Strona Główna Nr aukcji: 2061428100
PORADNIK MARYNARZA   GŁADYSZ żegluga statek SPIS

PORADNIK MARYNARZA GŁADYSZ żegluga statek SPIS

Podobne:

Data wystawienia aukcji: 2012-01-16 21:10:13
Data zakończenia aukcji: 2012-01-23 21:09:20
Dane aukcji
cena aukcji: 29 PLN
Kup teraz: NIE
Parametry
Stan: Używany
Okładka: miękka z obwolutą
Rok wydania (xxxx): 1966
Język: polski

NASZE AUKCJE KOMENTARZE STRONA O MNIE KONTAKT
 

 

PORADNIK MARYNARZA

B. GŁADYSZ 

 

 

WM 1966 , str. 502, stan db- (podniszczona okładka)

ISBN 83-89196-00-x


Książka zawiera podstawowe wiadomości z zakresu: budowy statku, nawigacji, wiedzy okrętowej i praktyki morskiej, ładunków okrętowych, sygnalizacji, meteorologii i oceanografii, prawa morskiego, ochrony przeciwpożarowej statku i z innych dziedzin wiedzy związanych z pracą na statku.
Poziom i zakres „Poradnika marynarza" dostosowany jest do wymagań programu egzaminu na stopień starszego marynarza.

