Strona Główna Nr aukcji: 1522273617

PORADNIK NARZĘDZIOWCA

Podobne: poradnik narzędziowca

Data wystawienia aukcji: 2011-03-21 21:18:12
Data zakończenia aukcji: 2011-03-31 21:17:39
Dane aukcji
cena aukcji: 1 PLN
Kup teraz: NIE
Parametry
Język: polski
Stan: używany

Witam Wszystkich Na Mojej Aukcji

"Poradnik Narzędziowca"

Książka zawiera wiadomości potrzebne przy wytwarzaniu narzędzi skrawających do metali i ich eksploatacji.W poszczególnych rozdziałach książki omówione są materiały narzędziowe i narzędzia do toczenia, wiercenia,dłutowania,frezowania itp. operacji.Dane gotrzebne do doboru i prawidłowej eksploatacji narzędzi przedstawiono w postaci tablic podanych w poszczególnych rozdziałach w celu ułatwienia korzystania z nich.Poradnik przeznaczony jest dla robotników wykwalifikowanych, mistrzów i techników mechaników zatrudnionych w zakładach mechanicznych przy obróbce skrawaniem.Możliwość wysłania dodatkowych zdjęć na maila.


Spis Treści:

Rozdział I. Materiały do wyrobu narzędzi skrawających
A. Własności materiałów narzędziowych
1. Stale narzędziowe
Podział stali narzędziowych
Własności stali narzędziowych
Wytyczne doboru stali na narzędzia skrawające
2. Węgliki spiekane
Wyrób węglików spiekanych
Podział i przeznaczenie węglików spiekanych
Ogólne własności węglików spiekanych
Wytyczne doboru gatunku węglików spiekanych
3. Tlenki spiekane
Wyrób tlenków spiekanych
Własności tlenków spiekanych
Ogólne wytyczne eksploatacji narzędzi z płytkami z tlenków spiekanych
4. Inne materiały narzędziowe
Cermetale
Stopy twarde — stellity
Diament
B. Półwyroby na narzędzia skrawające
1. Półwyroby ze stali narzędziowych
Półwyroby walcowane na gorąco i na zimno
Półwyroby ciągnione
Półwyroby kute
2. Płytki z węglików spiekanych
Płytki zwykłe (jednoostrzowce)
Płytki wieloostrzowe
3. Wkładki do narzędzi składanych
Wkładki ze stali szybkotnących
Wkładki z węglików spiekanych
C.  Materiały na korpusy narzędzi

Rozdział II. Przygotowanie materiału i niektóre operacje wyrobu narzędzi
A. Przygotowanie materiału do wyrobu narzędzia
1. Odbiór stali narzędziowych
Opakowanie i stan dostawy
Cechowanie półwyrobów i wyrobów hutniczych ze stali narzędziowych
Wymagania techniczne
Badania techniczne
2. Przeróbka plastyczna stali narzędziowych
Stopień przekucia
Temperatury kucia
Ogólne wytyczne kucia
Kucie stali szybkotnących
B. Obróbka cieplna narzędzi skrawających
1.  Podstawowe określenia z zakresu obróbki cieplnej
Określenia ogólne
Odmiany wyżarzania
Rodzaje hartowania
Odpuszczanie
Inne zabiegi obróbki cieplnej
2. Ochrona narzędzi przed utlenianiem i odwęgianicm podczas grzania
Atmosfery ochronne
Kąpiele grzejne
3. Środki chłodzące
Woda
Roztwory wodne
Oleje
Kąpiele solne i metalowe
Powietrze
4. Wytyczne obróbki cieplnej narzędzi
Obróbka cieplna narzędzi ze stali węglowych
Obróbka cieplna narzędzi ze stali stopowych do pracy na zimno
Obróbka cieplna narzędzi ze stali szybkotnących
5. Kontrola narzędzi po obróbce cieplnej
Pomiar twardości
Wykrywanie pęknięć hartowniczych
Prostowanie narzędzi
C. Obróbka cieplno-chemiczna narzędzi
1. Azotowanie
2. Cyjanowanie
3. Odpuszczanie w parze wodnej
4. Fosfatyzowanie
5. Chromowanie
Chromowanie dyfuzyjne
Chromowanie elektrolityczne
D. Zgrzewanie stykowe narzędzi
1. Proces zgrzewania stykowego
2. Technologia zgrzewania stykowego
3. Kontrola zgrzewania
4. Obróbka cieplna narzędzi zgrzewanych stykowo
Wyżarzanie po zgrzewaniu
Hartowanie i odpuszczanie
E. Lutowanie płytek ze stali szybkotnącej
1. Proces lutowania płytek ze stali szybkotnącej
2. Lutowanie z nagrzewaniem w piecu
3. Lutowanie z nagrzewaniem indukcyjnym
4. Lutowanie z nagrzewaniem stykowym
F. Lutowanie płytek z węglików spiekanych
1. Proces lutowania płytek z węglików spiekanych
Uwagi ogólne
Odmiany gniazd pod płytki
Ulepszanie cieplne narzędzia
Podatność płytek do lutowia
Dobór lutowia
2. Pękanie płytek podczas lutowania
3. Ogólne wytyczne lutowania płytek z węglików spiekanych
4. Lutowanie z nagrzewaniem w piecu
5. Lutowanie z nagrzewaniem płomieniem palnika
6. Lutowanie z nagrzewaniem w kąpielach
7. Lutowanie z nagrzewaniem stykowym
8. Lutowanie z nagrzewaniem indukcyjnym

