Strona Główna Nr aukcji: 1375246246
PROGRAM PRODUKCJI WALCOWNI I CIĄGARNI (spis) !!!!!

PROGRAM PRODUKCJI WALCOWNI I CIĄGARNI (spis) !!!!!

Podobne: program produkcji walcowni
program produkcji walcowni i ciągarni

Data wystawienia aukcji: 2010-12-18 19:48:21
Data zakończenia aukcji: 2010-12-28 19:46:53
Dane aukcji
Kup teraz: 7.5 PLN
Parametry
Język: polski
Okładka: twarda
Rok wydania (xxxx): 1957
Stan: używany
 
 

 

 

##### ZAPRASZAM NA INNE MOJE AUKCJIE #####

 

 

 

**

PROGRAM PRODUKCJI

 

WALCOWNI I CIĄGARNI

 

ORAZ WYKAZ GATUNKÓW

 

STALI I STALIWA

**
 

 
Spis treści:


I. Wyroby walcowni bruzdowych ze stali pospolitej i zwykłej jakości
A. Półwyroby
1. Kęsy i kęsiska kwadratowe
2. Kęsy i kęsiska płaskie
3. Półwyroby i pręty do produkcji rur bez szwu
3. Pręty.
1. Pręty okrągłe
2. Pręty okrągłe do zbrojenia betonu.
3. Pręty okrągłe doi wyrobu śrub na gorąco
4. Pręty okrągłe do wyrobu nitów
5. Pręty okrągłe na zespórki z otworem
8. Pręty kwadratowe
7. Pręty kwadratowe żebrowane do zbrojenia betonu
8. Pręty okrągłe żebrowane do zbrojenia betonu
9. Pręty płaskie.
10. Pręty płaskie do wyrobu nakrętek surowych
11. Stal płaska zwijana w kręgi do wyrobu nakrętek
12. Pręty sześciokątne
13. Pręty różne
Pręty półokrągłe
Pręty eliptyczne
Pręty półokrągłe niepełne
Pręty radliczkowe
Pręty rombowe
Pręty trapezowe do wyrobu podków
Pręty do wyrobu lemieszy
Pręty na zaciski do obręczy samochodowych
C. Bednarka i wstęgi na rury
1. Bednarka.
Bednarka walcowana na gorąco, czarna
Bednarka rowerowa (z noskiem)
2. Wstęgi..
Wstęgi na rury zgrzewane
Wstęgi do wyrobu rur łącznikowych.
3. Bednarka walcowana na gorąco, ocynkowana
D. Walcówka.
1. Walcówka okrągła
2. Walcówka okrągła do zbrojenia betonu
3. Walcówka okrągła do wyrobu nitów i śrub na zimno
4. Walcówka kwadratowa.
5. Walcówka różna.
Walcówka półokrągła
Walcówka do wyrobu podkowiaków (hufnali)
Kształtowniki
1. Dwuteowniki
2. Ceowniki.
3. Kątowniki równoramienne
4. Kątowniki nierównoramienne.
5. Teowniki wysokie
6. Teownik niski
7. Zetowniki.
8. Szyny dźwigowe
9. Kształtowniki różne
Grodzice (pale wodoszczelne) Typ III
Prowadnik do wind
Kształtownik do zbiorników wysokoprężnych
Kształtownik na obręcze do beczek
Kształtownik rusztowy z główką
Kształtowniki okienne
Kształtowniki noskowe
Kształtowniki dla górnictwa
Korytka do obudowy górniczej — TH, MD Dwuteowniki stropnicowe — G90, G110
Kształtownik na zgrzebło
Kształtowniki na stojaki kopalniane typu „G" Kształtownik na wkładki do stojaków kopalnianych
Kształtowniki dla rolnictwa
Kształtownik na ostrogi do kół traktorowych
Kształtownik na konwie
Kształtowniki hacelowe
Kształtownik na podkład cepowy P2
Kształtowniki cepowe — lewy i prawy
Kształtowniki do budowy okrętów
Płaskowniki łebkowe
Kształtowniki dla motoryzacji
Kształtowniki na obręcze do kół samochodowych
Kształtowniki na pierścienie obrzeżne i do kół samochodowych
Profile do ogumienia
Kształtowniki do budowy wagonów
Dwuteownik tramwajowy.
Kształtownik zaciskowy.
Kształtownik kamykowy.
Kształtownik grzybkowy.
Kształtownik maźnicowy.
Kształtowniki na listwy prowadzące
Kształtownik na obwodzinę górną
Kątownik łebkowy
Kątownik na słupek narożny.
Kształtownik na słupek poddrzwiowy
Kształtownik na szynę poddrzwiową
Kształtownik do uszczelnienia drzwi wagonowych
Nawierzchnia kolejowa..
1. Szyny.
Szyny normalnotorowe
Szyny pośrednie.
Szyny wąskotorowe
Szyny typów zagranicznych
Szyny tramwajowe z rowkiem
Szyny tramwajowe bez rowka.
Szyny iglicowe oraz szyna klockowa do rozjazdów
Szyny na kierownice do rozjazdów S 49
2. Kształtowniki.
Kształtownik PdS na podkłady do szyn normalnotorowych
Kształtowniki na podkładki żebrowe
Kształtowniki na podkładki płaskie
Kształtownik nai podkładki ujednostajnione P
Kształtownik na podkładki płaskie P
Kształtownik na płyty podiglicowe Zp
Profil na podkładką do śrub Pd.
Kształtownik na podkładki do śrub Ub
Kształtownik na podkładki P90 Brąz.
Kształtowniki na łubki płaskie..
Kształtowniki na łubki Łb90 i Łb75 Brąz.
Kształtowniki na łapki.
Kształtownik koziołkowy

II. Blachy ze stali pospolitej i zwykłej jakości
1. Blachy uniwersalne
2. Blachy grube.
3. Blachy żeberkowe
4. Blachy cienkie ze stali pospolitej i zwykłej jakości oraz do tłoczenia
5. Blachy cienkie — wymiary zalecane.
6. Blachy cienkie do tłoczenia — wymiary zalecane
7. Taśma szeroka walcowana na zimno
8. Blachy ocynkowane
9. Blacha falista czarna i ocynowana.
10. Blacha biała.

