Strona Główna Nr aukcji: 1410703906
ROZJAZDY KOLEJOWE - ŁĄCZYŃSKI WYD. UZUPEŁNIONE

ROZJAZDY KOLEJOWE - ŁĄCZYŃSKI WYD. UZUPEŁNIONE

Podobne: rozjazdy
rozjazdy kolejowe
rozjazdy kolejowe łączyński
łączyński
łączyński rozjazdy
rozjazdy łączyński
łączyński rozjazdy kolejowe

Data wystawienia aukcji: 2011-01-12 17:17:10
Data zakończenia aukcji: 2011-01-22 17:15:54
Dane aukcji
cena aukcji: 49.99 PLN
Kup teraz: NIE
Parametry


PEŁNY TYTUŁ KSIĄŻKI -
ROZJAZDY KOLEJOWEPONIŻEJ ZNAJDZIESZ MINIATURY ZDJĘĆ ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W DOLNEJ CZĘŚCI AUKCJI (CZASAMI TRZEBA WYKAZAĆ SIĘ CIERPLIWOŚCIĄ W OCZEKIWANIU NA ICH DOGRANIE)

AUTOR -
ROZJAZDY KOLEJOWE

WYDAWNICTWO, WYDANIE, NAKŁAD -
WYDAWNICTWO - INŻ. JAN ŁĄCZYŃSKI
WYDANIE - II, POPRAWIONE I UZUPEŁNIONE
NAKŁAD - 3000 + 130 EGZ.

STAN KSIĄŻKI -
DOSTATECZNY JAK NA WIEK (ZGODNY Z ZAŁĄCZONYM MATERIAŁEM ZDJĘCIOWYM, USZKODZENIA OKŁADKI, PODPIS WŁASNOŚCIOWY) (wszystkie zdjęcia na aukcji przedstawiają sprzedawany przedmiot).

RODZAJ OPRAWY -
ORYGINALNA, MIĘKKA

ILOŚĆ STRON, WYMIARY, WAGA -
ILOŚĆ STRON - 223 + 111
WYMIARY - 20,5 x 14,5 x 1,8 CM (WYSOKOŚĆ x SZEROKOŚĆ x GRUBOŚĆ W CENTYMETRACH)
WAGA - 0,363 KG (WAGA BEZ OPAKOWANIA)

ILUSTRACJE, MAPY ITP. -
ZAWIERA LICZNE ILUSTRACJE


KOSZT WYSYŁKI -
8 ZŁ - KOSZT UNIWERSALNY, NIEZALEŻNY OD ILOŚCI I WAGI, DOTYCZY PRZESYŁKI PRIORYTETOWEJ NA TERENIE POLSKI.

ZGADZAM SIĘ WYSŁAĆ PRZEDMIOT ZA GRANICĘ. KOSZT WYSYŁKI W TAKIM PRZYPADKU, USTALA SIĘ INDYWIDUALNIE WEDŁUG CENNIKA POCZTY POLSKIEJ I JEST ZALEŻNY OD WAGI PRZEDMIOTU. (PREFEROWANYM JĘZYKIEM KONTAKTU POZA OCZYWIŚCIE POLSKIM JEST ANGIELSKI, MOŻNA OCZYWIŚCIE PRÓBOWAĆ KONTAKTU W SWOIM JĘZYKU NATYWNYM.)

I AGREE to SEND ITEMS ABROAD. The COST of DISPATCHING In SUCH CASE, IS ESTABLISH ACCORDING TO PRICE-LIST of POLISH POST OFFICE SEVERALLY And it IS DEPENDENT FROM WEIGHT of OBJECT. ( The PREFERRED LANGUAGE of CONTACT WITHOUT MENTIONING POLISH IS ENGLISH, BUT YOU CAN OBVIOUSLY TRY TO CONTACT ME IN YOUR NATIVE LANGUAGE.)


