Strona Główna Nr aukcji: 2461543382
WPROWADZENIE DO ZAGADNIEŃ EUTYFRONIKI eutyfronika

WPROWADZENIE DO ZAGADNIEŃ EUTYFRONIKI eutyfronika

Podobne:

Data wystawienia aukcji: 2012-07-02 09:14:25
Data zakończenia aukcji: 2012-07-12 09:13:49
Dane aukcji
Kup teraz: 9.9 PLN
Parametry
Stan: Używany
Okładka: twarda
Rok wydania (xxxx): 1973
Język: polski
 


 

WITAM NA MOJEJ AUKCJI    942   3/12

 

 

 

PRZY WYGRANIU 4 I WIĘCEJ AUKCJI POKRYWAM
KOSZTA PRZESYŁKI ( na terenie kraju ) – obowiązuje od  1 styczna   2010 !!!

 

 

Środowisko psychiczne człowieka WPROWADZENIE DO ZAGADNIEŃ EUTYFRONIKI _______ Wydawnictwa Naukowo Techniczne 1973

______________________________________________________________________

 

 

 

     ILOŚĆ STRON       _______________   343

     STAN KSIĄŻKI       _______________ DOBRY+ , dedykacja autora

     FORMAT KSIĄZKI  _______________  15 x 21

     FOTO zamieszczę po 20 – tej

 

 

 

SPIS TREŚCI _____________ zamieszczam jedynie 30 % spisu

______________________________________________________


6         Część II. SYMBIOZA CZŁOWIEK-TECHNIKA

1.  Zagadnienie skutków zachowań typu technicznego...........        8'.

Wpływ rozwoju techniki na życie społeczeństw ludzkich 83. Trudności wywodzą­ce się z zachowań typu technicznego 85. Model cybernetyczny 87. Eutyfroni-ka j ako rodzaj działalności naukowej 89. Wspólną platformą — nauka ogólna 90. Automatyzacja nie zwalnia człowieka z wszelkich prac 91. Szkodliwy wpływ braku kontaktów między ludźmi 94

2.  Problemy przejściowe     .................         9!

O pewnych trudnościach w formułowaniu pojęć eutyfroniki 99

3.  Człowiek — centrum zainteresowań eutyfroniki...............       10:

Niektóre źródła kryzysu cywilizacji i propozycje terapii 105. Antynomia mię­dzy postępem techniki a formułą humanizmu 111. Rozmiary dyskusji między Postępem i Trwogą 112. Rewolucja naukowo-techniczna a nowe możliwości W dziedzinie kultury masowej 115. Trudności — nieproporcjonalnie szybkie tempo przemian cywilizacyjnych w stosunku do możliwości człowieka 116

4.  Maszyna jako partner człowieka.....................       12

Maszyna jako jednostka technologiczna, która w zasadzie nie potrzebuje czło­wieka 121. Maszyna jako kontrpartner człowieka 124. Przesuniecie w znaczeniu terminu technika 125. Dewaluacja pracy żywej 127

5.  Symbioza człowieka z maszyną.......................       12

Homeostaza 129. Istota homeostazy naturalnej i sztucznej 132. Postęp tech­niczny a fizjologiczny koszt pracy żywej 134. Automatyzacja — skok jakościo­wy 136

6.  Zmęczenie industrialne w aspekcie instrumentalnym..............       13

Zabezpieczenia od zagrożeń 139. Postęp techniczny poddany kryteriom eko­nomicznym 142. Dyrektywa recentywizmu 143. Postęp polegający na ciągłości i „skoku" 146. Ingerowanie nauki w transfer techniki na życie człowieka 147. Automatyzacja a niektóre problemy społeczne 149. Kierunki poszukiwań 150

7.  Zmęczenie industrialne w aspekcie przeżyciowym...............        15

Świat osób wyrażony w kategoriach eutyfronicznych 153. Preferencyjne cele działania 155. Nerwicowy aspekt kontaktu człowieka z maszyną 156. Zachowa­nie właściwych proporcji 158. Alarm o zagrożeniu czynnika osobniczego a roz­czarowanie cywilizacją techniczną 160

. ANALIZA PROBLEMU...........................        16

1.  Komplementarny charakter kultury i cywilizacji...........       16

Problem jedności spraw kultury i cywilizacji 165. Spory semantyczne 167. Cy­wilizacja jako forma ustroju życia zbiorowego 169. Tożsamość kultury i cywili­zacji 171

2.  Nacisk postępu na życie człowieka.............       11

  

 

 

 

 

 

PRZY WYGRANIU 4 I WIĘCEJ AUKCJI POKRYWAM
KOSZTA PRZESYŁKI ( na terenie kraju ) – obowiązuje od  1 stycznia  2010 !!!

 

 

 

 

Zapraszam na inne moje aukcje.

 

 

 

 

NA ŻYCZENIE WYSTAWIAM RACHUNEK

 


Towar wysyłam po wpłacie na konto


Książka zostaje wysłana odpowiednio zabezpieczona

Wysyłam na adres zarejestrowany w Allegro

 

Nie sprzedaję przedmiotów za granicę

 

Odbiór osobisty niemożliwy

Komentarz kupującemu wystawiam jako drugi

Początek fIzabella Jankowska 

ul. Walecznych 24
75-691 Koszalin

PKO BP w Koszalinie
21 1020 2791 0000 7802 0126 4415

proszę doliczyć koszty transportuZAPRASZAM DO LICYTACJI

antykwariat5


Cytat ze strony: http://allegro.pl/show_item.php?item=2461543382