Rozdział III. Elementy narzędzi skrawających
A. Chwyty i gniazda
1. Chwyty walcowe
Odmiany chwytów walcowych
Zabieraki płaskie chwytów walcowych
Zabieraki kwadratowe chwytów walcowych
2. Chwyty i gniazda stożkowe
Odmiany chwytów stożkowych
Zabicraki poprzeczne chwytów stożkowych
3. Zaokrąglenia przejściowe chwytów
B. Nakicłki
1. Nakicłki wewnętrzne 60°
2. Nakicłki z gwintem
C. Wytoczenia w otworach narzędzi nasadzanych
D. Zarys rowkowania dla narzędzi składanych
E. Chropowatość powierzchni elementów składowych narzędzi skrawających

Rozdział IV. Noże
A. Noże tokarskie
1. Podział i nazwy noży tokarskich
Podział noży
Nazwy noży
2. Geometria ostrza noża tokarskiego
Geometryczne układy odniesienia
Analiza geometrii ostrza
Zalecane elementy geometryczne ostrza
3. Łamacze i zwijacze wióra
Łamanie wióra przez dobór geometrii ostrza
Łamacze i zwijacze schodkowe
Łamacze i zwijacze żłobkowe
Łamacze i zwijacze nakładane
Łamacze ekranowe
Skrawanie oscylacyjne
4. Noże tokarskie składane
Noże z mechanicznym mocowaniem płytki
Noże z wkładkami wieloostrzowymi
Noże z płytkami wieloostrzowymi
5. Wymiary noży tokarskich
Noże imakowe
Noże oprawkowe
Oprawki
Noże do rewolwerówek i automatów
B. Wytaczadła
1. Wytaczadła do rcwolwcrówek
2. Wytaczadła do wiertarko-frezarek
C. Noże strugarskie
1. Praca noża strugarskiego
2. Geometria ostrza noża strugarskiego
3. Wymiary noży strugarsldch
D. Noże dłutownicze
1. Praca noża dlutowniczego
2. Geometria ostrza noża dlutowniczego
3. wymiary noży dłutowniczych
E. Ostrzenie noży
1. Sposoby ostrzenia noży
Ostrzenie ścierne
Ostrzenie elcktrolityczne(aiiodowo-mechaniczae)
Ostrzenie elektroiskrowe
Ostrzenie elcktrokontaktowe
Ostrzenie na gorąco
2. Ogólne uwagi na temat ostrzenia ściernego
3. Ostrzarki do noży
4. Ostrzenie noży ze stali szybkotnących
Wytyczne doboru warunków ostrzenia
Zagadnienie zmian strukturalnych w materiale ostrzonego narzędzia
Obróbka cieplna po ostrzeniu
5.  Ostrzenie noży z węglików spiekanych
Wytyczne doboru warunków ostrzenia
Docieranie ostrza
6.  Kontrola noży po ostrzeniu

