Strona Główna Nr aukcji: 1770222664
Orientacje życiowe młodzieży Na przykładzie badań

Orientacje życiowe młodzieży Na przykładzie badań

Podobne:

Data wystawienia aukcji: 2011-08-14 23:23:12
Data zakończenia aukcji: 2011-09-13 23:21:38
Dane aukcji
Kup teraz: 18.2 PLN
Parametry
Rok wydania (xxxx): 2010
Okładka: miękka
Stan: nowy
Język: polski
Arik, podręczniki akademickie

e-mail: arik@arik.pl
tel: 510 092 753


» Strona "o mnie"
» Inne moje aukcje
» Dodaj do ulubionych

Stron: 172
Format: 16,5 x 23,5 cm
Rok wydania: 2010
Oprawa: miękka, klejonaOrientacje życiowe młodzieży Na przykładzie badań w Ośrodku Szkolenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy w Krakowie

Wanda Jakubaszek

Książka jest napisana w sposób bardzo dobrze odzwierciedlający stan badań w naukach humanistycznych i społecznych w zakresie orientacji życiowych młodzieży, eliminuje istniejące wciąż jeszcze stereotypowe sposoby postrzegania młodzieży korzystającej z ofert Ochotniczych Hufców Pracy. Z recenzji prof. dr. hab. Bogusława Śliwerskiego Rozdział pierwszy książki stanowi próbę przybliżenia tematu w zakresie eksplikacji pojęcia orientacji życiowej wraz z typologią, zaprezentowaniem czynników kształtujących te orientacje i analizą wyników badań nad orientacjami życiowymi w świetle literatury przedmiotu z ostatnich lat w ujęciu interdyscyplinarnym. W rozdziale drugim przedstawiam charakterystykę preferowanych orientacji życiowych młodzieży w świetle przeprowadzonych badań wraz z analizą jakościowo-ilościową, która pozwala na poznanie uwarunkowań preferencji orientacji życiowych badanych i lepsze zrozumienie zachowania oraz postaw, które prezentowali na co dzień uczestnicy OSiW OHP w Krakowie. Zakończenie książki stanowi syntetyczne przedstawienie całokształtu wyników badań i propozycje innowacyjnych działań w pracy dydaktyczno-wychowawczej, przyjmujących charakter postulatów, możliwych do ewentualnego wykorzystania w praktyce pedagogicznej kadry OHP. Konstrukcja książki (dla potrzeb wydawniczych) została ograniczona (w stosunku do rozprawy doktorskiej) do wstępu, dwóch rozdziałów, zakończenia z wnioskami końcowymi oraz bibliografii i aneksu.


Spis treści:

Wstęp z kontekstem metodologicznym

Rozdział I

Orientacje życiowe – próba przybliżenia tematu

1. Interdyscyplinarna eksplikacja pojęcia „orientacja życiowa” młodzieży

2. Typologia orientacji życiowych

3. Czynniki kształtujące orientacje życiowe

4. Wyniki badań nad orientacjami życiowymi młodzieży

 

Rozdział II

Orientacje życiowe młodzieży z Ośrodka Szkolenia i Wychowania

1. Typologia orientacji życiowych uczestników

Ośrodka Szkolenia i Wychowania

2. Stosunek młodzieży do wartości edukacyjnych i pracy

3. Kształtowanie się dominujących orientacji życiowych uczestników OSiW

Zakończenie

Bibliografia  

AneksOrientacje życiowe młodzieży Na przykładzie badań

Cytat ze strony: http://allegro.pl/show_item.php?item=1770222664