DODATKOWE INFORMACJE - W PRZYPADKU UŻYWANIA PRZEGLĄDARKI FIREFOX MOŻE WYSTĄPIĆ BŁĄD W POSTACI BRAKU CZĘŚCI TEKSTU LUB ZDJĘĆ, NIESTETY NARAZIE JEDYNYM ROZWIĄZANIEM JAKIE MOGĘ ZAPROPONOWAĆ TO UŻYCIE INTERNET EXPLORERA LUB WYSZUKIWARKI "OPERA", Z GÓRY PRZEPRASZAM ZA NIEDOGODNOŚCI.
PRZY OKAZJI PRZYPOMINAM O KOMBINACJI KLAWISZY CTRL+F (PRZYTRZYMAJ CTRL I JEDNOCZEŚNIE NACIŚNIJ F), PO NACIŚNIĘCIU KTÓREJ Z ŁATWOŚCIĄ ZNAJDZIESZ INTERESUJĄCE CIĘ SŁOWO O ILE TAKOWE WYSTĘPUJE W TEKŚCIE WYŚWIETLANEJ WŁAŚNIE STRONY.SPIS TREŚCI LUB/I OPIS -

Inż. JAN ŁACZYŃSKI
ROZJAZDY KOLEJOWE
II WYDANIE POPRAWIONE i UZUPEŁNIONE
WARSZAWA 1958
WYDAWNICTWA KOMUNIKACYJNE

Książka omawia konstrukcję rozjazdów kolejowych i skrzyżowań torów, stosowanych nai PKP, sposoby przekształcania rozjazdów zwyczajnych na łukowe, zasady układu geometrycznego, tyczenia, układania i utrzymania oraz technicznego badania rozjazdów. Ponadto w książce są zawarte wiadomości o rozjazdach na kolejach zagranicznych.
Książka jest przeznaczona dla techników i inżynierów służby drogowej PKP, a w pewnym izakresie mogą z niiej korzystać torowi i pracownicy techniczni służby ruchu.
Redaktor Mgr inż, Jan Cholewo
Opiniodawca Mgr inż. Jan Laiudański
Redaktor techniczny Bolesław Blicharski
Korektor Irena Szewczyk

PRZEDMOWA

Rozjazdy, jako najbardziej czule miejsca w torach kolejowych,, ograniczają szybkość jazdy pociągów przez stacje przelotowe i w większym lub mniejszym stopniu hamują pracę ruchową na stacjach postojowych i rozrządowych.
Jest przeto rzeczą zrozumiałą, że przez udoskonalenie konstrukcji rozjazdów osiąga się zwiększenie regularności ruchu i obrotu taboru kolejowego, co zwłaszcza w okresie realizacji narodowych planów gospodarczych j est nieodzowną koniecznością.
W związku z tym wymiana przestarzałych typów rozjazdów na nowoczesne oraz dbanie o należyty ich stan jest dla PKP zadaniem wielkiej wagi.
Zadanie to nie powinno ograniczać się do czynności nakazanych przepisami i zarządzeniami. Pracownicy służby drogowej, odpowiedzialni za stan rozjazdów, powinni nie tylko dokładnie znać konstrukcję rozjazdów i wzajemne działanie ich części, ale również przez porównanie różnych typów uświadomić sobie celowość i znaczenie stosowania ich w różnych kategoriach torów.
Książkę swoją autor uzupełnił licznymi rysunkami i załącznikami w celu ułatwienia technikom i inżynierom pracy przy projektowaniu i t1 iowaniu rozjazdów do torów.
Książka ma na celu nie tylko pogłębienie wiadomości odpowiedzialnych pracowników służby drogowej, lecz również zachęcenie ich do prac badawczych i racjonalizatorskich.

