Strona Główna Nr aukcji: 1678367572
ZESTAW NAUCZANIE POCZĄTKOWE MATEMATYKI TOM 2 3 4

ZESTAW NAUCZANIE POCZĄTKOWE MATEMATYKI TOM 2 3 4

Podobne: tom
nauczanie początkowe
nauczanie początkowe matematyki
nauczanie początkowe matematyki 3

Data wystawienia aukcji: 2011-06-20 21:37:15
Data zakończenia aukcji: 2011-06-30 21:36:21
Dane aukcji
cena aukcji: 33 PLN
Kup teraz: 34 PLN
Parametry
ZESTAW TRZECH KSIĄŻEK
  
 
1) ZBIGNIEW SEMADENI (RED.)
NAUCZANIE POCZĄTKOWE MATEMATYKI TOM 2
PODRĘCZNIK DLA NAUCZYCIELA
 
  
  
  
  
 
 
 
STAN: BARDZO DOBRY  (WEWNĄTRZ KSIĄŻKI W DWÓCH MIEJSCACH ŚLADY KOREKTORA MASKUJĄCE PODPIS POPRZEDNIEGO WŁAŚCICIELA)  
  
LICZBA STRON - 288
WYDAWNICTWA SZKOLNE I PEDAGOGICZNE
1984
  
   
 
SKRÓCONY SPIS TREŚCI:

CZĘŚĆ 4. POCZĄTKI GEOMETRII 

4.1. ĆWICZENIA ORIENTACYJNE
4.2 CECHY WIELKOŚCIOWE
4.3 KSZTAŁTOWANIE POJĘĆ GEOMETRYCZNYCH U DZIECKA
4.4 GEOMETRIA W KLASIE PIERWSZEJ

CZĘŚĆ 5. KSZTAŁTOWANIE POJĘĆ MNOGOŚCIOWYCH

5.1 KLOCKI LOGICZNE I INNE ZESTAWY LOGICZNE
5.2 ZABAWY I ĆWICZENIA Z KLOCKAMI LOGICZNYMI
5.3 KARTY LOGICZNE
5.4 POJĘCIE ZBIORU
5.5 PODZBIORY. DOPEŁNIENIE ZBIORU
5.6 CZĘŚĆ WSPÓLNA ZBIORÓW
5.7 ZŁĄCZENIE ZBIORÓW
5.8 RÓŻNICA ZBIORÓW
5.9 DOPEŁNIENIE ZŁĄCZENIA I DOPEŁNIENIE CZĘŚCI WSPÓLNYCH ZBIORÓW

CZĘŚĆ 6. POJĘCIE LICZBY NATURALNEJ

6.1 RÓWNOLICZNOŚĆ ZBIORÓW
6.2 WIELOASPEKTOWOŚĆ POJĘCIA LICZBY NATURALNEJ
6.3 ROZSZERZENIE ZAKRESU LICZBOWEGO W KLASACH I-III
 
  
  
  
  
2) ZBIGNIEW SEMADENI (RED.)
NAUCZANIE POCZĄTKOWE MATEMATYKI TOM 3
PODRĘCZNIK DLA NAUCZYCIELA

 
STAN: DOBRY  (WEWNĄTRZ KSIĄŻKI W PIĘCIU MIEJSCACH ŚLADY KOREKTORA MASKUJĄCE PODPIS POPRZEDNIEGO WŁAŚCICIELA, NA STRONIE TYTUŁOWEJ ORAZ NA TYLNEJ CZĘŚCI OKŁADKI DZIECIĘCE BAZGROŁY DŁUGOPISEM - PATRZ ZDJĘCIA)  
  
LICZBA STRON - 399
WYDAWNICTWA SZKOLNE I PEDAGOGICZNE
1985


 
SKRÓCONY SPIS TREŚCI:


CZĘŚĆ 7. DODAWANIE I ODEJMOWANIE LICZB NATURALNYCH 

7.1 KSZTAŁTOWANIE POJĘCIA SUMY LICZB U DZIECKA
7.2 ODEJMOWANIE LICZB I JEGO ZWIĄZEK Z DODAWANIEM
7.3 LICZBY W KOLORACH
7.4 WŁASNOŚCI DODAWANIA I ODEJMOWANIA
7.5 ZWIĄZEK NIERÓWNOŚCI Z DODAWANIEM I ODEJMOWANIEM
7.6 ZADANIA TEKSTOWE I NAUCZANIE STOSOWANIA POJĘĆ MATEMATYCZNYCH
7.7 RÓWNANIA I NIERÓWNOŚCI
7.8 MANIPULACYJNE METODY WYKONYWANIA OBLICZEŃ ORAZ ROZWIĄZYWANIA RÓWNAŃ I ZADAŃ TEKSTOWYCH
7.9 KSZTAŁCENIE TECHNIKI RACHUNKOWEJ
7.10 PRZKRACZANIE PROGU DZIESIĄTKOWEGO
7.11 TABELKI DZIAŁAŃ I TABELKI FUNKCYJNE
7.12 ZASTĘPOWANIE JEDNYCH SCHEMATÓW GRAFICZNYCH PRZEZ INNE
7.13 SYMBOLE LITEROWE W NAUCZANIU POCZĄTKOWYM
7.14 LICZYDŁA PLANSZOWE
7.15 ALGORYTMY DODAWANIA I ODEJMOWANIA PISEMNEGO

