Strona Główna Nr aukcji: 1301913235
SYSTEMY EKSPLOATACJI WĘGLA KAMIENNEGO górnictwo

SYSTEMY EKSPLOATACJI WĘGLA KAMIENNEGO górnictwo

Podobne: górnictwo
systemy eksploatacji węgla kamiennego
systemy eksploatacji węgla

Data wystawienia aukcji: 2010-11-01 19:09:22
Data zakończenia aukcji: 2010-11-08 19:08:12
Dane aukcji
cena aukcji: 39 PLN
Kup teraz: NIE
Parametry
Język: polski
Rok wydania (xxxx): 1964
Stan: używany
  

GŁÓWNY  INSTYTUT GÓRNICTWA
PRACA ZBIOROWA
REDAKTOR NAUKOWY Prof. mgr inż. Marcin Borecki
REDAKTOR PROGRAMOWY CAŁOŚCI Doc. mgr inż. Wiktor Strzeszewski

SYSTEMY EKSPLOATACJI WĘGLA KAMIENNEGO


 

Śląsk 1964 str 660stan db  (podniszczona okładka, pieczątka po biblioteczna)

ISBNSpis treści
Prof. mg; inż. Marcin Borecki
Przedmowa
Doc. mgr inż. Wiktor Strzeszewski
Wstęp
Część I — Ogólna
Doc. dr inż. Czesław Poborski
1.   Zarys geologii Polskich Zagłębi  Węglowych
Zarys   geologii   Górnośląskiego   Zagłębia   Węglowego
1.1.   Ogólne wiadomości o Zagłębiu
1.2.   Tło paleogeograficzne i warunki sedymentacji karbonu produktywnego
1.3.   Podłoże karbonu górnego
1.4.   Karbon górny
1.5.   Tektonika Górnośląskiego Zagłębia Węglowego
1.6.   Nakład karbonu produktywnego
1.7.   Charakter węgli
f.8.   Zasoby węgla
1.9.   Występowanie metanu
1.10. Zawodnienie kopalń
Literatura
Zarys geologii Dolnośląskiego Zagłębia Węglowego
1.11. Ogólne wiadomości o Zagłębiu
1.12. Tło   geologiczne   Zagłębia
1.13. Tworzenie się niecki śródsudeckiej i Dolnośląskiego Zagłębia Węglowego
1.14. Wykształtow anie karbonu górnego
1.15. Tektonika Zagłębia
1.16. Charakter węgli i ich zasoby
1.17. Występowanie gazów
1.18. Stosunki hydrogeologiczne
Literatura
Doc. mgr inż. Stanisław Kossuth
2.   Zarys  rozwoju  metod  eksploatacji w  Górnośląskim Zagłębiu Węglowym do 1914 r.
2.1.   Ogólne wiadomości  o dawniejszych  sposobach eksploatacji pokładów
2.1.1.   Odwadnianie
2.1.2.   Głębokość kopalń
2.1.3.   Szerokość chodników
2.1.4.   Urabianie
2.1.5.   Ładowanie
2.1.6.   Odstawa i transport
2.1.7.   Metody eksploatacji
2.2.   Metody eksploatacji pokładów cienkich
2.3.   Metody eksploatacji pokładów średniej   grubości
2.3.1. Przykłady  praktycznego  stosowania   metod eksploatacji pokładów średniej grubości
2.4.   Eksploatacja najgrubszych pokładów węgla
2.5.   Zakończenie
Literatura
Doc. mgr inż. Bogdan Neyman
3.   Tąpania
3.1.   Tąpania i przyczyny ich powstawania
3.2.   Wstrząsy odczuwane na Górnym Śląsku i powiązanie ich z tąpaniami
3.3.   Tąpania występujące w górnośląskich kopalniach węgla
3.4.   Rejonizacja  tąpań
3.4.1.   Niecka kazimierzowska
3.4.2.   Południowe skrzydło siodła głównego
3.4.3.   Niecka bytomska właściwa
3.4.4.   Inne tereny z nielicznymi i słabszymi tąpaniami
3.5.   Zapobieganie powstawaniu tąpań
3.5.1.  Nieosłabianie calizny węglowej
3.5.2.   Dobór odpowiednich systemów eksploatacji do pokładów skłonnych do tąpań
3.5.3.   Odprężanie pokładów skłonnych do tąpań