Spis treści
Przedmowa
Rozdział I. Podstawowe wiadomości o statku
1. Pływalność statku
2. Zanurzenie statku
3. Typy statków
4. Elementy konstrukcji kadłuba statku Uwagi wstępne — 14, Szkielet statku — 14, Poszycie kadłuba — 20, Otwory w poszyciu kadłuba — 21, Pokłady i ich poszycie — 23, Ochrona pokładu — 24, Wytrzymałość pokładu — 25, Otwory w po szyciu pokładów — 26.
5. Systemy konstrukcji dennej kadłuba
6. Podział wnętrza statku Grodzie wodoszczelne — 32, Międzypokładzia — 34, Przedział maszynowy — 35, Tunele wałów śrubowych — 36, Zasobnie węglowe — 36, Zbiorniki balastowe — 36, Ładownie i ich wyposażenie — 38, Ładownie na zbiornikowcu — 40.
7. Siłownia statku
Uwagi wstępne — 47, Kotły okrętowe — 47, Parowy silnik tłokowy — 48, Turbina parowa — 49, Spalinowy silnik tłokowy — 50, Maszyny elektryczne — 54, Pompy i rurociągi — 55.
8. Mechanizmy i urządzenia pokładowe Urządzenia sterowe — 55, Urządzenia kotwiczne — 62, Urządzenia cumownicze — 68, Urządzenia ładunkowe — 69.
9. Śruba okrętowa i ster oraz ich działanie .
Śruba okrętowa — 75, Działanie steru — 77.
10. Kotwice
11. Stateczność łodzi ratunkowych . R o z d z i ał II. Wiadomości v z nawigacji
1. Pojęcia wstępne Kula ziemska — 84, Współrzędne geograficzne — 84, Jednostki miary używane w nawigacji — 87, Widnokrąg — 87.
2. Kierunki na morzu Pojęcie kierunku — 89, Systemy liczenia kierunku — 89, Kurs statku — 91, Kąt drogi statku — 92, Namiar i kąt kursowy — 92, Magnetyzm ziemski i kierunki magnetyczne — 93, Magnetyzm okrętowy i kierunki kompasowe — 95, Dryf statku — 97, Żegluga na prądzie — 98.
3. Kompas magnetyczny Ogólny opis kompasu — 99, Hoża kompasowa — 99, Kociołek kompasowy — 101, Szafka kompasowa (naktuz) — 102, Instalacja oświetleniowa kompasu — 103, Namiernik — 103, Rozmieszczenie i nazwy kompasów w zależności od ich przeznaczenia — 104, Konserwacja kompasu — 106.
4. Kompas żyroskopowy
Ogólny opis kompasu — 107, Powtarzacze — 108, Kursograf — 108, Sterowanie automatyczne — 109.
5. Mierzenie głębokości morza Uwagi wstępne •— 110, Sonda ręczna — 110, Mechaniczna sonda ciśnieniowa — 111, Elektryczna sonda akustyczna (echosonda) — 115.
6. Mierzenie prędkości statku Uwagi wstępne — 116, Log ręczny — 116, Log mechaniczny — 118, Log mechaniczny z przekaźnikiem elektrycznym — 121, Log elektryczny — 122, Śruba okrętowa jako log —'122.
-7. Mapy morskie, oznakowanie wód i wybrzeży
Ogólne wiadomości o mapach morskich — 122, Informacje znajdujące się na mapie nawigacyjnej — 124, Zasadnicze kreślenia i odczyty na mapie — 125, Oznakowanie wód i wybrzeży — 128.
8. Radionawigacja
9. Prowadzenie nawigacji Rozdział III. Wiedza okrętowa i praktyka morska
1. Liny włókienne
Podział lin w zależności od materiału — 140, Wyrób i rodzaje lin — 141, Wytrzymałość liny włókiennej — 142, Obchodzenie się z linami włókiennymi — 143, Zastosowanie lin włókiennych R'oboty linowe — 147, Praca linami włókiennymi
2. Liny stalowe Uwagi wstępne — 162, Materiał — 163, Wyrób i rodzaje lin stalowych — 163, Wytrzymałość liny stalowej — 165, Obchodzenie się z linami stalowymi — 166, Roboty linowe — 170, Praca linami stalowymi — 181.
3. Łańcuchy, klamry (szakle) i haki
Łańcuchy — 185, Klamry (szakle) — 188, Haki,— 189.
4. Bloki i talie Bloki — 190, Talie — 193.
5. Płótno i roboty żaglowe
Płótno żaglowe — 196, Roboty żaglowe — 197.
6. Maszty, bomy i ich olinowanie . Maszty — 201, Bomy ładunkowe — 204, Praca jednym i dwoma bomami — 207, Obsługa bomu ciężkiego — 208.
7. Sprzęt ładunkowy i jego zastosowanie
Uwagi wstępne — 209, Stropy i stryki — 209,- Chwytaki — 213, . Inny sprzęt ładunkowy — 214.
8. Obsługa luków ładunkowych
Otwieranie i zamykanie luków — 215, Otwieranie i zamykanie luków z patentowymi pokrywami — 218, Otwieranie i zamykanie luków na czas przerw w za- lub wyładunku — 224.
9. Konserwacja statku
Uwagi wstępne — 225, Farby olejne — 225, Lakiery — 231, Emalie — 232, Przyrządzanie farb i innych artykułów konserwacyjnych sposobem gospodarczym — 232, Przechowywanie artykułów malarskich — 235, Narzędzia malarskie — 236, Pistolety natryskowe — 239, Konserwacja drewna — 243, Konserwacja stali okrętowej — 246.