SPIS TREŚCI

Przedmowa .......................... 3
Rozdział I. Ogólne wiadomości o rozjazdach i skrzyżowaniach torów
A. Cel rozjazdu i jego części składowe ........... 5
B. Rodzaje rozjazdów i ich charakterystyka.......... 5
1. Rozjazdy zwyczajne i podwójne ........... 7
2. Rozjazdy łukowe...................
3. Rozjazdy krzyżowe.................. 8
4. Skrzyżowania torów .................. 10
5. Podział rozjazdów i ich typy............. 11
Rozdział II. Rozjazd zwyczajny
A. Części składowe i zasadnicze punkty rozjazdu zwyczajnego . 13
B. Zwrotnica....................... 14
1. Ustrój zwrotnicy .................. 14
2. Iglice łukowe przecinające opornicę .......... 14
3. Iglice łukowe o łuku stycznym w początku rozjazdu ... 15
4. Iglice łukowe o ściętym ostrzu ............ 17
5. Iglice proste .................... 18
6. Zwrotnice z iglicami prostymi.............
7. Połączenie iglic z szynami łączącymi.......... 21
a. Iglice z osadą czopową starszej konstrukcji...... 21
b. Iglice z osadą czopową nowszej konstrukcji ..... 22
c. Iglice sprężyste.................. 24
d. Iglice szynowo-sprężyste.............. 28
e. Opórki iglicowe i siodełka............. 30
C. Obróbka iglic . . "................... 32
D. Zamknięcia nastawcze zwrotnic ..........., . 35
1. Zamknięcie nastawcze hakowe............. 35
2. Zamknięcie nastawcze suwakowe.............4U
3. Zamknięcia w poszczególnych rodzajach rozjazdów ....
4. Siła potrzebna do nastawiania zwrotnicy........
E. Przyrząd nastawczy ..................
1. Części składowe zwrotnika ..............
2. Wskaźniki na zwrotnicach rozjazdów..........
3. Ukresy....................... ^
F. Krzyżownice ..................... 3ł
1. Części składowe i skos krzyżownicy.......... 54
2. Rodzaje krzyżownic ................ 55
3. Dzioby i szyny skrzydłowe ............. 56
4. Kierownice..................... 60
5. Żłobki w krzyżownicach zwyczajnych ......... 63
6. Podstawa krzyżownic................. 66
7- Typy rozjazdów z krzyżownicami prostymi i łukowymi . . 67
8. Teoretyczny skos krzyżownicy ............ 69
9. Krzyżownice szynowe zwyczajne prawe i lewe ..... 70
10. Krzyżownice sprężynowe z ruchomą szyną skrzydłową - . 71
Rozdział III. Skrzyżowania torów i rozjazdy krzyżowe
A. Ogólna charakterystyka skrzyżowań i rozjazdów krzyżowych . 74
B. Krzyżownice w rozjazdach krzyżowych i dział skrzyżowaniach torów ........................ 75
1. Toczenie się zestawu kołowego po krzyżownicy..... 75
2. Konstrukcja krzyżownic podwójnych.......... 78
a. Krzyżownice podwójne typu S 49 ......... 78
b. Krzyżownice podwójne typu S 42 ......... 82
c. Krzyżownice podwójne typu 8 i 6 ........ 83
d. Krzyżownice podwójne do skrzyżowań torów o skosie
1 : 18,5 oraz 1 : 11,515 .............. 86
3. Krzyżownice dwukrotne ............... 86
4. Krzyżownice trzykrotne ............... 87
Rozdział IV. Rozjazdy i skrzyżowania torów łukowe
A. Rozjazdy łukowe zwyczajne............... 90
1. Wyginanie rozjazdów ................ 90
2. Powstawanie rozjazdów łukowych jednostronnych, dwustronnych i symetrycznych.............. 92
3. Zmiany w układzie rozjazdu zwyczajnego przy wyginaniu
na rozjazd łukowy.................. 92
4. Promienie łuków w rozjazdach łukowych........ 93
5. Szybkość jazdy i przechyłka w torach rozjazdów łukowych 96
B. Łukowe skrzyżowanie torów .............. 98
C. Rozjazdy krzyżowe łukowe ............... 99
1. Wyginanie rozjazdu krzyżowego pojedynczego na łukowy 100
2. Wyginanie rozjazdu krzyżowego podwójnego na łukowy . 102
D. Ogólne wskazówki dotyczące wyginania rozjazdów .... 103
E. Wyginanie rozjazdów na łukowe bez zmiany długości szyn łączących ........................ 104
Rozdział V. Inne rodzaje skrzyżowań torów
A. Ogólne uwagi .................... 105
air.
B. Skrzyżowanie torów normalnych o dużych skosach..... 107
C. Skrzyżowanie toru normalnego z torem wąskim...... 108
D. Skrzyżowanie toru normalnego z torem tramwajowym ... 110
1. Skrzyżowanie z torem tramwajowym nie wpuszczonym w nawierzchnię kołową.................. 110
2. Skrzyżowanie w poziomie nawierzchni ulicy....... 110
Rozdział VI. Stal do budowy rozjazdów
A. Gatunek i wytrzymałość stali .............. 113
B. Próby przy odbiorze rozjazdów.............. 113
C. Utwardzanie szyn skrzydłowych i dziobowych....... 114
1. Cel utwardzania szyn ............... 114
2. Przebieg utwardzania ................ 114
Rozdział VII. Układy geometryczne rozjazdów
A. Układ rozjazdów zwyczajnych ............. 115
1. Rozjazd zwyczajny z krzyżownicą prostą i z iglicami łukowymi przecinającymi opornice proste............. 115
2. Rozjazd zwyczajny z krzyżownicą prostą i z iglicami Jukowy-
mi stycznymi do opornicy w styku przediglicowym ... 118
3. Rozjazd zwyczajny z krzyżownicą łukową i z iglicami łukowymi stycznymi do opornicy w styku przediglicowym . . 120
B. Układy geometryczne rozjazdów krzyżowych ....... 122
1. Rozjazd krzyżowy pojedynczy z iglicami łukowymi stycznymi do opornicy w styku przediglicowym i z krzyżownicami pojedynczymi prostymi ............... 122
2. Rozjazd krzyżowy pojedynczy z krzyżownicami zwyczajnymi prostymi i z iglicami łukowymi przecinającymi opornice proste........................ 124
3. Rozjazd krzyżowy podwójny z krzyżownicami zwyczajnymi prostymi i z iglicami łukowymi przecinającymi opornice proste ....................... 125
C. Obliczanie zasadniczych elementów geometrycznych rozjazdu symetrycznego ..................... 126