III. Taśmy i profile walcowane na zimno ze stali pospolitej i zwykłej jakości
Taśmy walcowane na zimno.
1. Taśmy ze stali niskowęglowej
2. Taśmy stalowe
Taśmy stalowe do opakowań
Taśmy stalowe do opancerzenia kabli
Taśma z żeberkiem do wyrobu obręczy rowerowych
Profile walcowane na zimno
Kątowniki równoramienne
Kształtowniki na szczebliny do bezkitowego szklenia okien
Szyny do przędzarki wózkowej
Profil do skrzynek formierskich.
Profil świetlikowy dla hal przemysłowych.
Profil okienny dla hal przemysłowych.
Profil korytkowy do skrzyń siewników zbożowych
Profil na obręcze do beczek
Profile różne Nr 6, 8, 10, 11, 15

IV. Wyroby walcowni bruzdowych ze stali jakościowej
Półwyroby
1. Kęsy kwadratowe
2. Kęsiska kwadratowe
3. Kęsy płaskie
4. Kęsiska płaskie
5. Kęsy i kęsiska kwadratowe oraz pręty okrągłe do pro­dukcji rur bez szwu
Kęsy kwadratowe do produkcji rur bez szwu
Kęsiska kwadratowe do produkcji rur bez szwu
Pręty okrągłe do produkcji rur bez szwu.
Pręty i kształtowniki
1. Pręty okrągłe.
2. Pręty kwadratowe
3. Pręty płaskie
4. Pręty sześciokątne
5. Pręty trójkątne równoboczne
6. Pręty płaskie żłobkowane na resory
7. Kształtowniki ze stali resorowej
8. Pręty półokrągłe niepełne
9. Pręty płaskoowalne i półokrągłe ścięte
Pręty płaskoowalne (na dłuta)
Pręty półokrągłe ścięte (profil raszplowy)
10. Pręty o profilu nożowym
Pręty o profilu nożowym jednostronnie ściętym
Pręty trapezowe na łyżwy
11. Pręty i kształtowniki wagowe (panewkowe, kroplowe i ostrołukowe)
12. Pręty na wiertła górnicze
13. Pręty z otworem na wiertła górnicze
14. Kształtowniki hacelowe i pręty do wyrobu lemieszy
Bednarka
1. Bednarka walcowana na gorąco
Walców k a.
1. Walcówka okrągła
2. Walcówka okrągła do wyrobu śrub na zimno
3. Walcówka kwadratowa.
4. Walcówka profilowa
Walcówka do wyrobu lin stalowych zamkniętych Walcówka na pierścienie sprężynowe złączy szynowych Walcówka do wyrobu podkowiaków (hufnali) i drutu śliz­gowego (trolley)

V. Blachy ze stali jakościowej
1. Blachy uniwersalne
2. Blachy grube
3. Blachy trójwarstwowe
4. Blachy cienkie walcowane na gorąco
5. Blachy cienkie walcowane na zimno
6. Blachy magnetyczne krzemowe (transformatorowe i prądnicowe)

VI. Taśmy walcowane na zimno ze stali jakościowej
1. Taśmy o obciętych brzegach
2. Taśmy o naturalnych brzegach
3. Taśmy stalowe ulepszone cieplnie
4. Taśmy stalowe specjalne
5. Grubości taśm i odchyłki
6. Rodzaje taśm.

VII. Pręty ciągnione i łuszczone ze stali pospolitej i zwykłej jakości oraz ze stali jakościowej. Drut ciągniony ze stali jakościowej
Pręty ciągnione i łuszczone ze stali pospo­litej i zwykłej jakości
1. Pręty ciągnione okrągłe
2. Pręty ciągnione kwadratowe
3. Pręty ciągnione sześciokątne
4. Pręty ciągnione płaskie
5. Pręty łuszczone
Pręty ciągnione i łuszczone ze stali jako­ściowej
1. Pręty ciągnione okrągłe
2. Pręty ciągnione kwadratowe
3. Pręty ciągnione sześciokątne
4. Pręty ciągnione płaskie
5. Pręty ciągnione szlifowane
6. Pręty łuszczone
Drut ciągniony ze stali jakościowej
1. Drut ciągniony okrągły
2. Drut ciągniony kwadratowy
3. Drut ciągniony sześciokątny
4. Drut ciągniony płaski

VIII. Wykaz gatunków stali
Stale zwykłe.
Stale klasy 1
Stale jakościowe
Stale klasy 2
Stale klasy 3
Stale klasy 4

IX. Wykaz gatunków staliwa
Staliwa zwykłe
Staliwa klasy 1
Staliwa jakościowe
Staliwa klasy 2
Staliwa klasy 3
Staliwa klasy 4
 
 
 
 
WYDAWCA - WGH Katowice 1957.
 AUTOR - Ewa Wipszycka, Halina Manikowska, Adam Manikowski, Włodzimierz Mędrzecki 
STROM - 296
FORMAT - B5
STAN - db pieczątki zlikwidowanej bibliotekia
 
 
 
POLECAM 100 %%%
 
PROGRAM PRODUKCJI WALCOWNI I CIĄGARNI (spis) !!!!!
 
 

Cytat ze strony: http://allegro.pl/show_item.php?item=1375246246