Strona Główna Nr aukcji: 1500446685
Ochrona od porażeń w instalacjach i urządzeniach

Ochrona od porażeń w instalacjach i urządzeniach

Podobne:

Data wystawienia aukcji: 2011-03-09 17:39:19
Data zakończenia aukcji: 2011-04-08 17:38:51
Dane aukcji
Kup teraz: 17 PLN
Parametry
infoporadnki

 
Sprzedający

O mnie

Inne moje aukcje

Inni o mnie

Dodaj do ulubionych

Kontakt

Zadaj pytanie sprzedającemu

Tel.: 0, 606-712-868

e-mail

skypeskype

Czas dostawy

Paczka pocztowa ekonomiczna do 14 dni roboczych

Paczka pocztowa priorytetowa do 3 dni roboczych

   

Ochrona od porażeń w instalacjach i urządzeniach elektrycznych o


wydawnictwo: Stowarzyszenie Elektryków Polskich SEP COSIWAntoni Lisowski, Grzegorz Ługowski - Ochrona od porażeń w instalacjach i urządzeniach elektrycznych o napięciu do 1kV obiektów budowlanych nie będących budynkami. (Poradnik i komentarz), wyd. I, COSiW SEP, Warszawa 2001 r., ISBN 915103-0-1, 173 str., A5, 50 rys., 22 tab.,
Książka wypełnia jedną z luk na rynku wydawniczym. Treść jej stanowi zbiór technicznych porad i komentarzy do nich. Obejmuje całościowe ujęcia zagadnień podstawowych dla ochrony przeciwporażeniowej, szczególnie dla obiektów budowlanych nie będących budynkami (np. place budów). Zawiera ponad sto pojęć stosowanych w ochronie przeciwporażeniowej, 50 ilustracji, 22 tabele, oryginalne przykłady, itp. Nie obejmuje obiektów specyficznych dla konkretnych branż (np. trakcja).

Spis treści:Od autorów.
1. Wprowadzenie-Obowiązujący stan normatywny w odniesieniu do ochrony przeciwporażeniowej w urządzeniach do 1 kV.
2. Zakres poradnika.
3. Słownik niektórych określeń, nazw i terminów.
4. Oznaczenie i symbole stosowane w poradniku.
5. Zagadnienia wprowadzające.
5.1. Stopnie zagrożenia porażeniowego.
5.2. Wymagany zakres ochrony przeciwporażeniowej.
5.3. Napięcie dotykowe.
5.4. Układy sieci rozdzielczej oraz instalacji elektrycznej.
5.5. Obwody FELV.
6. Ochrona przeciwporażeniowa podstawowa.
6.1. Wprowadzenie.
6.2. Wymagania ogólne.
6.3. Izolacja podstawowa.
6.4. Osłona.
6.5. Odgrodzenie.
6.6. Uniedostępnienie (uniemożliwienie dostępu).
7. Uziemienia robocze.
7.1. Omówienie.
7.2. Zestawienie wymagań według układów sieci.
8. Ochrona przeciwporażeniowa dodatkowa.
8.1. Wstęp.
8.2. Wymagania ogólne.
8.3. Zerowanie.
8.4. Uziemienie ochronne.
8.5. Układ ochronny różnicowoprądowy.
8.6. Sieć ochronna.
8.7. Separacja ochronna.
8.8. Ochronne obniżenie napięcia.
8.9. Izolacja ochronna.
8.10. Izolowanie stanowiska.
9. Ochrona przeciwporażeniowa uzupełniająca.
9.1. Wymagania ogólne.
9.2. Układ ochronny różnicowoprądowy wysokoczuły.
9.3. Połączenia wyrównawcze.
9.4. Uziemienia wyrównawcze.
10. Budowa uziemień.
10.1. Wymagania ogólna.
10.2. Budowa uziomów.
10.3. Przewody i szyny uziemiające.
10.4. Zacisk probierczy uziomowy.
10.5. Łączenie uziemień.
11. Przewody ochronne PE, ochronno-neutralne PEN i przewody wyrównawcze.
11.1. Przewody ochronne PE.
11.2. Przewody ochronno-neutralne PEN.
11.3. Przewody wyrównawcze.
12. Przyłączanie urządzeń elektrycznych.
12.1. Wymagania ogólne.
12.2. Przyłączanie urządzeń ruchomych i nieprzenośnych.
12.3. Urządzenia wtykowe.
13. Wymagania dodatkowe dotyczące ochrony przeciwporażeniowej na placach budowy i robót rozbiórkowych.
14. Wymagania dodatkowe dotyczące ochrony przeciwporażeniowej w gospodarstwach hodowlanych i ogrodniczych.
15. Wymagania dodatkowe dotyczące ochrony przeciwporażeniowej w ograniczonych przestrzeniach przewodzących.
16. Wymagania dodatkowe dotyczące ochrony przeciwporażeniowej basenów pływackich.
17. Wymagania dodatkowe dotyczące ochrony przeciwporażeniowej kempingów i pojazdów wypoczynkowych.
18. Wymagania dodatkowe dotyczące ochrony przeciwporażeniowej instalacji oświetlenia zewnętrznego.
19. Wymagania dodatkowe dotyczące ochrony przeciwporażeniowej dźwigów i suwnic, pracujących poza budynkami i nie umieszczonych na pojazdach.
20. Wykonanie instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych, w szczególności nie będących budynkami.
21. Wykaz powołanych aktów normatywnych i publikacji.

Ochrona od porażeń w instalacjach i urządzeniach

Cytat ze strony: http://allegro.pl/show_item.php?item=1500446685