witkiewicz Stanisław 56 INDEKS NAZWISK Witkiewicz Stanisław Ignacy (Witkacy) 83 Witkowska Alina 19 Wittlin Józef 60, 116, 155, 156, 173, 174-184 Władysław IV Waza, król 8 Wokulska Jadwiga 67 Woldan A. 15 Wolska Maryla 62, 67 Wołk-Gumplowiczowa W. 51 Wołoszynowski Julian 15, 26 Woroniecki Edward M. 26 Wożniak M. 96 Woźniakowski Jacek 64 Wójcicki Kazimierz Władysław 121 Wójcik Zbigniew 127 Wrzesiński Wojciech 6 Wyczółkowski Leon 56, 69 Wyka Kazmierz 9, 63, 80 Wystouch Franciszek 14 Wysocki Antoni 26 Wysocki Włodzimierz 12 Wyspiański Stanisław 34 Wyszyński Stefan, prymas 111 Zabierowski Janusz 165 Zabłocki Franciszek 9 Zaborowski Tymon 17 Zachariasiewicz Jan 5, 202 Zahorska Anna (Savitri) 26 Zahradnik Jan 161 Zakrzewska Helena 26 Zakrzewski Kazimierz 5 Zaleski Józef Bohdan 10, 19, 20, 22, 184 Zaleski Krzysztof 24, 90 Zamojski Ferdynand 15, 195, 198 Zamoyscy 8 Zasławscy 7 Zawodziński Karol Wiktor 55 Zbarascy 7 Zbierzchowski Henryk 62, 66, 161, 178 Zborowski Samuel 20 Zdziechowski Kazimierz 12, 26, 48 Ziejka Franciszek 24 Zielińska Maria zob. Danilewicz-Zie- lińska Maria Zieliński Andrzej 116 Zieliński Jan 112 Ziembiński Z. 30 Zimorowicz Józef Bartłomiej 8, 18, 22, 183, 184 Zimorowicz Szymon 8, 22, 183, 184 Zwierzchowska Teresa 96 Zwolski E. 168 Zygmunt August, król 77 Żabko-Potopowicz Antoni 50 Żakiewicz Zbigniew 15, 95-104 Żarnowski Janusz 44 Żeleżniak Maksym 35 Żeligowski Lucjan 36 Żeromski Stefan 20, 34, 55 Żmigrodzka Maria 34 Żółkiewscy 7, 8, 188 ŻółtowskaJ. 14 Żurakowska Zofia 26 Żyłko Bogusław 96 Żyłko Bogusław 96
Cytat ze strony: http://allegro.pl/show_item.php?item=2155445398