Strona Główna Nr aukcji: 1945690720
NA WILEŃSKIEJ ROSSIE  __ spis Rossa Wilno Litwa

NA WILEŃSKIEJ ROSSIE __ spis Rossa Wilno Litwa

Podobne: rossa spis
rossa

Data wystawienia aukcji: 2011-11-19 05:23:14
Data zakończenia aukcji: 2011-11-29 05:21:02
Dane aukcji
Kup teraz: 9.9 PLN
Parametry
Rok wydania (xxxx): 1990
Język: polski
Tematyka: Historia miast, regionów
Stan: Używany
 
WITAM NA MOJEJ AUKCJIPRZY WYGRANIU 4 I WIĘCEJ AUKCJI POKRYWAM
KOSZTA PRZESYŁKI ( na terenie kraju ) – obowiązuje od 1 styczna 2010 !!!NA WILENSKIEJ ROSSIE
__________________________


J CIECHANOWICZ B. M KOSMAN ___________ K A W 1990ILOŚĆ STRON _______________ 181


STAN KSIĄŻKI _______________ DOBRY+

FORMAT KSIĄZKI _______________ 14 x 20

FOTO zamieszczę po 20 – tej


" Niniejsze szkice dotyczą uczonych, artystów, tych pędzla i pióra, działaczy społecznych i oświatowych (autentycznych, we' właściwym tego słowa znaczeniu), wreszcie bohaterów wałki o niepodległość. Właściwie byli nimi niemal wszyscy występują¬cy na kartach książki, jako że zdecydowana większość spośród nich żyła w dobie zaborów, kilku ledwie było dane odejść za wieczną bramę po odzyskaniu niepodległości. Szereg ich zapo¬czątkowuje zgodnie z chronologią sławny malarz Franciszek Smuglewicz, za którego życia — właściwie pod jego koniec — cmentarz na Rossie został założony.

Biografie zostały oparte na istniejących opracowaniach i na źródłach w znacznym stopniu' rękopiśmiennych, m.in. z archi¬wów Wilna, Grodna, Mińska, Leningradu. Ze względu na charak¬ter pracy zrezygnowaliśmy z przytaczania dokumentacji. Tekst powstał w wyniku współpracy Poznania (doc. dr Bogumiła Kosmanowa, prof. dr Marceli Kosman) i Wilna (doc. dr Jan Ciechanowicz, wybitny przedstawiciel tamtejszego środowiska naukowego i literackiego, należący do urodzonego już w latach drugiej wojny światowej pokolenia miejscowej inteligencji pol¬skiej, z rodziny o długim rodowodzie patriotycznym). Udział autorski został zaznaczony inicjałami (BK, MK, JC) w spisie treści.

Na zakończenie wspomnę o tych, którzy pisali- na temat Rossy. Brakuje dotąd obszernej monografii, nie zastąpi jej świeżo wydana w języku litewskim książeczka V. Girininkiene i A. Pau-lauskasa pt. „Rasos" (Wilno 1988), w serii: Pamiątki kultury Litewskiej SRR. Został w niej załączony pożyteczny wykaz wybitnych pochowanych tam osób, w sumie spotykamy 212 nazwisk; kłopotliwe będzie dla czytelnika odcyfrowanie właści¬wej, autentycznej formy nazwisk i imion polskich ze względu na
ich zlituanizowanie (z kilku ledwie wyjątkami). Radzimy jednak sięgnąć do rzadko dziś dostępnych — ale spotykanych w więk¬szych bibliotekach naukowych pozycji, jak „Przechadzki po Wilnie i jego okolicach" Adama Honorego Kirkora (pod pseud. Jana ze Śliw i na) z polowy ubiegłego wieku, niezastąpionego do dziś przewodnika Juliusza Kłosa „ Wilno ". (Wyd. 3 z 1937 r.), czy pięknej opowieści Jerzego Remera: „Wilno" (1934) z wydawa¬nej w Poznaniu serii: Cuda Polski. Nie możemy niestety zapropo¬nować nowego przewodnika po mieście, ale i ta luka — miejmy nadzieję — wkrótce zostanie wypełniona-."SPIS TREŚCI
__________________

Za wieczną bramą (MK)
Groby dawnego Wilna (MK)
Zaułek historii (MK)
Franciszek Smuglewicz — mistrz pędzla (JC)
W cieniu Juliusza (BK)
Strażnik archiwum filomatów (BK)
Joachim Lelewel — nestor historiografii polskiej (JC)
Józef Oziebłowski —grafik i litograf (JC)
Adam Jocher — czyli początki bibliografii (BK)
Syrokomla — słowik z Litwy (BK)
Eustachy Tyszkiewicz — zasłużony starożytnik (MK)
Twórca „Album Wileńskiego" (MK)
Dalewski i Oskierka — bojownicy o sprawę narodową (MK)
Hipolit Jundziłł — wybitny chirurg (JC)
Józef Korzeniowski — profesor medycyny (JC)
Ludwik Sztyrmer — „meteor powieści psychologicznej" (BK)
Józef Montwiłł — ojciec miasta (JC)
Tadeusz Wróblewski — twórca wielkiej biblioteki (BK)
Czesław Jankowski — człowiek kilku epok (BK)
Józef Łukaszewicz — rewolucjonista i uczony (JC)
Wacław Dziewulski —znakomity fizyk (J C)
Ziuk czyli serce Litwina (MK)

PRZY WYGRANIU 4 I WIĘCEJ AUKCJI POKRYWAM
KOSZTA PRZESYŁKI ( na terenie kraju ) – obowiązuje od 1 stycznia 2010 !!!Zapraszam na inne moje aukcje.


NA ŻYCZENIE WYSTAWIAM RACHUNEK
Towar wysyłam po wpłacie na konto

Książka zostaje wysłana odpowiednio zabezpieczona

Wysyłam na adres zarejestrowany w Allegro

Nie sprzedaję przedmiotów za granicę

Komentarz kupującemu wystawiam jako drugiIzabella Jankowska
ul. Walecznych 24
75-691 Koszalin

PKO BP w Koszalinie
21 1020 2791 0000 7802 0126 4415

proszę doliczyć koszty transportuZAPRASZAM DO LICYTACJI
antykwariat5


NA WILEŃSKIEJ ROSSIE  __ spis Rossa Wilno Litwa

Cytat ze strony: http://allegro.pl/show_item.php?item=1945690720