Rozdział V. Narzędzia do otworów
A. Wiertła
1. Podział i odmiany wierteł
2. Wiertła piórkowe
3. Wiertła kręte
Elementy składowe wiertła krętego
Geometria ostrza wiertła krętego
Korekcja ostrza wierteł krętych
Wymiary wierteł krętych
4. Ostrzenie wierteł krętych
Geometria pracy .wiertła i założenia wstępne jego ostrzenia
Ostrzenie wierteł krętych wg walca kołowego
Ostrzenie wierteł krętych wg stożka
Ostrzenie wierteł krętych wg stożka odwróconego
Ostrzenie wierteł krętych wg powierzchni śrubowej
Kontrola wiertła po ostrzeniu
B. Nawiertaki
1. Geometria ostrz nawiertaka
2. Wymiary nawiertaków
C. Pogłębiacze
1. Pogłębiacze czołowe
2. Pogłębiacze stożkowe
3. Pogłębiacze specjalne
D. Rozwiertaki
1. Podział i odmiany rozwiertaków
2. Rozwiertaki do otworów cylindrycznych
Dobór średnicy rozwiertaka
Rozwiertaki zdzieraki
Rozwiertaki wykańczaki
3. Rozwiertaki do otworów stożkowych
4. Wymiary rozwiertaków
5. Mocowanie rozwiertaków
6. Ostrzenie rozwiertaków
E. Narzędzia zespołowe do obróbki otworów

Rozdział VI. Frezy
A. Podział i geometria frezów
1. Frezy do obróbki płaszczyzn
Frezy walcowe
Frezy walcowo-czolowe
Głowice frezowe
2. Frezy do rowków
Frezy tarczowe
Frezy kątowe
Frezy trzpieniowe do rowków
3. Frezy kształtowe do zaokrągleń
4. Frezy specjalnego przeznaczenia
5. Frezy specjalne
B. Budowa frezów
1. Materiał frezów i ich ogólna budowa
Frezy zgrzewane stykowo
Frezy ze wstawianymi ostrzami
Frezy z ostrzami przypawanymi
Frezy z ostrzami napawanymi
Frezy odlewane
2. Budowa ostrzy frezów
Rodzaje ostrzy frezów
Ostrza ścinowe
Ostrza zataczane
3. Mocowanie frezów
4. Wymiary frezów
C. Ostrzenie frezów
1. Ostrzenie frezów walcowych
Szlifowanie powierzchni przyłożenia ściernicą garnkowa
Szlifowanie powierzchni przyłożenia ściernicą tarczową
2. Ostrzenie frezów walcowo-czołowych
3. Ostrzenie frezów walcowo-czołowych
3. Ostrzenie frezów palcowych
4. Ostrzenie frezów tarczowych
5. Ostrzenie frezów kątowych
6. Ostrzenie głowic frezowych
7. Ostrzenie frezów do uzębień
8. Ostrzenie frezów do gwintów
9. Ostrzenie frezów kształtowych
D. Kontrola frezów po ostrzeniu
1. Pomiar i sprawdzenie kątów ostrza we frezach
2. Pomiar bicia ostrzy freza

Rozdział VII. Przeciągacze
A. Podział i odmiany przcciągaczy
B. Części składowe przeciągaczy do otworów
1. Chwyt i szyjka
2. Stożek i cześć prowadząca przednia
3. Tylna cześć prowadząca i tylne podparcie
4. Część robocza
5. Geometria ostrza
Kąty natarcia
Kąty przyłożenia
Łysinki walcowe
6. Kształt ostrza
Elementy podziału warstwy skrawanej
Wysokość ostrza i podziałka
C. Proces przeciągania
1. Siły skrawania przy przeciąganiu
2. Sposoby pracy ostrza przeciągacza
Skrawanie materiału cienkimi warstwami
D. Przeciągacze do powierzchni zewnętrznych
1. Sposoby podziału naddatku obróbkowego
2. Geometria i konstrukcja przeciągaczy do powierzchni zewnętrznych
E. Ostrzenie przciągaczy
F. Kontrola przeciągaczy po ostrzeniu

Rozdział VIII. Narzędzia ścierne
A. Materiały ścierne
1. Rodzaje materiałów ściernych
2. Wielkość ziarna i jego oznaczanie
B. Ściernice
1. Charakterystyka ściernic
Kształty ściernic
Twardość
Struktura
Koncentracja diamentu w ściernicach diamentowych
Spoiwo
2. Mocowanie ściernic
3. Wyważanie ściernic
4. Dopuszczalne szybkości obwodowe ściernic
5. Wymiary ściernic
6. Ostrzenie (obciąganie) ściernic
C. Pilniki ścierne
D. Papiery i płótna