CZĘŚĆ 8. MNOŻENIE I DZIELENIE LICZB NATURALNYCH

8.1 POJĘCIE ILOCZYNU LICZB
8.2 ZWIĄZEK ILOCZYNU LICZB Z ILOCZYNEM KARTEZJAŃSKIM ZBIORÓW
8.3 WŁASNOŚCI MNOŻENIA
8.4 POJĘCIE ILORAZU. DZIELENIE Z RESZTĄ
8.5 PODZIELNOŚĆ LICZB
8.6 NAWIASY I KOLEJNOŚĆ WYKONYWANIA DZIAŁAŃ
8.7 PORÓWNYWANIE RÓŻNICOWE I PORÓWNYWANIE ILORAZOWE
8.8 TABLICZKA MNOŻENIA
8.9 ALGORYTM MNOŻENIA PISEMNEGO
8.10 ALGORYTM DZIELENIA PISEMNEGO
8.11 RACHUBA CZASU. OBLICZENIA ZEGAROWE I KALENDARZOWE
  
 
 
   
 
  
3) ZBIGNIEW SEMADENI (RED.)
NAUCZANIE POCZĄTKOWE MATEMATYKI TOM 4
PODRĘCZNIK DLA NAUCZYCIELA
 

   

STAN: BARDZO DOBRY  (WEWNĄTRZ KSIĄŻKI W TRZECH MIEJSCACH ŚLADY KOREKTORA MASKUJĄCE PODPIS POPRZEDNIEGO WŁAŚCICIELA)  
  
LICZBA STRON - 256
WYDAWNICTWA SZKOLNE I PEDAGOGICZNE
1988

  

SKRÓCONY SPIS TREŚCI:


CZĘŚĆ 9. UŁAMKI 

9.1 WPROWADZENIE DO NAUKI O UŁAMKACH
9.2 UŁAMKI I LICZBY MIESZANE NA OSI LICZBOWEJ
9.3 DODAWANIE I ODEJMOWANIE UŁAMKÓW
9.4 MNOŻENIE I DZIELENIE UŁAMKÓW
9.5 POGŁĘBIANIE I UTRWALANIE ZNAJOMOŚCI UŁAMKÓW
9.6 WPROWADZENIE UŁAMKÓW DZIESIĘTNYCH

CZĘŚĆ 10. SYSTEMY POZYCYJNE NIEDZIESIĄTKOWE I POTĘGI

10.1 ĆWICZENIA PRZYGOTOWAWCZE DO SYSTEMÓW NIEDZIESIĄTKOWYCH
10.2 ZAPISYWANIE LICZB W SYSTEMACH NIEDZIESIĄTKOWCYH
10.3 POMOCE NAUKOWE DO SYSTEMÓW POZYCYJNYCH
10.4 DODAWANIE I ODEJMOWANIE W SYSTEMACH NIEDZIESIĄTKOWYCH
10.5 POTĘGOWANIE
10.6 MNOŻENIE I DZIELENIE W SYSTEMACH NIEDZIESIĄTKOWCYH
10.7 ZNACZENIE SYSTEMU DWÓJKOWEGO DLA MASZYN MATEMATYCZNYCH

CZĘŚĆ 11. AKTYWNOŚĆ GEOMETRYCZNA DZIECKA

11.1 PROSTOPADŁOŚĆ, RÓWNOLEGŁOŚĆ, KĄTY
11.2 ĆWICZENIA ARYTMETYCZNO-GEOMETRYCZNO-KOMBINATORYCZNE NA SIECI KWADRATOWEJ
11.3 UKŁADANKI
11.4 PRZESUNIĘCIA, OBROTY I ODBICIA NA SIECI KWADRATOWEJ
11.5 ORNAMENTY
11.6 BRYŁY
11.7 SKALA I PLAN

 

 

 

PROSZĘ O ROZWAŻNĄ LICYTACJĘ, GDYŻ NIE ODWOŁUJĘ OFERT

 

 

 

ZESTAW NAUCZANIE POCZĄTKOWE MATEMATYKI TOM 2 3 4

Cytat ze strony: http://allegro.pl/show_item.php?item=1678367572