D. Obliczanie iglic łukowych przecinających opornice .... 127
E. Obliczanie długości-kierownic, szyn skrzydłowych i żłobków
w krzyżownicach i kierownicach............. 129
Rozdział VIII. Oznaczenia i numeracja rozjazdów
A. Oznaczenia rozjazdów.................. 131
1. Rozjazdy zwyczajne ................. 132
2. Skrzyżowania torów ................. 1-"
3. Rozjazdy krzyżowe.................. 1-"
4. Oznaczenia rozjazdów nastawianych ręcznie i z odległości
oraz oznaczenia skrzyżowań torów........... l^s
B. Numeracja rozjazdów.................. 1JV
Rozdział IX. Połączenia torów
A. Połączenie dwóch torów rozjazdami zwyczajnymi...... 140
1. Połączenie dwóch torów równoległych rozjazdem zwyczajnym ........................ 140
2. Połączenie dwóch torów równoległych dwoma rozjazdami
o jednakowych skosach................ 141
3. Połączenie dwóch torów równoległych dwoma rozjazdami
o różnych skosach.................. 142
4. Połączenie dwóch torów nierównoległych........ 142
B. Połączenie dwóch torów równoległych rozjazdami krzyżowymi typu S49 ....................... 144
1. Połączenie dwóch torów równoległych rozjazdem zwyczajnym
w połączeniu z rozjazdem krzyżowym......... 144
2. Zmiana długości opornic i iglic w drogach zwrotnicowych ułożonych z rozjazdów krzyżowych........... 147
C. Podwójne połączenie dwóch torów równoległych...... 151
D. Pojedyncze połączenie dwóch torów równoległych ..... 155
E. Drogi zwrotnicowe................... 157
F. Wzajemne przystosowanie rozjazdów typu 349, S42, 8 i 6 przy budowie i przebudowie połączeń torów.......... 158
G. Obliczanie elementów połączenia torów w łuku rozjazdami łukowymi typu S49 ................... 159
1. Obliczenie połączenia dwóch torów w łuku bez prostej wstawki....................... 159
2. Obliczenie połączenia dwóch torów w łuku z prostą wstawką ......................... 161
H. Obliczanie podwójnego połączenia torów w łuku ...... 162
1. Obliczenie podwójnego połączenia torów w łuku bez prostych wstawek między rozjazdami.............. 162
2. Obliczenie łukowego podwójnego połączenia torów z prostymi wstawkami w skrzyżowaniu torów........... 164
Rozdział X. Tyczenie rozjazdów i skrzyżowań torów
A. Tyczenie rozjazdów prostych............... 166
1. Tyczenie rozjazdów zwyczajnych, skrzyżowań i rozjazdów krzyżowych..................... 166
2. Tyczenie połączenia torów............... 168
B. Tyczenie rozjazdów łukowych.............. 170
1. Uwagi ogólne.................... 170
2. Tyczenie rozjazdu łukowego zwyczajnego........ 172
Rozdział XI. Podrozjazdnice
A. Podrozjazdnice drewniane................ 175
B. Podrozjazdnice stalowe................. 176
C. Przymocowanie rozjazdów do podrozjazdnic........ 177
1. Rozjazdy na podrozjazdnicach drewnianych....... 177
2. Rozjazdy na podrozjazdnicach stalowych........ 178
D. Układanie podrozjazdnic................. 178
E. Numeracja podrozjazdnic................ 180
Rozdział XII. Układanie rozjazdów i wbudowywanie zamknięć nas-tawczych
A. Układanie rozjazdów.................. 180
1- Ogólne zasady układania rozjazdów........... 180
2. Układanie rozjazdu zwyczajnego............ 183
3. Układanie rozjazdu krzyżowego............ 184
4. Układanie innych rodzajów rozjazdów ......... 185
B. Wbudowywanie zamknięć nastawczych w rozjazdach .... 186
1. Zamknięcie nastawcze hakowe............ . . 186
2. Zamknięcie nastawcze suwakowe............ 185
Rozdział XIII. Utrzymanie rozjazdów i zamknięć nastawczych
A. Utrzymanie rozjazdów.................. 188
1. Odwodnienie rozjazdów................ 189
2. Wymiana zużytych części rozjazdów.......... 189
3. Utrzymanie podrozjazdnic............... 190
4. Utrzymanie właściwej szerokości torów w rozjazdach . . . 190
5. Złagodzenie uderzeń kół taboru w iglice i krzyżownice na stykach....................... 191
6. Utrzymanie zwrotnic................. 191
7- Utrzymanie krzyżownic................ 191
B. Utrzymanie zamknięć nastawczych............ 192
1. Zamknięcie nastawcze hakowe............. 193
2. Zamknięcie nastawcze suwakowe............ 193
Rozdział XIV. Oględziny zewnętrzne i badanie techniczne rozjazdów i skrzyżowań torów
A. Oględziny zewnętrzne rozjazdów i skrzyżowań torów .... 197
B. Badanie techniczne rozjazdów.............. 198
Rozdział XV. Regeneracja zasadniczych części rozjazdów
A. Wymiana i regeneracja zwrotnic............. 200
B. Wymiana i regeneracja krzyżownic............ 201
C. Regeneracja pozostałych części rozjazdu.......... 201
D. Numeracja części składowych zregenerowanego rozjazdu . . 202
E. Badanie techniczne zregenerowanego rozjazdu....... 203
Rozdział XVI. Ładowanie rozjazdów, wyładowywanie ich części i odbiór rozjazdów
A. Ładowanie i wysyłanie rozjazdów po wyjęciu z torów . . . 203
B. Wyładowywanie części rozjazdów w składnicach...... 204
C. Segregacja i naprawa wyładowanych części rozjazdów .... 205
D. Odbiór rozjazdów nowych i regenerowanych........ 205
Rozdział XVII. Rozjazdy o małych promieniach, stosowane na terenach
fabrycznych i placach składowych......... 207
Rozdział XVIII. Rozjazdy na kolejach zagranicznych
A. Rozjazdy na kolejach ZSRR............... 210
B. Rozjazdy na kolejach francuskich............. 211
C. Rozjazdy na kolejach niemieckich .............213
1. Szczegóły charakterystyczne rozjazdów......... 213
2. Rozjazdy spawane.................. 217
3. Utrzymanie rozjazdów spawanych........... 219
D. Krzyżownice w rozjazdach amerykańskich......... 220
Źródła.......................... 223
Załączniki 1—13

