Strona Główna Nr aukcji: 1509297815
WTÓRNE SUROWCE METALI NIEŻELAZNYCH HUTNICTWO złom

WTÓRNE SUROWCE METALI NIEŻELAZNYCH HUTNICTWO złom

Podobne: metali nieżelaznych
nieżelaznych
złom

Data wystawienia aukcji: 2011-03-14 19:36:08
Data zakończenia aukcji: 2011-03-24 19:35:04
Dane aukcji
Kup teraz: 59.9 PLN
Parametry
Język: polski
Okładka: miękka
Rok wydania (xxxx): 1990
Stan: używany

NASZE AUKCJE KOMENTARZE STRONA O MNIE KONTAKT

PRACA ZBIOROWA POD REDAKCJĄ JERZEGO  SZYMAŃSKIEGO
WTÓRNE SUROWCE METALI NIEŻELAZNYCH
PRZERÓB Część   I


Gliwice 1990 str. 198
stan bdb- (podniszczona lekko okładka, podpisana)
ISSN 0434-0825

SPIS TREŚCI

1. Identyfikacja
1.1. Analiza kroplowa
1.2. Analiza elaktrograficzna
1.3. Analiza staloskopowa
1.4. Literatura
2. PRZERÓB ODPADÓW CYNY
2.1. Sytuacja rynkowa cyny w świecie
2.2. Możliwość oszczędzania cyny
2.3. Analiza odpadów cynonośnych w kraju
2.4. Metody odzysku cyny wtórnej
2.4.1. Metoda chlorowania
2.4.1.1, Chlorowanie w piecach muflowych
2.4.1.2. Chlorowanie w piecach zawiesinowych
2.4.2. Metoda hydrometalurgiczna
2.4.3. Metoda elektrolityczna
2.4.3.1. Teoretyczne podstawy elektrolitycznego odzysku cyny wtórnej z odpadów blachy
2.4.3.1.1. Ługowanie odpadów w roztworze NaOH
2.4.3.1.2. Elektroliza roztworu cynianu sodowego
2.4.3.1.3. Regeneracja elektrolitu
2.4.3.2. Praktyczne wykorzystanie metody elektrolitycznego odzysku cyny
2.4.3.2.1. Analiza odzysku cyny z blach ocynowanych w Polsce
2.4.4. Przerób brykietów cynowych w piecu obrotowym i odstojowym
2.4.5. Odzysk cyny z wiórów żeliwnych pocynowanych
2.4.6. Lakiery w roztworze elektrolitu
2.5. Cyna z puszek
2.6. Metody pirometalurgiczne odzysku cyny
2.6.1. Przerób żużli, zgarów i popiołów cynonośnych
2.6.2. Odzysk cyny ze stopów, lutowia i zgarów projekt technologii
2.6.3. Otrzymywanie stopów łożyskowych i drukarskich z odpadów
2.6.4. Przerób odpadów taśmy bimetalowej
2.6.5. Odzysk cyny ze zgarów ołowiowych
2.6.6. Przerób szlamów cynowo-ołowiowych
2.6.7. Doskonalenie procesu przerobu szlamów cynowo-ołowiowych
2.6.8. Przerób topnikowych zgarów cynonośnych do topienia
2.6.9. Próby przetopu materiałów cynonośnych z dodatkiem karbidu
2.6.10. Odzysk cyny przez odpędzanie
2.6.11. Odzysk spoiwa cynowo-ołowiowego z chłodnic mosiężnych
2.6.12. Przerób metalu błyszczącego
2.7. Literatura
3. ZŁOM ALUMINIOWY
3.1. Charakterystyka złomu aluminiowego
3.2. Uprzydatnianie złomu aluminiowego i jego stopów
3.3. Sortowanie złomów i odpadów
3.4. Przerób mechaniczny złomów
3.5. Przerób metalurgiczny
3.5.1. Piece do przetapiania i wytwarzania stopów aluminium
3.5.2. Przetop złomów
3.6. Wióry aluminiowe
3.6.1. Uprzydatnianie wiórów - instalacja INTAL