3.5.4.   Prowokowanie przez  strzelanie wstrząsowe tąpań o przebiegu kontrolowanym
3.5.5.   Zabezpieczenia   wyrobisk   przed   skutkami tąpań
3.6.  Zaftończenie
Literatura
4.   Maszyny i urządzenia górnicze stasowane przy podziemnej eksploatacji węgla kamiennego
Zdzisław Pikuła
4.1.   Młotki pneumatyczne i wiertarki
4.1.1.   Młotki pneumatyczne
4.1.2.   Wiertarki
Mgr inż. Marian Duczmal
4.2.   Wrębiarki ścianowe
4.2.1.   Uwagi ogólne
4.2.2.   Wrębiarki krajowe
4.2.3.   Wrębiarki zagraniczne
4.3.   Kombajny ścianowe
4.3.1.   Kombajny wycinające
4.3.2.   Kombajny frezujące
4.3.3.   Inne ścianowe maszyny zespołowe
4.4.   Kombajny i zespoły chodnikowe
4.5.   Ładowarki
Inż. Włodzimierz Kowal
4.6.   Przenośniki
4.6.1.   Przenośniki zgrzebłowe
4.6.2.   Przenośniki taśmowe
4.6.3.   Przenośniki wstrząsane oraz ich napędy
4.7.   Kołowroty
Mgr inż. Marian Duczmal
4.8.   Obudowa górnicza
Paweł Tomecki
5.   Charakterystyczne  wskaźniki  polskich  kopalń węgla kamiennego
Doc. dr inż. Bogusław Pełka
6.   Formy organizacji robót, organizacji pracy i systemu pracy w polskich kopalniach węgla kamiennego
6.1.   Formy organizacji robót
6.1.1.   Główne stanowiska pracy (przodki wybierkowe)
6.1.2.   Przygotowawcze   stanowiska   pracy   (przodki udostępniające i przygotowawcze)
6.1.3.   Pomocnicze   stanowiska  pracy   (stanowiska pozaprzodkowe)
6.2.   Formy organizacji pracy
6.2.1.   Główne  stanowiska   pracy   (przodki   wybierkowe)
6.2.2.   Przygotowawcze   stanowiska   pracy   (przodki udostępniające i przygotowawcze)
6.2.3.   Pomocnicze  stanowiska  pracy   (stanowiska pozaprzodkowe)
6.3.   Formy systemu pracy
6.4.   Kryteria   doboru   form   organizacji   robót,  organizacji pracy i systemu pracy w przodkach wybierkowych i przygotowawczych
Część II — Systemy eksploatacji
Doc. mgr inż. Wiktor Strzeszewski
Klasyfikacja systemów eksploatacji
Dział I. Długofrontowe systemy eksploatacji
Doc. dr inż. Bogusław Pełka
1.  Eksploatacja na całą grubość pokładu z zawałem   ,
1.1.   Przodki wyposażone w kombajn wrębnikowy
1.1.1.   Obudowa  stropnicami   stalowo-członowymi
1.1.2.   Obudowa mieszana
1.2.   Przodki wyposażone w kombajn wrębnikowy i wrębiarkę
1.2.1.   Obudowa stropnicami stalowo-członowymi
1.2.2.   Obudowa stalowa
1.3.   Przodki wyposażone w kombajn bębnowy
1.3.1.   Obudowa przesuwna
1.3.2.   Obudowa   stropnicami   stalowo-członowymi
1.4.   Przodki wyposażone w strug węglowy
1.4.1.   Obudowa   stropnicami   stalowo-członowymi
1.5.   Przodki wyposażone we wrębiarkę ładującą
1.5.1.  Obudowa  stropnicami  stalowo-członowymi
1.6.   Przodki wyposażone we wrębiarkę
1.6.1.   Obudowa   stropnicami  stalowo-członowymi
1.6.2.   Obudowa stalowa
1.6.3.   Obudowa drewniana
1.6.4.   Obudowa mieszana
1.7.   Przodki z urabianiem robotami strzelniczymi
1,7.1.   Obudowa   stropnicami   stalowo-członowymi
1.7.2.   Obudowa stalowa
1.7.3.   Obudowa mieszana
Mgr inż. Marek Surowiec
2.   Eksploatacja na całą grubość pokładu z podsadzką suchą
2.1.   Eksploatacja z podsadzką suchą pełną