10. Roboty porządkowe Mycie pokładów — 251, Mycie powierzchni malowanych i lakierowanych — 252, Pranie brezentów i namiotów lukowych — 253, Konserwacja narzędzi' pracy — 253.
11. Obsługa mechanizmów pokładowych Windy ładunkowe — 254, Windy kotwiczne — 258.
12. Wyszkolenie manewrowe Cumowanie — 259, Przeciąganie statku na linach — 262, Obracanie statku przy nabrzeżu -r- 263, Cumowanie statku do beczki — 264, Prace kotwiczne — 267.
13. Służby portowe Służba marynarza wachtowego przy trapie — 272, Służba marynarza wachtowego w ładowni — 274.
14. Służby morskie Służba przy sterze — 275, Służba na oku — 2S0, Służba kotwiczna — 281.
15. Zachowanie się w sztormie Zabezpieczenie statku i ładowni — 282, Sztormowanie — 283, Wy-kraplanie oleju — 284.
16. Holowanie Holowanie morskie — 285, Holowanie portowe — 287,
17. Żegluga podczas zimy i w lodach Zabezpieczenie przed działaniem niskich temperatur — 288, Nawigacja w lodach — 289.
R o z d z i ał IV. Ładunki okrętowe
1. Przygotowanie ładowni do przyjęcia ładunku Wskazówki ogólne — 291, Przygotowanie ładowni-chołdni — 293, Przygotowanie ładowni na zbiornikowcu — 294.
2. Ładunki masowe
Węgiel — 298, Koks — 300, Ziarno — 301, Ryż — 306, Nawozy sztuczne — 30J, Bawełna i juta — 309, Skóry mokrosolone — 310, Drewno —.311.
3. Ładunki drobnicowe
Wiadomości ogólne — 314, Najczęstsze przyczyny uszkodzeń — 315, Szrauowanie ładunków drobnicowych — 317.
4. Ładunki niebezpieczne
Uwagi wstępne — 325, Materiały wybuchowe — 325, Materiały tworzące niebezpieczne połączenia chemiczne z wodą lub powietrzem — 326, Gazy sprężone lub ciekłe — 326, Towary wydzielające łatwopalne gazy — 327, Towary trujące — 327, Inne ładunki niebezpieczne — 327.
R o z d z i ał V. Sygnalizacja
1. Wiadomości wstępne
2. Sygnalizacja flagowa
Zestaw flag sygnałowych — 331, Sylabizowanie — 333, Sygnały rozpoznawcze — 334, Kolejność podnoszenia i odczytywania sygnałów — 334, Wywołanie statku — 335, Odpowiadanie' na sygnały — 33fc, Zakończenie depeszy — 337.
3. Sygnalizacja świetlna Znaki alfabetu Morse'a — 337, .Znaki pomocnicze — 339, Procedura nadawania depeszy — 339.
4. Sygnalizacja semaforowa
Uwagi wstępne — 344, Sygnały pomocnicze — 345, Przebieg sygnalizacji — 345.
5. Sygnalizacja dźwiękowa
Uwagi wstępne — 346, Sygnały pomocnicze — 347, Przebieg sygnalizacji — 348.
6. Sygnały szczególne
Sygnały pilotowe — 34 , Sygnały kwarantanny — 349.
Rozdział VI. Wiadomości z meteorologii i oceanografii
Meteorologia
1. Atmosfera
2. Czynniki meteorologiczne
Uwagi wstępne — 350, Temperatura powietrza — 351, Wilgotność powietrza — 353, Widzialność i mgła — 354, Chmury — 356, Meteory — 359, Ciśnienie atmosferyczne — 361, Wiatr — 364.
3. Służba meteorologiczna Oceanografia
4. Obszary oraz granice mórz i oceanów
5. Kontynenty i wyspy
6. Woda morska
Skład chemiczny wody morskiej — 374, Barwa morza — 375, Temperatura wody morskiej — 376, Zamarzanie wody morskiej - 376, Falowanie — 378.
7. Prądy morskie
8. Pływy
Rozdział VII. Przepisy drogi n morzu
1. Wiadomości wstępne
2. Przepisy o światłach
Uwagi wstępne — 384, Światła statków o napędzie mechanicznym w drodze — 385, Światła statków ho jjących i holowanych — 387, Światła statków nie odpowiadających za swoje ruchy — 387, Światła statków żeglowych w drodze — 388, Światła statków pilotowych — 389, Światła statków poławiających — 390, Światła statków na kotwicy i na mieliźnie — 391, Światła i sygnały zwrócenia uwagi — 391.
3. Przepisy o znakach dziennych Znaki kotwiczne — 392, Znaki awaryjne — 392, Znaki robót wodnych — 392, Znaki mieliźniane — 392, Znaki połowowe — 393, Zmaki statku żaglowego idącego pod żaglami i napędzanego jednocześnie silnikiem — 393, Znak statku zajętego holowaniem, gdy długość zespołu holowniczego przekracza 183 m (600 stóp) — 393.
4. Przepisy o sygnałach
Uwagi wstępne — 394, Sygnały statków podczas dobrej widzialności — 394, Sygnały statków podczas zmniejszonej widzialności — 395, Sygmały wzywania pomocy — 396.
5. Zachowanie się statków podczas ograniczonej widzialności
6. Zasady wymijania się statków
Uwagi wstępne — 398, Wymijanie się statków o napędzie mechanicznym — 398, Wymijanie się statków żaglowych — 398, Wymijanie się statku żaglowego i statku o napędzie mechanicznym — 398, Wymijanie statków poławiających — 399, Obowiązki statku mającego pierwszeństwo drogi i ustępującego z drogi — 399, Zasady żeglugi w wąskich przejściach — 400.