ŹRÓDŁA

E. Chwaściński - Kolejowa służba drogowa. 1939 r
J. Łączyński - Rozjazdy kolejowe. 1953 r.
A. Wasiutyński - Drogi żelazne. 1925 r.
K. Wątorek - Budowa kolei żelaznych. 1924 r.
^of-Harmann - Reichsbahnweichen und Reichsbahnbogenweichen. 1940 r.
W. Niemann - Merkbuch fur des Entwerfen und Abstecken von Gleisen und Weichen. 1953 r.Możesz dodać mnie do swojej listy ulubionych sprzedawców. Możesz to zrobić klikając na ikonkę umieszczoną poniżej. Nie zapomnij włączyć opcji subskrypcji, a na bieżąco będziesz informowany o wystawianych przeze mnie nowych przedmiotach.


ZOBACZ INNE WYSTAWIANE PRZEZE MNIE PRZEDMIOTY WEDŁUG CZASU ZAKOŃCZENIA

ZOBACZ INNE WYSTAWIANE PRZEZE MNIE PRZEDMIOTY WEDŁUG ILOŚCI OFERT


NIE ODWOŁUJĘ OFERT, PROSZĘ POWAŻNIE PODCHODZIĆ DO LICYTACJI
ROZJAZDY KOLEJOWE - ŁĄCZYŃSKI WYD. UZUPEŁNIONE

Cytat ze strony: http://allegro.pl/show_item.php?item=1410703906