Strona Główna Nr aukcji: 1509571203
Śladami przeszłości  2 Ćwiczenia

Śladami przeszłości 2 Ćwiczenia

Podobne: śladami przeszłości
śladami przeszłości 2 ćwiczenia
śladami przeszłości 2

Data wystawienia aukcji: 2011-03-14 18:47:10
Data zakończenia aukcji: 2011-03-28 18:46:43
Dane aukcji
Kup teraz: 12.99 PLN
Parametry
Okładka: miękka
Rodzaj: tradycyjny podręcznik
Stan: nowy
 
 
„Śladami przeszłości”
Zeszyt ćwiczeń, klasa 2

Zeszyt ćwiczeń „Śladami Przeszłości” 2 jest ściśle skorelowany z podręcznikiem. Zawiera wiele różnorodnych zadań, umożliwiających wykształcenie przez ucznia najważniejszych umiejętności z historii wymaganych przez nową podstawę programową, takich jak analiza tekstów źródłowych, map oraz ilustracji. W każdym temacie umieszczono notatkę z lekcji do uzupełnienia oraz ćwiczenia, które utrwalają zdobytą wiedzę.


Spis treści

Rozdział I: Polska i świat w XII–XIV wieku
1. Wyprawy krzyżowe
2. Polska dzielnicowa
3. Mongołowie
4. Sprowadzenie Krzyżaków do Polski
5. Zjednoczenie państwa polskiego
6. Państwo Kazimierza Wielkiego
Podsumowanie

Rozdział II: Społeczeństwo średniowiecza
1. System feudalny
2. Życie codzienne na wsi
3. Średniowieczne miasto i jego mieszkańcy
4. Kościół w średniowieczu
5. Kultura średniowiecza
6. W cieniu kościołów i zamków
Podsumowanie

Rozdział III: Polska i Europa w XV wieku
1. Unia Polski z Litwą
2. Wielka wojna z Zakonem
3. Wojna trzynastoletnia
4. Europa Zachodnia w XV wieku
5. Nowe potęgi w Europie
6. Kultura późnego średniowiecza w Polsce
Podsumowanie

Rozdział IV: Narodziny nowożytnego świata
1. Cywilizacje pozaeuropejskie
2. Wielkie odkrycia geograficzne
3. Skutki odkryć geograficznych
4. Gospodarka w epoce kolonialnej
5. Kultura odrodzenia w Europie
6. Nowe wyznania w Europie
7. Kontrreformacja i odnowa Kościoła katolickiego
Podsumowanie

Rozdział V: Rzeczpospolita w XVI wieku
1. Początki demokracji szlacheckiej
2. Ostatni Jagiellonowie
3. Rzeczpospolita Obojga Narodów
4. Reformacja i kontrreformacja w Polsce
5. Rozwój gospodarczy Polski
6. Pierwsze wolne elekcje
7. Kultura polskiego odrodzenia
Podsumowanie

Rozdział VI: Wiek wojen
1. Monarchia parlamentarna w Anglii
2. Monarchia absolutna we Francji
3. Rzeczpospolita za panowania Wazów
4. Powstanie kozackie
5. Potop szwedzki
6. Kryzys Rzeczypospolitej w II połowie XVII wieku
7. Kultura baroku i sarmatyzm
PodsumowanieŚladami przeszłości  2 Ćwiczenia

Cytat ze strony: http://allegro.pl/show_item.php?item=1509571203