Rozdział VIII. Wiadomości z prawa morskiego
1. Władze i instytucje administracji morskiej
Ministerstwo Żeglugi — 401, Urzędy morskie — 401, Kapitanaty portów — 402, Przedsiębiorstwa żeglugowe — 402, Urzędy celne — 403, Wojsko Ochrony Pogranicza .— 404, Morska administracja zdrowia — 404.
2. Przepisy o kwalifikacjach
3. Praca na polskich morskich statkach handlowych Uwagi wstępne — 408, powstanie i ustanie stosunku pracy — 409, Przeniesienia i podróże służbowe — 410, Obowiązki członków załogi — 410, Prawa członka załogi — 412, Przedstawicielstwo pracowników — 415, Dyscyplina na statku — 415, Bezpieczeństwo i higiena pracy — 417, Czas pracy członków załóg — 418, Wachty w porcie i na morzu — 419, Prawo wyjścia na ląd — 419.
4. Dokumenty morskie dotyczące marynarza
. Świadectwo kwalifikacji zawodowych — 420, Świadectwo ratownika — 420, Świadectwo zdrowia — 420, Książeczka żeglarska — 421, Lista załogi — 421.
Rozdział IX. Bezpieczeństwo i higiena pracy
1. Wiadomości prawne Uwagi wstępne — 422, Odpowiedzialność cywilna — 423, Odpowiedzialność dyscyplinarna — 424, Odpowiedzialność karno-administracyjna — 424, Odpowiedzialność karr.5 — 425.
2. Organizacja bezpieczeństwa i higieny pracy w polskiej marynarce handlowej
Uwagi wstępne — 426, Uprawnienia technicznego inspektora pracy — 426, Uprawnienia społecznej inspekcji pracy — 427, Uprawnienia zakładowego inspektora (działu) bhp — 428.
3. Przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy na statkach
Uwagi wstępne — 429, Przepisy wstępne — 429, Przepisy dotyczące trapów, sztormtrapów 1 drabin — 431, Przepisy dotyczące manewrów cumowania 1 kotwiczenia — 432, Przepisy dotyczące prac przeładunkowych — 435, Przepisy dotyczące prac konserwacyjnych i remontowych — 437, Przepisy różne — 438.
Rozdział X. Ochrona przeciwpożarowa statków
1. Przyczyny powstawania pożarów Zagrożenie pożarowe statków — 441, Przyczyny pożarów na statkach w morzu i w porcie — 441.
2. Środki gaśnicze
Środki chłodzące — 445, Środki tłumiące — 446.
3. Urządzenia do gaszenia pożarów
Podręczny sprzęt gaśniczy — 449, Sprzęt interwencyjny — 451, Kontrola i konserwacja sprzętu gaśniczego — 455.
4. Metody gaszenia pożarów Gaszenie pożaru — 4B8, Tłumienie pożaru — 459, Gaszenie metodą zatapiania — 460.
Rozdział XI. Wyszkolenie sanitarne
1. Higiena
Czystość ciała — 461, Sen — 462, Pożywienie — 462, Odzież — 463.
2. Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach Wstrząs — 464, Krwotoki — 465, Złamania kości — 467, Zwichnięcia — 468, Stłuczenia — 469, "Osuwanie obcych ciał — 469, Oparzenia — 471, Odmrożenia — 472, Udar słoneczny — 473, Porażenia prądem elektrycznym i piorunem — 473, Utonięcia — 474, Zasypanie — 475, Zatrucia gazami — 476, Zatrucia truciznami — 477, Omdlenie — 478.
3. Choroby zakaźne Uwagi wstępne — 478, Ogólne zasady postępowania z chorymi zakaźnie — 479, Dezynfekcja — 480, Dezynsekcja — 481, Deratyzacja — 481, Choroby weneryczne — 483.
4. Zabiegi pielęgniarskie Mierzenie tętna i ciepłoty — 486, Zakładanie opatrunków — 486, Przenoszenie chorych — 488.
Rozdział Xl. Wybrane terminy w języku angielskim
Nazwy najważniejszych części i wyposażenia statku — 489, Nazwy takielunku stałego i ruchomego — 490, Nazwy sprzętu ładunkowego i najczęściej używane zwroty — 491, Terminy cumownicze — 491, Terminy nawigacyjne — 492.
Tablice
1. Międzynarodowy system oznakowania nawigacyjnego
2. Bandery handlowe ważniejszych państw morskich
3. Flagi
4. Użycie flag zastępczych I, II i III
5. Znaki semafora
6. Polskie sygnały sztormoweZapraszam na inne moje aukcje


 

 

 

WYSYŁKA DANE FIRMOWE CERTYFIKATY
1.Koszt wysyłki jest zgodny z cennikiem Poczty Polskiej
2.Przy zakupach na kilku aukcjach
proszę o kontakt w celu ustalenia kosztów wysyłki.
3.Odbiór osobisty możliwy od 16 - 20
po ustaleniu terminu odbioru.
Jacek Ciba
Antykwariat internetowy Nie tylko dla moli
Siemianowicka 158/3, 41-503 Chorzów
REGON: 240755155, NIP: 627-221-59-01


Minerwa


Cytat ze strony: http://allegro.pl/show_item.php?item=2061428100