2.1.1.   Przodki wyposażone we wrębiarkę
2.1.2.   Przodki z urabianiem robotami strzelniczymi
2.2.   Eksploatacja z podsadzką suchą układaną pasami
2.2.1.   Przodki wyposażone we wrębiarkę
2.2.2.   Przodki z urabianiem robotami strzelniczymi
Doc. mgr inż. Wiktor Strzeszewski
Wstęp — Prowadzenie eksploatacji z podsadzką   płynną
3.   Eksploatacja na całą grubość pokładu z podsadzką płynną
3.1.   Przodki wyposażone w kombajn
3.1.1.   System ścianowy podłużny
3.2.   Przodki wyposażone we wrębiarkę ładującą
3.2.1.  System ścianowy poprzeczny
3.3.   Przodki wyposażone we wrębiarkę
3.3.1.   System ścianowy poprzeczny
3.3.2.   System ścianowy podłużny
3.4.   Przodki z urabianiem robotami strzelniczymi
3.4.1.   System ścianowy poprzeczny
3.4.2.   System ścianowy podłużny
Doc. dr inż. Bogusław Pełka
4.   Eksploatacja warstwami z zawałem
4.1.  Wybieranie warstwami od stropu do spągu
Doc. mgr inż. Wiktor Strzeszewski
5.  Eksploatacja warstwami z podsadzką płynną
5.1.   Przodki wyposażone we wrębiarkę ładującą
5.1.1.   System ścianowy poprzeczny
5.1.2.   System ścianowy podłużny
5.2.   Przodki wyposażone we wrębiarkę
5.2.1.  System ścianowy poprzeczny
5.3.   Przodki z urabianiem robotami strzelniczymi
5.3.1.  System ścianowy poprzeczny
Dział II. Krótkofrontowe systemy eksploatacji
Mgr inż. Zdzisław Grabis
1.   Eksploatacja na całą grubość pokładu z zawałem
1.1.   Przodki zmechanizowane
1.1.1.   System   filarowo-zabierkowy   z   zawałem
1.2.   Przodki z urabianiem robotami strzelniczymi
1.2.1.   System filarowo-zabierkowy podłużny
1.2.2.   System filarowo-zabierkowy poprzeczny jednoskrzydłowi
1.2.3.   System filarowo-zabierkowy poprzeczny dwuskrzydłowy
1.2.4.   System   filarowo-zabierkowy   przekątny
Doc. mgr inż. Wiktor Strzeszewski
2.   Eksploatacja pokładów na całą grubość z podsadzką płynną
2.1.  Przodki z urabianiem robotami strzelniczymi
2.1.1.   System filarowo-zabierkowy poprzeczny z obudową drewnianą
2.1.2.   System długich zabierek poprzeczny z obudową drewnianą
2.1.3.   System długich zabierek .podłużny z  abudową drewnianą
3.   Eksploatacja warstwami równoległymi do uławiicenia   z  podsadzką  płynną   pokładów  poziomych średniej   grubości
3.1.  Przodki z urabianiem robotami strzelniczymi
3.1.1.   System filarowo-zabierkowy poprzeczny
3.1.2.   System filarowo-zabierkowy podłużny z obudową drewnianą
Dział III. Specjalne systemy eksploatacji
Doc. mgr inż. Wiktor Strzeszewski
1.   Eksploatacja pokładów stromych na całą grubość z podsadzką płynną
1.1.  Przodki z urabianiem robotami strzelniczymi
1.1.1.  System miechowicki.....
2.   Eksploatacja na całą grubość pokładów słabo i silnie nachylonych z podsadzką płynną
2.1.  Przodki z urabianiem robotami strzelniczymi
2.1.1.   System Jankowicko-Knurowski
Doc. mgr inż. Kazimierz Dziunikowski
3.   Eksploatacja węgla kamiennego sposobem podzie mnego zgazowania
3.1.   Definicja i znaczenie podziemnego zgazowa nia węgla jako metody eksploatacji złóż węglowych