3.6.2. Wióry do odtleniaczy
3.7. Zgary aluminiowe
3.7.1, Instalacja Aerofałł
5.7.2. Zgary aluminiowe do zasypek egzotermicznych
3.7.3. Siarczan glinu ze zgarów aluminiowych
3.7.4, Glinian sodowy ze zgarów aluminiowych
3.7,4,1, Przemysłowe próby otrzymywania glinianu sodowego
3.8. Problem aluminium w popiołach elektrownianych
3.8.1. Kierunki rozwoju technologii otrzymywania metali z popiołów
3.8.2. Otrzymywanie związków glinu
3.8.3. Zagraniczne metody otrzymywania tlenku glinu
3.8.4. Analiza możliwości odzysku glinu z popiołów elektrowni Siersza
3.9. Literatura
4. PRZERÓB ODPADÓW ZAWIERA3ĄCYCH METALE SZLACHETNE
4.1. Klasyfikacja odpadów zawierających metale szlachetne
4.2. Metody przerobu
4.2.1. Materiały I grupy odpadów
4.2.2. Materiały II grupy odpadów ,
4.2.3. Materiały III grupy odpadów
4.2.4. Materiały IV grupy odpadów ,
4.2.5. Materiały V grupy odpadów
4.2.6. Materiały VI grupy odpadów .
4.3. Przerób szlamu anodowego i odpadów srebronośnych w piecu kupelacyjnym
4.3.1. Charakterystyka przerabianych odpadów
4.3.2. Ługowanie surowców srebronośnych
4.3.3. Przerób surowców srebronośnych w piecu kupelacyjnym
4.4. Otrzymywanie metali szlachetnych ze złomu i odpadów metodę przetopu w piecu szybowym
4.5. Literatura
5. ZŁOM AKUMULATOROWY OŁOWIOWY
5,1, Bezpośrednie metody przerobu złomu akumulatorowego
5.2. Pośrednie prosta metody przerobu złomu akumulatorowego
5.3. Pośrednie złożone metody przerobu złomu akumulatorowego
5.4. inne metody
5.5. Literatura
6. PRZERÓB KABLI I PRZEWODÓW
6.1. Charakterystyka krajowych materiałów przewodowych
6.2. Klasyfikacja metod przerobu złomu kabli i przewodów
6.2.1. Materiały dla pieców dwukomorowych
6.2.2. Mechaniczna przeróbka kabli
6.2.3. Metoda kriogeniczna przerobu kabli
6.3. Przegląd metod i urządzeń do mechanicznego rozbrajania kabli
6.4. Literatura
7. ODZYSK METALI ZE ZŁOMU ELEKTRONICZNEGO
7.1. Przerób złomu elektronicznego na linii PRU
7.2. Przerób złomu elektronicznego na linii ST Recycling
7.3. Odzysk miedzi i towarzyszących metali szlachetnych ze złomu elektronicznego
7.4. Przerób wycofanych z użycia komputerów
7.5. Przerób złomu elektronicznego w zakładzie Brimsdown (Anglia)
7.6. Literatura
WYSYŁKA DANE FIRMOWE CERTYFIKATY
1.Koszt wysyłki jest zgodny z cennikiem Poczty Polskiej
2.Przy zakupach na kilku aukcjach
proszę o kontakt w celu ustalenia kosztów wysyłki.
3.Odbiór osobisty możliwy od 16 - 20
po ustaleniu terminu odbioru.
Jacek Ciba
Antykwariat internetowy Nie tylko dla moli
Siemianowicka 158/3, 41-503 Chorzów
REGON: 240755155, NIP: 627-221-59-01


WTÓRNE SUROWCE METALI NIEŻELAZNYCH HUTNICTWO złom

Cytat ze strony: http://allegro.pl/show_item.php?item=1509297815