Rozdział IX. Narzędzia do gwintów
A. Noże do gwintów
1. Noże imakowe
2. Noże oprawkowe
Noże oprawkowe słupkowe
Noże oprawkowe krążkowe
Noże wielokrotne
Noże nakręcane
Noże oprawkowe trzpieniowe
3. Wymiary noży do gwintów
4. Oprawki dla noży do gwintów
B. Gwintowniki
1. Odmiany gwintowników
2. Części składowe gwintownika
Część skrawająca
Część prowadząca
Chwyt
3. Konstrukcja i praca gwintownika
Rowki wiórowe
Geometria ostrza
Proces skrawania
Wytrzymałość gwitowników
Wytyczne doboru gwintowników
4. Wymiary gwintowników
5. Ostrzenie gwintowników
6. Kontrola gwintowników po ostrzeniu
C. Narzynki
1. Odmiany narzynek
2. Narzynki okrągłe
Cześć skrawająca
Część prowadząca
Mocowanie narzynki
3. Wymiary narzynek okrągłych
4. Ostrzenie narzynek
5. Kontrola narzynek po ostrzeniu
D. Głowice do gwintowania
1. Gwintownice
2. Głowice gwinciarskie
3. Głowice do wygniatania gwintów
E. Frezy do gwintów
1. Odmiany frezów do gwintów
2. Frezy pojedyncze do gwintów
3. Frezy wielokrotne do gwintów
Frezy wielokrotne nasadzane
Frezy wielokrotne trzpieniowe
4. Wymiary frezów wielokrotnych do gwintów
5. Mocowanie frezów wielokrotnych
6. Ostrzenie frezów do gwintów

Rozdział X. Narzędzia do kół zębatych
A. Elementy geometryczne zazębienia cwolwentowego
1. Równanie ewolwenty
2. Zarys odniesienia
3. Elementy geometryczne walcowych kół zębatych
4. Elementy geometryczne stożkowych kół zębatych
B. Frezy modułowe krążkowe
1. Konstrukcja frezów modułowych krążkowych
2. Wymiary frezów modułowych krążkowych
3. Ostrzenie i kontrola frezów modułowych krążkowych
C. Frezy modułowe Ślimakowe
1. Rodzaje ślimaków walcowych
2. Geometria frezów modułowych ślimakowych
3. Odmiany frezów modułowych ślimakowych
4. Wymiary frezów modułowych ślimakowych
5. Ostrzenie i kontrola frezów modułowych ślimakowych
D. Noże Fellowsa
1. Odmiany noży Fellowsa
2. Geometria noży Fellowsa
3. Wymiary noży Fellowsa
4. Ostrzenie i kontrola noży Fellowsa
E. Noże zębatkowe
1. Odmiany noży zębatkowych
2. Geometria noży zębatkowych
Noże Maaga
Noże Sunderlanda
3. Wymiary noży zębatkowych
4. Ostrzenie i kontrola noży zębatkowych
F. Noże Gleasona
1. odmiany noży Gleasona
2. Geometria noży Gleasona
3. Wymiary noży Gleasona
4. Ostrzenie i kontrola noży Gleasona

Rozdział XI. Gospodarka narzędziami skrawającymi
A. Ogólne uwagi dotyczące gospodarki narzędziowej
1. Pojęcia wstępne
2. Klasyfikacja i znakowanie inwentarza narzędziowego
3. Role i zadania gospodarki narzędziowej
4. Struktura organizacyjna działu gospodarki narzędziowej (DGN)
Sekcja planowania
Sekcja nadzoru zaopatrzenia
Sekcja nadzoru technicznego
Narzędziownia
Sekcja technologiczna
Sekcja planowania warsztatowego
Sekcja administracyjna
5. Obieg narzędzi wewnątrz zakładu
Obieg dokumentacji narzędziowej
Obieg narzędzi w produkcji
Systemy wypożyczania narzędzi
B. Planowanie zaopatrzenia narzędzi skrawających
1. Metody planowania zużycia narzędzi
Metoda statystyczna
Metoda współczynników statystycznych
Metoda analityczna
2. Rezerwy obrotowe narzędzi
3. Określenie zapasu narzędzi
C. Organizacja ostrzenia narzędzi
1. Systemy ostrzenia narzędzi
2. Centralne ostrzenie narzędzi
D. Regeneracja narzędzi skrawających

Literatura
Skorowidz rzeczowy

Istnieje możliwość zakończenia aukcji przed czasem!!!!!!


Cytat ze strony: http://allegro.pl/show_item.php?item=1522273617