3.2.   Historia pomysłu podziemnego zgazowania   i jego realizacja
3.3.   Charakterystyka   warunków   podziemnego   zgazowania węgla i rola W nim elementów zasadniczych
3.4.   Sposoby podziemnego  zgazowania
3.4.1.   Sposoby bezszybowe
3.4.2.   Sposoby szybowe
3.5.   Prace badawcze nad podziemnym  zgazowaniem węgla w Polsce i uzyskane wyn:ki
3.5.1.   Podziemne zgazowanie węgla kamiennego
3.5.2.   Podziemne zgazowanie węgla brunatnego
3.|.3.  Zgazowanie reszteik grubych pokładów
3.6.   Wnioski końcowe
Literatura
Dział IV. Nietypowe dlugofrontowe systemy   eksploatacji
Mgr inż. Marek Surowiec
1.   Eksploatacja na całą grubość pokładu z podsadzką suchą
l.L Eksploatacja z podsadzką suchą pełną
1.1.1.   Przodki z urabianiem młotkami mechanicznymi i ładowaniem ręcznym
Doc. dr inż. Bogusław Pełka
1.1.2.   Eksploatacja pokładu zagrożonego wytzutami C02
1.1.3.   Eksploatacja łupku ogniotrwałego
Mgr inż. Marek Surowiec
1.1.4.   Przodki z urabianiem młotkami mechanicznymi i samostaczaniem urobku
1.2.   Eksploatacja z podsadzką suchą układaną pasami
1.2.1.   Przodki wyposażone w kombajn i wrębiarkę
1.2.2.   Przodki wyposażone we wrębiarkę
1.3.   Eksploatacja z podsadzką suchą układaną pasami pod obiektami na powierzchni
1.3.1.  Przodki wyposażone we wrębiarkę ładującą
Doc. mgr inż. Wiktor Strzeszewski
2.   Eksploatacja na całą grubość pokładu z podsadzką płynną
2.1.  Przodki z urabianiem robotami strzelniczymi
2.1.1.  System ścianowy poprzeczny
3.   Eksploatacja  pokładu warstwami z podsadzką płynną
.3.1.  Przodki z urabianiem robotami strzelniczymi
3.1.1.  System  ścianowy  podłużny
Dział V. Nietypowe krótkofrontowe systemy eksploatacji
Mgr inż. Zdzisław Grabis
1.   Eksploatacja na całą grubość pokładu z zawałem
1.1.  Przodki z urabianiem robotami strzelniczymi
1.1.1.   System filarowo-komoirowy bez obudowy
1.1.2.   System filarowo-zabierkowy poprzeczny
Mgr inż. Marek Surowiec
2.   Eksploatacja na całą grubość pokładu z podsadzką suchą
2.1.  Eksploatacja z podsadzką suchą pełną
2.1.1.   Przodki z urabianiem robotami strzelniczymi   .
2.1.2.   Przodki z urabianiem ręcznym i samostaczaniem urobku
Doc. mgr inż. Wiktor Strzeszewski
3.   Eksploatacja warstwami poziomymi w poprzek uławicenia z podsadzką płynną — grubych pokładów o dużym nachyleniu
3.1.  Przodki z urabianiem robotami strzelniczymi
3.1.1.   System wybierania kazimierzowski — długich zabierek poprzecznych
Doc. mgr inż. Jan Hurysz, dr inż. Witold Rymarski, mgr inż. Benon Stranc
4.   Kierunki unowocześnienia eksploatacji grubych pokładów
4.1.   W zakresie wybierania z zawałem
4.2.   Wybieranie z podsadzką płynną
4.3.   Usprawnienie  podsadzki płynnej
4.4.   Perspektywiczna problematyka eksploatacji grubych pokładów węgla

Zapraszam do licytacji i odwiedzenia innych moich aukcji, oraz na nasze drugie konto antykwariatmole

Antykwariat bierze udział w programie:

Cytat ze strony: http://allegro.pl/show_item.php?item=1301913235