Strona Główna Nr aukcji: 2409546306
Uprawa tytoniu Tytoń BERBEĆ

Uprawa tytoniu Tytoń BERBEĆ

Podobne:

Data wystawienia aukcji: 2012-06-09 18:12:23
Data zakończenia aukcji: 2012-07-09 18:10:58
Dane aukcji
Kup teraz: 19.98 PLN
Parametry
Stan: Używany

PRZY ZAKUPIE KOLEJNYCH KSIĄŻEK, KOSZT PRZESYŁKI  NIE WZRASTA:)1980
180 s., 17 cm
stan db (delikatne otarcie okładki od kurzu, stemple)

Wstęp...............        6

Przyrodnicze podstawy uprawy tytoniu.....         g

Wzrost i rozwój roślin...........         8

Wymagania klimatyczne..........     _       u

Wymagania glebowe...........       14

Specyficzne właściwości tytoniu.......       15

Rejonizacja i organizacja uprawy.......       18

Charakterystyka odmian uprawianych w Polsce   ...       22

Odmiany papierosowe jasne.........       23

Typ Virginia............       23

Typ Burley............       31

Odmiany papierosowe ciemne........       34

Typ Puławski.............       34

Typ Mocny Skroniowski   .........       37

Typ Kentucky............       38

Odmiany cygarowe...........       41

Odmiany machorki...........       43

Produkcja rozsady...........45

Warunki wzrostu rozsady.........45

Przygotowanie do zakładania inspektu......48

Przyrządzanie ziemi...........50

Dezynfekcja ziemi inspektowej........52

Zakładanie inspektu...........54

Wykorzystanie  namiotów  (tuneli)  foliowych  do uprawy

rozsady..............56

Siew nasion i pielęgnowanie rozsady......58

Siew nasion............58

Pielęgnowanie w okresie kiełkowania i wschodów .     .       61 Pielęgnowanie w okresie wzrostu siewek   ....      61

Wybór i przygotowanie pola........69

Wybór  pola.............69

Stanowisko w zmianowaniu.........       70

Uprawa   gleby............       71

Nawożenie..............       73

Nawożenie organiczne..........       73

Nawożenie  mineralne..........       75

Stosowanie nawozów wieloskładnikowych.....        81

Zasady nawożenia poszczególnych typów odmian tytoniu       82

Nawożenie tytoni papierosowych jasnych   ....        83

Nawożenie tytoni papierosowych ciemnych ....       85

Nawożenie tytoni cygarowych.......       86

Nawożenie machorki..........       87

Sadzenie i pielęgnowanie tytoniu.......       87

Termin sadzenia............       87

Rozstawa roślin i technika sadzenia......       90

Pielęgnowanie roślin w polu........       97

Zbiór liści..............       103

Dojrzewanie   liści...........       luo

Technika  zbioru  liści..........       107

Technika  zawieszania liści  w  suszarniach       ....       109

Suszenie liści.............     115

Podstawy suszenia...........

Sposoby suszenia   ............

Technologia  suszenia  poszczególnych  typów  odmian  ty-

toniu...............     lli

Suszenie liści tytoni papierosowych jasnych     .      .      .     127

Suszenie liści  tytoni  papierosowych  ciemnych       .      .      130

Suszenie liści tytoni cygarowych......     Vii

Suszenie liści machorki.........     134

Nawilżanie  tytoniu   po   wysuszeniu......     135

Przechowywanie wysuszonych liści.......     136

Przygotowanie surowca do wykupu.......      137

Zasady  klasyfikacji  i  wykupu  tytoniu       .      •      •      ■      ■      137

Klasyfikacja liści poszczególnych typów  odmian  tytomu      140

Klasyfikacja liści tytoni papierosowych jasnych    .      .      140

Klasyfikacja liści tytoni papierosowych ciemnych .      .      141

Klasyfikacja liści tytoni cygarowych                                    142

97!

1031

103

107 109 115 115 118

 Klasyfikacja liści machorki........      143

 Przygotowanie do transportu i wykupu.....     143

 Niszczenie łodyg po zbiorze liści.......      144

 Nasiennictwo   tytoniu..........     *45

Wiadomości ogólne............     145

 Wybór pola i nawożenie..........     146

 Pielęgnowanie plantacji nasiennej.......     147

 Zbiór i przechowywanie nasienników......     149

 Produkcja  nasion  mieszańcowych  tytoniu       ....           150

 Choroby i szkodniki...........           154

 Choroby siewek............      154

 Szkodniki siewek............     155

 Choroby i szkodniki na plantacji towarowej    ....                  156

 Choroby i szkodniki nasienników.......       168

Bezpieczeństwo i higiena pracy podczas zabiegów ochrony

roślin...............       168

Ekonomika uprawy tytoniu.........       169

Rola Zrzeszenia Producentów Tytoniu......       173

Zaplecze naukowo-badawcze       ...                                          174

Literatura ...                           ........       17g

>1

 Darmowy Hosting na Zdjęcia Fotki i Obrazki Darmowy Hosting na Zdjęcia Fotki i Obrazki Darmowy Hosting na Zdjęcia Fotki i Obrazki Darmowy Hosting na Zdjęcia Fotki i Obrazki Darmowy Hosting na Zdjęcia Fotki i Obrazki Darmowy Hosting na Zdjęcia Fotki i Obrazki Darmowy Hosting na Zdjęcia Fotki i Obrazki
Cytat ze strony: http://allegro.pl/show_item.php?item=2409546306